Katalog

Beata Kusiak, 2017-06-22
Kutno

Zajęcia pozaszkolne, Ankiety

Ankieta ewaluacyjna po zakończonym programie powszechnej nauki pływania pn.”Będę pływać”

- n +

ANKIETA
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat dodatkowych zajęć przeprowadzanych w ramach programu powszechnej nauki pływania pn.”Będę pływać”.
Ankieta jest anonimowa, wybraną odpowiedź zaznacz kółkiem.

1). Czy brałeś udział w zajęciach prowadzonych na basenie?
- Tak, byłem/am na wszystkich /prawie wszystkich zajęciach - Tak, uczestniczyłem mniej więcej w połowie zajęć
- Tak, byłem/am na 2-3 zajęciach - Nie, mam zwolnienie lekarskie
- Nie, ponieważ…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dlaczego brałeś udział w zajęciach na pływalni?
- Lubię pływać
- Lubiłem prowadzącego zajęcia
- Chciałem się nauczyć pływać
- Rodzice mi kazali

3. Jak oceniasz swoją umiejętność pływania przed rozpoczęciem zajęć na basenie?
- Nie umiałem pływać
- Unosiłem się na wodzie
- Pływałem słabo
- Pływałem dobrze

4. Jak oceniasz swoją umiejętność pływania po zakończeniu zajęć?
- Nadal nie umiem pływać
- Unoszę się na wodzie
- Pływam słabo, ale widzę postęp w nauce
- Pływam dobrze
- Pływam bardzo dobrze, zajęcia nie powiększyły moich umiejętności

5. Czy lubiłeś uczestniczyć w zajęciach pływania? Zakreśl ważne powody.
TAK
- doskonaliły ważną umiejętność
- zajęcia były ciekawe i urozmaicone
- mieliśmy sporo czasu wolnego na gry i zabawy w wodzie
lubię pływać
- inne ………………………………………………………………………….……..
NIE
- nie lubiłem, bo się wstydzę
- zajęcia były nudne, doskonaliliśmy tylko naukę pływania
- dobrze pływam, więc nie potrzebuję takich zajęć
- były męczące i dla mnie za trudne
- czułem się skrępowana/skrępowany obecnością chłopców/dziewcząt
- inne …………………………………………………………

6. Na zajęciach brakowało takich form organizacyjnych jak:
- gier i zabaw dowolnych
- doskonalenia pływania dla zaawansowanych
- gier zespołowych
- zajęcia były wypełnione wszystkimi formami organizacyjnymi

7. Jakie formy organizacyjne mogłyby podnieść atrakcyjność zajęć na basenie?
- Brak organizacji, dowolne pływanie pod opieką instruktora - Zwiększona intensywność treningów i zajęć
- Podział wśród pływających na grupy zaawansowania
- Inne ………………………………………………………………………………………………………….

8. Czy gdybyś miał/miała możliwość jeszcze raz uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach na basenie, to skorzystałbyś/skorzystałabyś z podobnego programu?
- TAK
- NIEWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.