AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Figiel, 2017-06-22
Łódź

Język angielski, Konspekty

scenariusze lekcji hospotowanych

- n +

Konspekt lekcji z języka angielskiego- Joanna Figiel- 15. 02.2017

Temat: ' VALENTINE’S DAY- WALENTYNKI’

Cele ogólne:
zapoznanie ucznia z tradycjami Święta Zakochanych.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
przeczytać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim.
wypowiedzieć się na temat pochodzenia Walentynek.
zastosować w praktyce poznane na lekcji słownictwo.

Metoda nauczania: komunikatywna
Formy pracy:
praca w parach
praca w grupach
dyskusja na forum

Pomoce dydaktyczne:
karty pracy
tablica multimedialna jako pomoc audiowizualna do prezentacji krótkiego filmu oraz ćwiczeń online.
czerwone kredki
Formy pracy:
rozmowa
praca z tekstem
praca z nagraniem video
ćwiczenie na rozumienie zrozumienia tekstu czytanego
ćwiczenia leksykalne

Tok lekcji:

1) Wprowadzenie do tematu lekcji
a) Uczniowie otrzymują karty pracy na których na podstawie podanych poleceń muszą na czerwono zaznaczać odpowiednie słowa. Nauczyciel wyjaśnia problematyczne słowa.

b) Nauczyciel przy użyciu ekranu i tablicy multimedialnej puszcza krótki film na podstawie którego uczniowie rozwiązują ćwiczenia online.
c) Uczniowie wypowiadają się na temat własnych doświadczeń związanych z Walentynkami.

2) Rozwinięcie:

a) Uczniowie wypełniają kartę pracy. Ich zadanie polega na uzupełnieniu historii Dnia Zakochanych.
b) Uczniowie pracują w grupach 3, 4 osobowych. Maja na podstawie profili randkowych dobrać ludzi ww pary i uzasadnić swój wybór.
c) Krótka dyskusja na temat skuteczności programów komputerowych, które dobierają w pary.3) Podsumowanie:

Na koniec lekcji uczniowie wypełniają krótkie wierszyki walentynkowe co nawiąże do ich pracy domowej -ćwiczenia leksykalnego w postaci wierszy miłosnych.

Konspekt lekcji z języka angielskiego- Joanna Figiel- 28. 10.2015

Temat: ' Meet the vloggers'- poznaj vlogersów.

Cele ogólne:
zapoznanie ucznia ze światem internetowych vlogów oraz ze słownictwem młodzieżowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
przeczytać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim.
wypowiedzieć się na temat swojego doświadczenia w użyciu internetu.
zastosować w praktyce poznane na lekcji słownictwo.
sformułować zdania twierdzące i pytania przy użyciu stopnia najwyższego przymiotnika.
Metoda nauczania: komunikatywna
Formy pracy:
praca w parach
praca w grupach
dyskusja na forum

Pomoce dydaktyczne:
Pismo młodzieżowe 'Team'
tablica multimedialna
Formy pracy:
rozmowa
praca z tekstem
praca z ilustracjami
praca z fragmentem vloga
ćwiczenie na rozumienie zrozumienia tekstu czytanego

Tok lekcji:

1) Wprowadzenie do tematu lekcji- rozmowa na temat sposobów korzystania z internetu nastolatków oraz tematu vlogów.

a) Nauczyciel inicjuje rozmowę:
- What do you use the Internet for? (Do czego używasz internetu?)
- Have you ever heard about blogs/vlogs? ( Czy kiedykolwiek słyszałałeś/aś o blogach/lvogach?)

b) Nauczyciel przy użyciu ekranu i tablicy multimedialnej puszcza fragment vloga Zoe Sugg (https://www.youtube.com/watch?v=D0I-x92TI9o), żeby wprowdzić jedną z bohaterów tekstu z czasopisma TEAM. Zbliża się Halloween więc ten vlog poświęcony jest temu wystrojowi domu na to święto.
Nauczyciel pyta ucznów:
-Do you like it ?(Czy wam się podoba?) Why yes/why no? (Dlaczego tak/nie)

2) Rozwinięcie:

a) Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na część artykułu o nazwie WORDWISE, gdzie podane są w języku angielskim wyjaśnienia słów z gwiazdką z tekstu. Sprawdza zrozumie słów przez konkretne pytania skierowane do uczniów.

- Are celebrities often mobbed? (Czy ludzi sławnych często otaczają podekscytowane tłumy?).
-Who else is mobbed (Kogo jeszcze?)
- Why do celebrities live remote lives?( Dlaczego gwiazdy żyją w tak odmienny sposób?)
- Are you going to do any prinks on Halloween (Czy zamierzasz robić jakieś psikusy na Halloween?)
- Do you know anyone who is unemployed? ( Czy znasz kogoś kto jest bezrobotny?)
- What make of the phone is now on trend? ( Jaka marka telefonu jest teraz na topie?)
- Name one novel. (wymień jedną powieść)
- Do you watch any tutorials on the net? ( Czy oglądasz jakieś poradniki na internecie?)
- Is there a range of cosmetics in Rossman?( Czy jest duży wybór kosmetyków w Rossmanie?)
- Did you know Samsug has launched a new mobile? (Czy wiesz, że firma Samsung wprowadziła na rynek nowy produkt?) Z5 Premium Dual.

b) Wybrani uczniowie czytają tekst.
c) Uczniowie w parach odpowiadają na pytania z ćwiczenia na zrozumienie tekstu.(stopień najwyższy przymiotnika)
d) Uczniowie dostają kartki z 4 zdaniami . Muszą uzupełnić je podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym. (Uczniowie ma wcześniejszej lekcji przypominają sobie sposoby tworzenia stopnia najwyższego przymiotników)

3) Podsumowanie:

Nauczyciel pyta uczniów, czy zamierzają oglądać vlogi. (Do think that you are going to watch some vlogs now that you know some of them?

