AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Konrad Szczypiór, 2017-06-13
Gorzów Wielkopolski

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowango

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Konrad Szczypiór
Rozpoczęcie stażu : 1 września 2014r.
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu : 31 maja 2017r.


Cele:
 rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

 dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,

 podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,

 zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli,

 upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów,

 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Czynności organizacyjne

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Spodziewane efekty
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Cały staż Znajomość procedur awansu Zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statut, szkolnego systemu oceniania
Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela Cały staż Plan rozwoju
Dokumentacja szkolna
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy Cały staż Gromadzenie dokumentów
Dyplomy,
Zaświadczenia
Inne
4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2017r. Sprawozdanie z przebiegu stażuZadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji zadań Termin Spodziewane efekty
§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach) wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.
2. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dn. 1.XII. 2004r.
4. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
5. Opracowanie kryteriów ocen, przedmiotowego systemu oceniania.
6. Opieka nad sprzętem komputerowym.
7. Opracowanie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych.
8. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
9. Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian).
10. Praca z uczniem zdolnym (prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach informatycznych).
11. Praca z uczniem słabym (prowadzenie zajęć dodatkowych, w celu uzupełnienia braków wiedzy uczniów).
Cały staż Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy.

Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii.

Opracowane materiały, pomoce.

Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, podwyższanie jakości pracy szkoły.
Wzrost wyników z nauczanych przedmiotów.
§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Opracowywanie dokumentacji, tworzenie materiałów dydaktycznych.
2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników, Internetu.
4. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
5. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
6. Przygotowanie prezentacji na potrzeby szkoły.
7. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Cały staż Gromadzenie dokumentów, zaświadczenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 1. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
2. Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli kontraktowych.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi:
• Worda,
• Excela (arkusz wychowawcy),
• Programu do wypełniania świadectw.
4. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
5. Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
6. Opieka nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę w szkole.
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

8. Komputerowe projektowanie drukowanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, itp.
Cały staż


wg potrzeb Gromadzenie dokumentów, zaświadczenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1. Organizacja wycieczek szkolnych:
• Turystycznych,
• Wyjść do kina.
2. Opracowanie programu zajęć kółka informatycznego.
3. Opracowanie programu przygotowania uczniów do konkursu informatycznego.

Cały staż
Gromadzenie dokumentów.§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 1. Sprawowanie opieki nad powierzonym gabinetem
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Promocja szkoły:
• Udział w Dniach otwartych szkoły,
• Udział w Targach Edukacyjnych
4. Kursy kwalifikacyjne.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na zebraniu nt. sytuacji rodzinnej ucznia.
6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć.
8. Organizacja szkolnych konkursów:
• Konkurs informatyczny,
• Konkurs fotograficzny, Cały staż
wg
potrzeby Gromadzenie dokumentów.
Podniesienie jakości pracy szkoły.Integracja młodzieży.
Stworzenie możliwości wykazania się uczniom swoją wiedzą i umiejętnościami.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym.
2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym.
3. Przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia. Cały staż

wg potrzeby Przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania.
Zmniejszenie przejawów agresji w szkole.
Znajomość środowiska rodzinnego ucznia.
Systematyczne rozwiązywanie
problemów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.