Katalog

Katarzyna Kurbiel, 2017-06-13
Skoczów

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Warzywa, owoce - dary pól i sadów.

- n +

CELE GŁÓWNE:
kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców
doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej
CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń:
rozumie konieczność jedzenia warzyw i owoców
ma wykształcony nawyk mycia owoców i warzyw przed jedzeniem
zna pory roku
potrafi współpracować w grupie
potrafi wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela
METODY PRACY:
słowna (rozmowa, instrukcja słowna)
oglądowa (pokaz)
czynna (zadania, zajęcia zabawowo - naśladowcze)
FORMY PRACY:
indywidualna
grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
ilustracja, teksty zagadek, zdania z „rozsypanki wyrazowej”, kolorowe kartki papieru, szablony, klej, nożyczki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Przywitanie uczniów zabawą „Witam wszystkich, którzy....”.

2.Dzieci siedzą na dywanie w kręgu. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o porach roku. Zadaje pytania pomocnicze: jaką mamy teraz porę roku?, jakie przynosi nam dary?

3.Dzieci oglądają ilustrację „Jesień w ogrodzie”. Opowiadają o zbiorze owoców i warzyw na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.

4.Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela: jakie znasz owoce i warzywa, co zawsze należy zrobić przed zjedzeniem owoców i warzyw, jak można przechowywać owoce i warzywa? Dlaczego warto jeść owoce i warzywa?

5.Zabawa dramowa. Uczniowie wchodzą w rolę ulubionego warzywa lub owocu. Opowiadają o sobie nie wymieniając nazwy (wygląd, smak, kolor). Pozostali uczniowie zgadują, co to jest za owoc lub warzywo.

6.Odgadywanie zagadek przygotowanych przez nauczyciela (zał. 1).

7.Wykonanie pracy plastycznej „W domowej spiżarni”. Uczniowie otrzymują szablon przedstawiający słój. Zadanie plastyczne polega na wypełnieniu go różnego rodzaju warzywami i owocami. Wykonane prace można później wyeksponować na gazetce.

8.Układanie zdań z „rozsypanki wyrazowej” (zał. 2). Przyklejenie ułożonego zdania pod wykonaną pracą.

9.Prezentacja powstałych prac oraz ich omówienie, odczytanie ułożonych zdań.


zał. 1
Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w słoiku leży kiszony. (ogórek)
Każdy z was odgadnie łatwo te zagadkę, ma bielutki korzeń i zieloną natkę. (pietruszka)
Jaka to głowa, duża czy mała, z zielonych liści składa się cała? (kapusta)
Jakie warzywo chociaż niewielkie, wyciśnie z oczu słoną kropelkę? (cebula)
itp.

zał. 2
WSZYSCY MAMY SŁODKIE MINKI, BO ZJADAMY WITAMINKI.

TRUSKAWKI I MALINY JEDZĄ SUPER DZIEWCZYNY.

ZIEMNIAKI I BURAKI JEDZĄ SUPER DZIECIAKI.

JEDZ OWOCE I JARZYNY, W NICH MIESZKAJĄ WITAMINY.

PRZEZ CAŁY ROK PIJ OWOCOWY SOK.

WSZYSTKIE BURAKI ZJADAJĄ SUPER CHŁOPAKI.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.