Katalog

Kamila Gębicka, 2017-06-13
Dąbrowa Górnicza

Religia, Konspekty

konspekt katechetyczny o modlitwie Ojcze Nasz

- n +

Z JEZUSEM MODLĘ SIĘ DO NASZEGO OJCA

Klasa II

Cele katechetyczne:
- Ukazanie modlitwy Jezusa jako wzoru naszej modlitwy.

Wymagania szczegółowe:
Wiedza
Uczeń:
- wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem.

Umiejętności:
Uczeń:
- wie, jakie są cechy Boga jako kochającego Ojca
- potrafi zaprezentować postawę modlitewną

Kształtowanie postawy:
Uczeń:
- stara się dobrze modlić

Metody i techniki: praca z planszami i losowaniem haseł, pogadanka, rozmowa kierowana, analiza tekstu za pomocą obrazu, drama.

Środki dydaktyczne: Plansze z napisami: „cechy dobrego taty”, „cechy kochającego Boga”, karteczki z cechami dobrego ojca, chmurki z cechami kochającego Boga, pudełeczka, kolorowanka, podręcznik .


I. POWITANIE

1. Modlitwa
Na początek katechezy przywitajmy się z Panem Jezusem modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany”.

2. Zapis tematu do zeszytu
Temat: Z Jezusem modlę się do naszego Ojca.

3. Wprowadzenie w temat
Na tablicy umieszczamy planszę z napisem „Cechy dobrego taty”. Przygotowujemy pojemniczki w których znajdują się cechy dobrego taty. Wybrane dzieci losują je, czytają na głos i przyklejają na planszy.
Załacznki nr 1
Zauważcie jak wiele dobrych cech posiada kochający tata.
Niestety w nie zawsze jest tak pięknie. Zdarzają się niestety tatusiowie nie tacy idealni. Życie ludzi układa się w różny sposób. Czasami dochodzi do rozwodów i drogi dzieci i ich ojców się rozchodzą. Istnieje jednak taki Ojciec który zawsze nas kocha.

II. ZAPROSZENIE DO MODLITWY Z JEZUSEM DO BOGA OJCA

1. Bóg naszym kochanym Ojcem – praca z planszą
Na tablicy obok pierwszej planszy, umieszczamy planszę z napisem „cechy kochającego Boga”. Dzieci losują chmurki z cechami Boga i przykleją na planszę.
Załącznik nr 2

Pan Bóg kocha nas najbardziej na świecie. On nas nigdy nie zawiedzie i nie odejdzie od nas. Będzie kochał zawsze.
Dlatego też możemy go nazywać Ojcem i z nim rozmawiać, chociaż Go nie widzimy.
- Jak nazywa się rozmowa z Bogiem ? (modlitwa)
Przykład pięknej modlitwy pokazał nam Pan Jezus, kiedy żył na ziemi.
2. Modlitwa Pan Jezusa – prezentacja ilustracji
Na środku tablicy umieszczamy obrazek Jezusa modlącego się w samotności.
Pan Jezus modlił się rano, wieczorem, a nawet i nocą. Czasem modlił się sam w ciszy, a czasem wspólnie z innymi.
-Jak Pan Jezus modlił się w Ogrójcu?
Apostołowie często przysłuchiwali się modlitwie Jezusa. Pragnęli się modlić tak jak On. Pewnego dnia poprosili Pana Jezus aby nauczył ich się modlić. Posłuchajcie słów, które Pan Jezus powiedział.

3. Czytanie i analiza słowa Bożego
Proszę abyście wszyscy powstali i posłuchali słów Pana Jezusa: Mt 6,8b-13
„Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!”

- Jak nazywamy Boga w tej modlitwie?
- Kto nauczył apostołów tej modlitwy?
- Kto was nauczył tej modlitwy?
W tej modlitwie zwracamy się do Boga we wszystkich potrzebach, wierząc że jako kochający Ojciec nas wysłucha.

III. ODPOWIEDŹ - UFNA I CHĘTNA MODLITWA

1. Modlitwa Ojcze nasz – praca z obrazkami
Dzieci dostają modlitwę Ojcze Nasz w obrazkach i mają za zadanie ułożyć ja w całość na dywanie.

2. Postawy podczas modlitwy
Wybrani uczniowie prezentują postawy jakie można przyjąć podczas modlitwy.
(klęczenie, postawa stojąca, znak krzyża, skłonienie głowy przed krzyżem,
-Jakie są cechy dobrej modlitwy?
(skupienie, szczerość, otwartość, bezinteresowność, otwarte serce)

IV. POŻEGNANIE

1. Paca z podręcznikiem
Jako podsumowanie katechezy proszę abyście uzupełnili samodzielnie modlitwę „Ojcze Nasz” która znajduje się w waszych podręcznikach, na stronie 88.

2. Posumowanie
- Jak nazywa się rozmowa z Bogiem? ( modlitwa)
- Wymień 3 cechy Boga Ojca?
- Jakie znasz postawy modlitewne?

3. Praca domowa
Pamiętaj o codziennej modlitwie. Pomocą będzie ci kalendarz, zamieszczony w podręczniku na stronie 89. Gdy modliłeś się danego dnia narysuj uśmiechniętą buzię. Jeśli zapomniałeś o modlitwie, narysuj smutną buźkę.

4. Modlitwa
Znak krzyża


Zródła :
„Przewodnik metodyczny”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015
Kolorowanka „Uczymy się modlitwy Ojcze Nasz” Wydawnictwo eSPe, Kraków 2014.

Załącznik nr 1

Cechy dobrego Ojca
KOCHAJĄCY

TROSKLIWY

POMOCNY

UŚMIECHNIĘTY

RADOSNY

WSPÓŁCZUJĄCY

WYROZUMIAŁY

PRACOWITY

UCZYNNY


Załącznik nr 2

Cechy Boga jako Ojca na chmurkach

OPIEKUŃCZY

TROSKLIWY

MIŁOSIERNY

PRAWDZIWY

SZCZERY

CIERPLIWY


KOCHAJĄCY


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.