Katalog

Bartosz Szuber, 2017-06-13
Lubin

Język angielski, Różne

Kartkówka z zaimków dzierżawczych.

- n +

Wpisz zaimki dzierżawcze w odpowiedniej formie. Mój, twój, jego itp.

Hello. I am Thomas. This is _______ car.
Hello I am Thomas. This car is _________.

This is John. This is ________ new house.
This new house is ________.

Amelia is my sister. This is _________beautiful picture.
This beautiful picture is __________.


Are you Kris? Is this _________ schoolbag?
This schoolbag is __________?

We are a good team. This is _________ equipment.
This new equipment is ________.

They live in France. This is _________house.
This house, that is old, is __________.

Tom and Ada are my friends. This is ________e-mail.
This e-mail is ___________.

Where are you? David and Kate? We have _______ money.
The money is __________.

Where is my dog? I see ________ ball. But I can't see the dog.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.