AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Potępa, 2017-06-13
Wałcz

Biologia, Sprawozdania

Sprawozdanie z przebiegu awansu

- n +

Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego za drugi semestr roku szkolnego 2010/2011

Imię i nazwisko:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
nauczyciel biologii
nauczyciel chemii
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.


§ 7ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Doskonalenie zawodowe:

 „Dobrze przygotowany nauczyciel gwarancją sukcesu reformy edukacji”
 Awans zawodowy. Przygotowanie nauczyciela do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego”
 Wewnątrzszkolne szkolenie z OK. – „nacobezu”
 Wewnątrzszkolne szkolenie „Metoda projektu w kreowaniu aktywnych postaw uczniów”
 Wewnątrzszkolne szkolenie na temat dopalaczy
 Szkolenie CEO- ocena koleżeńska
 obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu

2. Warsztat pracy:

 praca w zespole samokształceniowym nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
 praca w zespole samokształceniowym nauczycieli wspomagających
 praca w zespole „Wizja, misja i wartości szkoły”
 praca w zespole „Samoocena koleżeńska”
 praca w zespole tworzącym plan lekcyjny dla szkoły podstawowej
 zbieranie materiałów do biblioteczki biologiczno – przyrodniczej
 Prowadzenie grupy w projekcie edukacyjnym z biologii „Aktywność fizyczna i właściwa dieta warunkiem zdrowia”.
 Pomoc przy organizacji stoiska „Koszyczek szczęścia” na festyn integracyjny „Baw się z nami”
 Przeprowadzenie konkursu na plakat promujący rok 2011, jako rok Marii Skłodowskiej- Curie
 Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu na temat życia i działalności Marii Skłodowskiej- Curie
 Pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Matematycznego (dla uczniów gimnazjum)
 Współorganizacja szkolnego finału programu „Trzymaj formę”


3. Ewaluacja:

 udział w pracach zespołu dotyczących analizy wyników Sprawdzianu po klasie VI i Egzaminu gimnazjalnego oraz opracowanie wniosków
 Prezentacja analizy wyników z egzaminu próbnego na Radzie Pedagogicznej


§ 7ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 poznanie środowiska uczniów
 stała współpraca z rodzicami uczniów
 praca w świetlicy popołudniowej, realizacja programu „Sztuka życia, czyli encyklopedia dobrych manier”
 kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym
 współpraca ze szkolnym i miejskim kołem TPD- Mikołajki z TPD-organizacja loterii fantowej „Wiaderko szczęścia”
 pedagogizacja nt. dopalaczy
 wyjście z młodzieżą na spotkanie w ramach programu” Szkoła bez przemocy”
 zoorganizowanie wyjazdu na biwak klas II A i II B do Nakielna

§ 7ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Technologia informacyjna:

 pozyskiwanie informacji dotyczących prawa oświatowego ze stron internetowych
 wykorzystywanie portali nauczycielskich
 pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych

2. Technologia komunikacyjna:

 korzystanie z poczty elektronicznej
 korzystanie z for internetowych umieszczonych na platformach nauczycielskich i wydawnictwa Nowa Era

3. Technologia komputerowa:

 tworzenie dokumentacji związanej z pracą wychowawczą
 gromadzenie materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną
 wykorzystywanie programów w środowisku MS OFFICE do pracy z uczniem zdolnym i słabym
 tworzenie prezentacji multimedialnych

4. Doskonalenie uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów:

 Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie PPP
 Stała współpraca z pedagogiem szkolnym
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz systemu oceniania do zaleceń PPP
 Wspieranie rozwoju ucznia i wyrównywanie szans edukacyjnych
 Koordynowanie pracy zespołu do spraw utworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów klas drugich gimnazjum, posiadających orzeczenie z PPP

5. Doskonalenie uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

 Udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkole
 Poruszanie tematyki współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych na godzinach wychowawczych

6. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.:

 analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 stała współpraca z opiekunem stażu

7. Poznanie dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły:

 zapoznanie się z Ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela,
 analiza Statutu Szkoły,
 analiza regulaminów wewnętrznych : Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
 analiza programu wychowawczego szkoły,
 analiza szkolnego systemu oceniania,
 analiza procedur wewnątrzszkolnych,
 zapoznanie się z podstawą programową nauczania biologii i chemii
 analiza przepisów BHP i p- poż. obowiązujących w szkole;
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.