AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Miśkiewicz, 2017-06-13
Skierniewice

Język polski, Konkursy

konkurs humanistyczny SP

- n +

KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rozwiąż test. W każdym przypadku tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Należy ją przenieść do karty odpowiedzi na końcu testu!!

JĘZYK POLSKI

A) ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE
1. „Wyszedł jak Zabłocki na mydle” powiemy o osobie, która:
a) dołożyła do swojego interesu lub straciła na nim
b) lubi się myć
c) poślizgnęła się na mydle
d) założyła „mydlany” interes

2. Puszka Pandory oznacza w przenośni:
a) puszkę przeznaczoną na drobiazgi
b) puszkę na produkty spożywcze
c) źródło niekończących się nieszczęść, smutków
d) źródło szczęścia i radości

3. „Niedźwiedzia przysługa” to w przenośni:
a) przysługa przynosząca szkodę, niepotrzebna
b) niezastąpiona pomoc
c) przyjacielska, szczera przysługa
d) żadne z określeń nie jest poprawne

4. „Róg obfitości” oznacza w przenośni:
a) torbę słodyczy
b) dostatek
c) ubóstwo
d) żadne z określeń nie jest poprawne

5. „Przeżywa męki Tantala” powiemy o kimś, kto:
a) nieprzygotowany idzie do odpowiedzi
b) jest bardzo wrażliwy
c) szybko się męczy
d) wykonuje ciężką pracę

6. Uzupełnij: mieć …… w kieszeni
a) węża
b) muchy
c) robaki
d) żmiję

7. Uzupełnij: wylewać ….. łzy
a) mokre
b) łabędzie
c) krokodyle
d) żurawie

8. Uzupełnij: być jak ….. ogrodnika
a) pomocnik
b) motyka
c) grabie
d) pies


B) TEATR I FILM – terminy
9. Osoba podpowiadająca aktorom tekst w czasie przedstawienia to:
a) gawędziarz
b) suflet
c) sufler
d) podpowiadacz

10. Przetworzenie utworu literackiego dla potrzeb filmu, słuchowiska itp. to:
a) przerobienie
b) adaptacja
c) dostosowanie
d) przetworzenie

11. Pierwsze przedstawienie w danym teatrze to:
a) prolog
b) premiera
c) prapremiera
d) preludium

12. Osoba pojawiająca się w filmie, która nie odgrywa znacznej roli to:
a) statysta
b) stażysta
c) zastępca
d) dubler

13. Plan amerykański to przedstawienie:
a) detalu
b) półzbliżenia
c) postaci do kolan
d) całej postaci na tle krajobrazuC) POPRAWNA POLSZCZYZNA
14. W którym wypowiedzeniu występuje błąd?
a) Przed południem wybrałam się na spacer.
b) Bardzo się nudziłam.
c) Postanowiłam odwiedzić Jacka.
d) Nie zastałam jego w domu.

15. W którym wypowiedzeniu występuje błąd?
a) W domu mam młodsze rodzeństwo, bardzo go kocham.
b) Wkrótce odwiedzi nas ciocia Zosia.
c) Nie mogę doczekać się wakacji.
d) Jadę na obóz wędrowny w Bieszczady.

16. W którym wypowiedzeniu występuje błąd?
a) Pani napisała na tablicy datę zebrania z rodzicami.
b) Wysłałam wychowawczyni pozdrowienia z kolonii na adres domowy.
c) Zapomniałam o kartce dla przyjaciółki.
d) Każdemu kupiłam prezent.

D) TERMINY LITERACKIE
17. W utworze lirycznym fikcyjna osoba wypowiadająca swoje przeżycia, myśli, doznania to:
a) autor
b) narrator
c) podmiot domyślny
d) podmiot liryczny

18. Wyraz określający właściwości przedmiotu to:
a) epitet
b) epizod
c) epilog
d) epos

19. Onomatopeja to inaczej:
a) wyraz dźwiękowy
b) wyraz dźwiękonaśladowczy
c) wyraz hałaśliwy
d) typ liryki

20. Dłuższa wypowiedź jednej postaci, stanowiąca samodzielną część znaczeniową to:
a) morał
b) monodram
c) monolog
d) dialog

21. Czas i przestrzeń, w której umiejscowione są wydarzenia, postaci, przedmioty to:
a) dzieło
b) świat przedstawiony
c) świat powieściowy
d) świat fabularny

22. Szczytowy moment akcji; moment o najwyższym stopniu wyrazistości to:
a) punkt momentalny
b) punkt zwrotny
c) punkt odmiany
d) punkt kulminacyjny

23. „Parasol lampy” to:
a) personifikacja
b) metafora
c) epitet
d) animizacja

24. „Złote słońce niczym słonecznik” to:
a) przenośnia
b) porównanie
c) onomatopeja
d) żart

