AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Kędzierska-Głódź, 2017-06-22
Ełk

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego-wychowawca w internacie.

- n +

8 .ust 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Działania podjęte do realizacji
umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji


1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi szkół ponadgimnazjalnych.2. Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa na terenie internatu3. Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy.
4. Zaangażowanie w efektywną organizację czasu wolnego wychowanków.


1. Współdziałanie z wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi szkół ponadgimnazjalnych w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych.

2. Aktywny udział w promocji szkoły i internatu realizowanej w ramach „Drzwi Otwartych”.
Opracowanie folderu internatu.1. Współdziałanie z organami szkoły i internatu oraz z rodzicami w zakresie promocji i realizacji procesu adaptacji nowych wychowanków.

2. Współpraca z socjoterapeutą ds. leczenia uzależnień w zakresie realizacji wybranych programów.1.Wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w organizacji warsztatu pracy i podnoszeniu jakości pracy internatu, w szczególności: opracowania autorskich programów wychowawczych i programu profilaktycznego placówki.

2. Ukończenie kursu na instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności nordic –walking.


1.Stwarzanie wychowankom możliwości aktywnego wypoczynku, rozrywki i rozwoju poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku np.
wycieczek rowerowych oraz wyjść turystyczno-krajoznawczych.


8 .ust 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Działania podjęte do realizacji
umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności.
1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu środków dydaktycznych oraz tworzenie narzędzi ewaluacyjnych.


2. Wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz oprogramowania komputera jako narzędzia dydaktycznego w pracy z wychowankami.


3.Wykorzystanie możliwości e-dziennika w kontaktach z wychowawcami uczniów i nauczycielami przedmiotów.


1. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji i autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.

2.Wykorzystanie możliwości
strony internetowej placówki. Aktualizacja wydarzeń w placówce.

3. Redagowanie artykułów prasowych dotyczących interesujących działań wychowawczych oraz ich publikacja na wirtualnej stronie „Gazety Olsztyńskiej” w dziale „Rozmaitości Ełckie”.8 .ust 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Działania podjęte do realizacji
umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji

1. Współpraca z wychowawcami grup wychowawczych Internatu.


2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.


3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


1. Współpraca szkoła – internat – rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przebywających w internacie.


1. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych,
bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce wychowanków. Zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom szkolnym.


1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego.

2.Przeprowadzenie szkoleń w ramach WDN.

3.Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania za okres stażu w Internecie.

8 .ust 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Prowadzenie Informatora Kulturalnego.

2. Poszerzenie oferty zajęć wychowawczych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków.
1. Pozyskiwanie z instytucji kulturalnych Ełku i okolic informatorów, plakatów, ulotek dotyczących imprez kulturalnych miasta.

2. Eksponowanie informacji o wydarzeniach kulturalnych na tablicach informacyjnych.


1.Propagowanie form twórczości amatorskiej poprzez organizacje kursu wokalno-instrumentalnego dla wychowanków internatu
( we współudziale z nauczycielem wychowania artystycznego).


2.Aktywizacja młodzieży uzdolnionej artystycznie poprzez uczestnictwo w Przeglądzie Piosenki Polskiej „Rozśpiewani Melomani”(organizator Bursa Szkolna w Ełku).8 .ust 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Działania podjęte do realizacji
umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji


1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Ełku.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.


3. Wspłpraca z instytucjami w środowisku lokalnym.


1. Inicjowanie i realizacja programów na rzecz działań prewencyjnych wśród młodzieży z zakresu: bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności karnej nieletnich.


1. Monitorowanie bieżących problemów wychowawczych.

2. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w sprawach wychowanków.


1.Zaangażowanie wychowanków w przeprowadzenie zbiórki zabawek, książek na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2. Organizacja warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego przy współudziale doradców zawodowych z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

3.Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w zakresie edukacji ekologicznej wychowanków.
Uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, akcjach itp.8 .ust 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


Działania podjęte do realizacji
umożliwiające uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Potwierdzenie
realizacji1. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach tematycznych na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim.
1. Udział młodzieży w konkursach.8 .ust 2 pkt 5


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
1. Analiza dwóch
przypadków wychowanek z
problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi.
2016/2017Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.