Katalog

Małgorzata Straszewska, 2017-06-13
Szczecin

Przyroda, Plany pracy

Plan Koła Turystycznego

- n +

TURYSTYKA O SMAKU SUKCESU

Szkolne Koło Turystyczne BUKOWINKI :

Edukacja morska i piesze wędrówki

Program pracy z uczniami ZSS nr 9 w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017
Wstęp
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK powstało w 2009 r. Obecny plan pracy jest wynikiem doświadczeń z 8- letniej działalności koła i realizacji poprzednich planów. Celem jest rozwijanie wśród jego członków oraz przyjaciół koła zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.Członkami koła są uczniowie ZSS nr 9 w wieku gimnazjalnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub lekkim.


TURYSTYKA PIESZA

Cele:
1. Zainteresowanie uczniów środowiskiem przyrodniczym
2. Poznanie swojego regionu
3. Prowadzenie prostych obserwacji środowiska, świata roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych
4. Szerzenie wśród uczniów kultury uprawiania aktywnego wypoczynku
5. Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką
6. Rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo środowiska przyrodniczego
7. Podejmowanie działań na rzecz jego ochrony w codziennych czynnościach
8. Rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych

Zadania :
• Zapoznanie z regulaminem wycieczek obowiązującym w naszej szkole
• Opracowywanie planów i programów wycieczek
• Redagowanie i opracowywanie materiałów do kroniki oraz na stronę www
• Wypełnianie książeczek turystyki kwalifikowanej
• Współpraca z PM w Szczecinie/pracownia turystyczno-kajoznawcza/ oraz ze SCIT:

Udział w następujących imprezach turystycznych :
• Imprezy turystyczno- krajoznawcze 24 paz,14 list
 Spotkanie opiekunów SKKT i nauczycieli zajmujących się turystyką
 Leśne Soboty po Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej
 Zwiedzanie podziemnego Szczecina
• Znam swoje miasto - Szczecin - Park Kasprowicza, Park Różany i inne.
• Zwiedzanie obiektów zabytkowych na trasie miejskiego szlaku turystycznego
 Wycieczki
 Spotkanie z piosenką turystyczną
 Konkurs fotograficzny- Puszcza w obiektywie ucznia.

II. EDUKACJA MORSKA
CELE :
Uczeń:

• Odkrywa walory poznawcze naszego miasta i jego położenia nad wodą
• Zna podstawowe terminy związane z morzem
• Posiada podstawowe informacje o morzu i żeglarstwie
• Zna podstawowe zasady bezpiecznego zachowywania się na wodzie
• Jest zainteresowany rozwijaniem pasji związanych z morzem.

ZADANIA do realizacji

 Zapoznanie ze słownikiem terminów morskich :
 Udział w szkolnych konkursach plastycznym – Latarnie morskie oraz fotograficznym
 Piknik na przystani nad j.Dąbie– zabawy integracyjne
 Wodowanie łodzi
 Spotkanie z bosmanem
 Ścieżka edukacyjna - na przystani w Dąbiu, na Dziewokliczu
 Śpiewanie szant
 Poznanie morskich opowieści
 Sesje fotograficzne
 Rejsy po j.Dąbie
 Warsztaty żeglarsko -taneczne





Opracowanie :
Małgorzata Straszewska



Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.