25. „Dzień dobry, królu Zygmuncie” to:
a) epitet
b) apostrofa
c) metafora
d) ożywienie

26. Nazwij typ liryki w utworze D. Wawiłow „Moja tajemnica”:
„Chciałabym być sową,
chciałabym być sową,
z żółtymi oczami…”
a) liryka pośrednia
b) liryka bezpośrednia
c) liryka apelu
d) liryka animizacji

27. W podanym fragmencie ballady „Powrót taty” występują rymy:
„Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.”
a) żeńskie, krzyżowe (przeplatane)
b) męskie, krzyżowe (przeplatane)
c) żeńskie, sąsiadujące (parzyste)
d) męskie, okalające

28. Wiersz, w którym nie występują rymy to:
a) wiersz bezrymowy
b) wiersz wolny
c) wiersz biały
d) wiersz czarny

29. Wiersz, zbudowany z ciągu wersów, w którym nie ma podziału na strofy to:
a) wiersz stroficzny
b) wiersz synchroniczny
c) wiersz ciągły
d) wiersz powieściowy

30. Fikcyjna postać opowiadająca przebieg zdarzeń w utworze epickim to:
a) narrator
b) postać
c) bohater
d) autor

31. Rodzaje literackie to:
a) liryka, epika, dialog
b) liryka, epika, dramat
c) bajka, baśń, powieść,
d) epika, nowela, dramat

E) CZĘŚCI MOWY
32. „e” ruchome występuje we wszystkich wyrazach w zestawie:
a) dzień, sień, stres, worek
b) cień, brew, krzew, len
c) lew, pieśń, krew, pień
d) pies, len, sen, kotek

32. W którym zestawie występują wyłącznie rzeczowniki abstrakcyjne?
a) obraz, malarz, pędzel, sztalugi
b) młodość, żal, dziadek, babcia
c) charakter, odwaga, męstwo, prawdomówność
d) siła, cios, pchnięcie, materac

33. W którym zestawie występują wyłącznie rzeczowniki, które mają tylko liczbę mnogą?
a) sędziowie, prawnicy, adwokaci, oskarżeni
b) okna, drzwi, podłogi, ściany
c) skrzypce, sanie, nożyczki, spodnie
d) wrota, bramy, domy, podwórka

34. W którym zestawie występują wyłącznie bezokoliczniki?
a) robić, stać, grać, biec
b) tańczyć, skakać, śpiewać, pięść
c) piec, iść, powieść, kwitnąć
d) biec, móc, noc, nić

35. W którym zestawie występują wyłącznie czasowniki przechodnie?
a) skacze, śpiewa, tańczy, broi
b) biega, spaceruje, idzie, widzi
c) czyta, maluje, gotuje, prasuje
d) je, rośnie, rozmawia, naprawia

36. W którym zestawie występują wyłącznie czasowniki dokonane?
a) zjem, spałem, wygrałem, pisałem
b) napiszę, będę sprzątał, odrabiam, odpocząłem
c) uprałem, wychodziłem, zadzwoniłem, odwiedzałem
d) napisałem, sprzątnąłem, zjem, odwiedzę

37. „polski” to:
a) stopień równy stopniowania regularnego
b) stopień najwyższy stopniowania regularnego
c) stopień równy stopniowania nieregularnego
d) przymiotnik, którego się nie stopniuje

38. Wyłącznie partykuła znajduje się w zestawie:
a) czy, no, że, niech
b) by, nie, więc, oraz
c) jego, zatem, li, nie
d) czy, ale, ani, zza

39. Wyłącznie nieodmienne części mowy zawiera zestaw:
a) aby, więc, oh, wesoły
b) li, późno, dlatego, hej
c) śliczna, wesoła, higiena, westchnął
d) zauważył, pisnął, on, mój

40. Wyłącznie przyimki proste zawiera zestaw:
a) wkoło, za, nad, przed
b) wśród, mimo, o, z
c) po, nad, spod, pod
d) bez, do, ku, między

41. W wypowiedzeniu „ Brat Tomka wkrótce zostanie znanym pilotem” orzeczeniem jest:
a) zostanie
b) wkrótce zostanie
c) zostanie pilotem
d) zostanie znanym

42. W wypowiedzeniu „ Szybko spakuję swój plecak” podmiotem jest:
a) spakuję
b) plecak
c) swój
d) występuje tu podmiot domyślny

43. W wypowiedzeniu „Jakaś dziewczyna czeka na ciebie przed szkołą” okolicznikiem jest:
a) jakaś
b) dziewczyna
c) na ciebie
d) przed szkołą

44. W wypowiedzeniu „To były trzecie mistrzostwa w mieście” przydawką jest:
a) trzecie
b) to były
c) były mistrzostwa
d) w mieście

