AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jakub Jędrzejczyk, 2017-06-13
Piecki

Historia, Konspekty

Konspekt lekcji - Walka z komunizmem

- n +

Konspekt lekcji historii w kl. VI

Temat: Walka z komunizmem

Podstawa programowa: Polska Rzeczpospolita Ludowa. Opowiedzieć o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej używając pojęć: odbudowa zniszczeń wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne, zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna (28. b.)

Środki dydaktyczne: podręcznik (Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś, podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2014), wydruki portretów "Żołnierzy Wyklętych", karty pracy.

Metody dydaktyczne: rozmowa nauczająca z elementami wykładu, praca z podręcznikiem, praca z tekstem źródłowym, wypełnianie karty pracy.

Formy pracy: indywidualna jednolita

Cele lekcji:
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętywanie wiadomości
Uczeń:
- definiuje pojęcia i terminy historyczne: milicja obywatelska, "Żołnierze Wyklęci", opozycja demokratyczna, manifestacje, literatura drugiego obiegu, Radio Wolna Europa.
- przedstawia sylwetki: Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły, Danuty Siedzikówny "Inki", Augusta Emila Fieldorfa "Nila", Witolda Pileckiego "Witolda", Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".
- rozwija skróty: MO, PRL, KOR.
- podaje przyczyny krytyki komunistycznych władz i sposoby walki z nimi
- przedstawia rolę Kościoła i emigracji w kształtowaniu poglądów Polaków
- wymienia główne wystąpienia społeczeństwa przeciwko władzom PRL
- omawia strajki we współczesnej Polsce na tle wystąpień z okresu PRL
- zna daty: 1956, 1970, 1976, 1978
B. Rozumienie wiadomości
Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego członkowie podziemia niepodległościowego kontynuowali walkę po 1945 roku.
- wyjaśnia, czym była opozycja demokratyczna w okresie PRL-u
- charakteryzuje formy oporu społecznego w PRL

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:
- analizuje sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną PRL
- porównuje strajki w czasie PRL-u i współczesne wystąpienia wobec władzy
- czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:
- formułuje opinię o działaniu podziemia niepodległościowego
- analizuje i ocenia postulaty strajkującego społeczeństwa w PRL
- ocenia konsekwencje rolę Kościoła i emigracji w rozpowszechnianiu prawdziwych informacji o sytuacji w Polsce i na świecie.

Przebieg lekcji:
Wprowadzenie: Sprawdzenie obecności. Wprowadzenie w tematykę lekcji (3 minuty)

Rozwinięcie: Uczniowie na podstawie podręcznika wypełniają kartę pracy (pytanie o skutki działalności podziemia niepodległościowego), wyjaśniają terminy (Milicja obywatelska, "Żołnierze Wyklęci". Na podstawie przyczepionych na tablicy portretów wpisują do kart pracy imiona i nazwiska działaczy podziemia niepodległościowego po 1945 roku (Danuta Siedzikówna "Inka", Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", August Emil Fieldorf "Nil", Witold Pilecki "Witold"). Nauczyciel zleca pracę domową: Scharakteryzuj jedną z postaci widocznych na tablicy. Uczniowie na podstawie ikonografiki w podręczniku wyjaśniają pojęcia (opozycja demokratyczna, KOR, literatura drugiego obiegu, Radio Wolna Europa, manifestacja), wymieniają główne miejsca wystąpień społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej, wypisują główne żądania uczestników manifestacji. Uczniowie pracują z tekstem źródłowym i odpowiadają na zawarte pod nim pytanie. Uczniowie wypisują na kartach pracy represje, jakie spotkały Kościół ze strony władz PRL. Charakteryzują rolę emigracji i Kościoła w kształtowaniu poglądów Polaków. Rozpoznają na fotografii postać kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Wymieniają datę wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978). (37 minut)

Zakończenie: Rekapitulacja pierwotna. Zlecenie pracy domowej: Jakie są podobieństwa i różnice między współczesnymi strajkami a demonstracjami w PRL? (5 minut).

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.