AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Adam Kierat, 2017-06-13
Tarnowskie Góry

Język angielski, Program nauczania

Kółko językowe. Gry i zabawy. Język angielski.

- n +PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Koło z języka angielskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach na rok 2016/2017ANGIELSKI PRZEZ GRY I ZABAWYAdam Kierat
SOSW Tarnowskie Góry

I. Ogólna charakterystyka programu.

Koło języka angielskiego powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły. Adresowane jest do wszystkich uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej. Ponieważ zajęcia będą oparte na ćwiczeniach, takich jak gry i zabawy, pozwolą spędzić uczestnikom czas zajęć w sposób przyjemny i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby zetkniecie uczniów z językiem angielskim podczas tych zajęć było zachęcające do dalszej nauki.
Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo. Treść i tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

II. Cele edukacyjno – wychowawcze koła.

- popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
- wyrównywanie braków i poprawa kompetencji językowych
- rozwijanie wszystkich sprawności językowych
- utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych
poznawanych na lekcjach języka angielskiego.
- kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka
- stworzenie możliwości twórczego myślenia – wysuwanie propozycji i szukanie rozwiązań zawartych w treści niektórych gier komunikacyjnych
- efektywne spędzanie czasu wolnego

III. Treści nauczania.

1. Zakres materiału leksykalnego:

- dni tygodnia
- miesiące , pory roku
- liczebniki, kolory
- alfabet
- meble
- zabawki
- zwierzęta
- jedzenie
- uczucia
- dom
- czynności
- czas
- pogoda
- miasto
- szkoła
- sport
- części ciała
- rodzina
- ubrania
- zawody
- tradycje świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych:
* Halloween
*Christmas
*Easter

2. Zakres materiału gramatycznego:

Utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki poznawanej podczas zajęć szkolnych oraz poznanie nowych zagadnień zaprezentowanych w poszczególnych zadaniach:

- przyimki miejsca
- zaimki osobowe
- czasownik 'to be'
- czasownik 'have got'
- wyrażanie umiejętności 'can/can'
- wyrażanie preferencji: 'like', 'love', 'hate'
- konstrukcja 'there is' / 'there are'
- czasy teraźniejsze Present Simple i Present Contiuous


IV. Formy pracy


- praca indywidualna pod nadzorem nauczyciela
- praca w parach
- praca całą grupą


V. Metody i techniki pracy

Róznego rodzaju gry i zabawy komunikacyjne:

- gry zgadywanki
- gry rysunkowe
- gry karciane
- gry ruchowe
- gry planszowe
- gry z użyciem kostki
- gry słowne
- gry zespołowe
- gry typu 'role plays'VI. Podstawowe materiały.

- karty pracy i kserokopie przygotowane przez nauczyciela
- materiały wyszukane w Internecie na stronach edukacyjnych np. www.anglomaniacy.pl
- materiały autentyczne jak zdjęcia, broszury
- płyty CD

VI. Spodziewane efekty.

Uczestnictwo w zajęciach koła z języka angielskiego powinno przynieść następujące efekty:

- uczestnik efektywnie spędzi czas
- uczestnik poszerzy zakres słownictwa
- uczestnik utrwali stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
- uczestnik rozwinie umiejętność poprawnej wymowy
- uczestnik rozwinie kreatywność
- uczestnik rozwinie nowe cechy osobowości społecznej (pójście na kompromis, porozumienie się z innymi, wspólne dochodzenie do wniosków.)Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.