45. W wypowiedzeniu „Ewa nie rozumie zadania z matematyki” dopełnieniem jest:
a) nie rozumie
b) Ewa
c) zadania
d) brak dopełnienia

46. Spójnikami: więc, zatem, toteż – połączone są wypowiedzenia złożone współrzędnie:
a) łączne
b) rozłączne
c) przeciwstawne
d) wynikowe

47. Zdanie: Jacek przyjdzie do mnie, gdy wróci z treningu- jest:
a) zdaniem złożonym współrzędnie
b) zdaniem złożonym podrzędnie

48. Zdanie: Babcia cieszy się z kwiatów, które dostała od wnuczki- jest:
a) zdaniem złożonym współrzędnie
b) zdaniem złożonym podrzędnie

49. Wypowiedzeniem współrzędnie złożonym rozłącznym jest:
Odrobię lekcje albo obejrzę film.
Odrobiłam lekcje oraz obejrzałam film.
HISTORIA
50. Która z epok jest najstarsza?
a) epoka brązu
b) epoka kamienia
c) epoka żelaza

51. Do czego służyło radło?
a) do łowienia ryb
b) do spulchniania ziemi
c) do robienia koszul

52. Ludzie pierwotni zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, gdy nauczyli się:
a) uprawiać rolę
b) polować
c) rozniecać ogień

53. Zarządcą grodu był:
a) wojewoda
b) przeor
c) kasztelan

54. Płatnerz wyrabia:
a) talerze
b) miecze
c) świeczki

55. W średniowiecznym mieście rządziła rada miejska. Kronikarz zapisywał jej decyzje. W którym fragmencie się pomylił?
a) wybrukować ulicę
b) zbudować barbakan
c) oświetlić rynek gazowymi lampami
d) zwiększyć opłaty za prawo do handlowania

56. Z podanych wyrazów wybierz te, które określają insygnia koronacyjne:
a) jabłko, miecz, berło
b) jabłko, korona, berło
c) krzyż, miecz, korona

57. Gdzie koronowano królów?
a) w pałacu
b) w ratuszu
c) w kościele

58. Na zjeździe w Gnieźnie spotkali się:
a) Bolesław Chrobry i Otton III
b) Bolesław Chrobry i Henryk II
c) Mieszko I i Otton III

59. Wskaż władcę, który zjednoczył ziemie polskie w XIV wieku:
a) Władysław Łokietek
b) Kazimierz Wielki
c) Władysław Jagiełło

60. Podaj nazwę dynastii rządzącej w X – XIV wieku:
a) Jagiellonowie
b) Piastowie
c) Wazowie

61. W 1364 roku:
a) Kazimierz Wielki walczył z Krzyżakami
b) założono miasto Poznań
c) Kazimierz Wielki założył uniwersytet w Krakowie

62. W 1791 roku:
a) dokonano 3 rozbioru Polski
b) uchwalono Konstytucję 3 Maja
c) odkryto Amerykę

63. W 1683 roku:
a) król Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem
b) Jan III Sobieski wyruszył na wojnę ze Szwecją
c) Jan III Sobieski koronował się na króla Polski

64. Zakony powstały w Polsce w:
a) starożytności
b) średniowieczu
c) epoce kamiennej

SZTUKA
65. Wieże po obu stronach wejścia do świątyni egipskiej to:
a) pylony
b) kolumnady
c) portale

66. Ilustracje w ręcznie zdobionych księgach to:
a) rysunki
b) iluminacje
c) ozdobniki

67. Najważniejsze style w starożytności to:
a) dorycki, joński, koryncki
b) koryncki, romański, dorycki
c) joński, gotycki, romański

68. Zwierzęta najczęściej przedstawiane na ścianach jaskiń to:
a) lwy, tygrysy
b) dinozaury, konie
c) bawoły, bizony


69. Na jakie dzielimy barwy czyste?
a) podstawowe i pochodne
b) czyste i mieszane
c) nadrzędne i podrzędne

70. Budowla z cegły, wysoka i strzelista z wieloma ozdobionymi witrażami oknami i sklepieniem żebrowym to budowla w stylu:
a) gotyckim
b) romańskim
c) rokoko


KARTA ODPOWIEDZI


Imię i nazwisko:………………………………………………………
Klasa: …………………………………………………………………
Szkoła: ………………………………………………………………..


1 37
2 38
3 39
4 40
5 41
6 42
7 43
8 44
9 45
10 46
11 47
12 48
13 49
14 50
15 51
16 52
17 53
18 54
19 55
20 56
21 57
22 58
23 59
24 60
25 61
26 62
27 63
28 64
29 65
30 66
31 67
32 68
33 69
34 70
36

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.