Ćwiczenia do lekcji.


CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.

CUTE, CALM, FAMOUS, GLAMOROUS, NEW
1) Rihanna is one of the ……………….. people on the planet.
2) Vloggers are ……………………. kind of online star.
3) Zoella is the UK's ……………. vlogger.
4) Zoella thinks Nala is the ……………. puppy in the world.
5) Tanya is now one of the ………. people she knows.


Konspekt lekcji pokazowej 9.06.2017 PG nr 16 w Łodzi

Nauczyciel: Joanna Figiel
Uczestnicy: Uczniowie klasy Ic

Temat: ‘ Share-nting crisis’

Cele ogólne:

Uczeń potrafi w sposób komunikacyjny przy użyciu poznanego na lekcji słownictwa wypowiedzieć się na temat nadużywania przez rodziców udostępniania zdjęć swoich dzieci w internecie.

Cele szczegółowe:

1) Uczeń potrafi odpowiedzieć pisemnie na pytania na podstawie materiału audio-video.
2) Uczeń potrafi rozpoznać znaczenie słowa na podstawie jego definicji.
3) Uczeń potrafi ze zrozumieniem odczytać treść artykułu i odpowiedzieć na dołączone do niego pytania.
4) Uczeń potrafi przeprowadzić scenkę komunikacyjną odgrywając powierzoną mu rolę.

Tok lekcji:

WPROWADZENIE:

I) Nauczyciel wyświetla na ekranie multimedialnym zdjęcia swojej córki ściągnięte z Facebooka.
Zadaje uczniom następujące pytania:
1) Wyobraźcie sobie, że jesteście tą dziewczynką za 14 lat. Czy myślicie, że będzie się wstydziła tych zdjęć?
2) Czy uważacie, że miałam prawo umieścić je w internecie?
3) Czy wiecie czego jest to przykładem?

II) Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: ‘ SHARENTING’ i wyjaśnia co ono znaczy ( nadużywanie przez rodziców udostępniania zdjęć swoich dzieci na portalach społecznościowych).

III) Uczniowie zapisują w zeszytach temat lekcji: ‘ Share-nting crisis’

ROZWINIĘCIE:

I) Uczniowie dostają karty pracy. Nauczyciel puszcza na tablicy multimedialnej krótki reportaż na temat powyższego zagadnienia. Uczniowie mają pisemnie odpowiedzieć na pytania dotyczące oglądanego materiału. Odczytują swoje odpowiedzi.

II) Uczniowie przeprowadzają krótką dyskusję z nauczycielem na temat obejrzanego nagrania ( „ Co sądzicie na temat tego zjawiska? Czy bardzo wam ono przeszkadza? Dlaczego?”)

III) Uczniowie dopasowują słowa do ich znaczenia w ćwiczeniu zawartym karcie pracy.

IV) Uczniowie otwierają magazyn anglojęzyczny TEAM na stronie 5 i sprawdzają czy dobrze dopasowali słowa do definicji.
V) Uczniowie czytają artykuł z magazynu i znajdują w tekście odpowiedzi do pytań znajdujących się na ich karcie pracy. Odpowiadają ustnie na pytania.

PODSUMOWANIE:

I) Uczniowie zostają podzieleni na pary ( Uczeń A, Uczeń B) i odgrywają scenki:

Uczeń A jest córką/synem i jest wściekła/ły na rodzica, który ciągle publikuje zdjęcia i komentarze na Facebooku.
Uczeń B jest mamą/tatą dumną/ym ze swojego dziecka. Nie rozumie w czym tkwi problem.

Wybrane pary prezentują swoje scenki na forum klasy.

PRACA DOMOWA: nauczenie się słownictwa na następną lekcję.

II) Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie czasopism i notatek. Podaje definicję słowa. Uczniowie zgadują o jakie słowo chodzi. ( Ta część lekcji w przypadku braku czasu może zostać potraktowana jako przypomnienie słownictwa na lekcji następnej )

2

WORKSHEET - SHARENTING

I) The video- questions:

a) What percentage of parents think that other parents overshare? ……………………
b) Why do parents do it? …………………………………………………………………
c) What scenes should be kept private? ( give two examples from the video:
1…………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………..

d) What’s the Time Square test?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) In what way ‘sharenting’ might be helpful ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) What should be the motto of all parents?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II) TEAM vocabulary:
Match the words with their definitions:

1) potty ……. A) when someone finishes a relationship with you.
2) court …….. B) a toilet for young child.
3) cot ……. C) to pay money for breaking the law
4) to make public …… D) to say to someone that they have done something
wrong and you are angry about it.
5) to beg …….. E) a baby’s bed.
6) consent ……. F) official agreement
7) to fine ……. G) to show to the world
8) to cringe …….. H) to ask someone often and urgently.
9) to boast ……. I) a place where a judge decides if someone is guilty
of a crime.
10) to tell someone off ……. J) to talk with too much pride about what you have
done.
11) to be dumped …… K) to be embarrased.

III) POST-READING questions:

1) How do many teenagers feel about their parents oversharing photos on social media?
2) Who is taking her parents to court?
3) How may photos can a five-year-old child expect to find of themselves on their parents’ social media?
4) Why do teens increasingly use Snapchat?
5) Some parents post pictures without consent. What does Erin think should happen to them?

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.