AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Molenda, 2017-06-13
Mikoszewo

Uroczystości, Scenariusze

Dzień Ochrony Praw Dziecka

- n +

SCENARIUSZ APELU

„DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA”.

CELE OPERACYJNE:

UCZEŃ WIE:

-Kogo nazywamy dzieckiem,
-Jakie prawa przysługują dziecku,
-Kiedy obchodzony jest Dzień Ochrony Praw Dziecka,
-Jakie ważne daty należy uwzględniać, kiedy mówi się o historii legalizacji praw dziecka,
-Jak należy się ubrać na uroczysty apel,
-Jak należy się zachować na uroczystym apelu,
-Jak uczynić przedsięwzięcie atrakcyjnym dla widza.

UCZEŃ POTRAFI:

-Współpracować w grupie nad powierzonym przedsięwzięciem,
-Brać odpowiedzialność za powierzoną mu rolę w przedsięwzięciu,
-Walczyć z tremą przed wystąpieniem,
-Wywiązywać się systematycznie z powierzonych mu obowiązków dotyczących przedsięwzięcia,
-Wykonywać proste dekoracje i rekwizyty,
-Stworzyć domowym sposobem mydło i ładnie je zapakować.

METODY:

PRAKTYCZNA – wykonanie prezentacji do apelu, wykonanie plansz z prawami dziecka, wykonanie dekoracji na apel, praca z tekstem okolicznościowym, wykonywanie małych mydełek jako prezentu dla wszystkich uczestników apelu w połączeniu z realizacją projektu „A prawo do pasji i do higieny?”

FORMY PRACY:

-INDYWIDUALNIE;
-CAŁĄ KLASĄ (tu: GRUPĄ);

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-KOMPUTER, RZUTNIK, PROGRAM MICROFOFT POWER POINT,
-PLANSZE BRYSTOLU, FARBY, PASTELE, LISTEWKI,
-WYDRUKI.


PRZEBIEG LEKCJI:

Przedsięwzięcie nie obejmuje jednej jednostki lekcyjnej, ale ich szereg związany nie tylko z wystąpieniem na uroczystym apelu, ale także z przygotowaniami wszelkich potrzebnych dekoracji, rekwizytów oraz próbami wystąpień.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:

-Przygotowanie scenariusza apelu (nauczyciele),
-Przygotowanie dekoracji na apel (uczniowie, koordynacja – nauczyciele),
-Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej apelu (nauczyciele i uczniowie dobrze operujący komputerem),
-Przygotowanie uroczystego stroju na apel (uczniowie),
-Produkcja mydełek (uczniowie),
-Branie udziału w próbach wystąpienia (uczniowie i nauczyciele).

CZĘŚĆ POSTĘPUJĄCA:

-Zaproszenie gości na uroczysty apel.
-Przygotowanie sali do apelu.
-Właściwy tok przebiegu uroczystości:
-przywitanie (nauczyciel),
-deklamowanie (4 uczniów)

JANUSZ KORCZAK POWIEDZIAŁ KIEDYŚ „NIE MA DZIECI SĄ LUDZIE”. I TO JEST PRAWDA. „DZIECKO TO TAKŻE CZŁOWIEK TYLKO, ŻE JESZCZE MAŁY...”. PRZECIEŻ KAŻDY DOROSŁY KIEDYŚ RÓWNIEŻ BYŁ DZIECKIEM
(uczeń 1)
KAŻDY CZŁOWIEK MA SWOJE PRAWA, NORMY, KTÓRE GO CHRONIĄ I POZWALAJĄ FUNKCJONOWAĆ W SPOŁECZEŃSTWIE. PRAWA MAMY RÓWNIEŻ MY – DZIECI I MŁODZIEŻ, CZYLI WSZYSCY, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 18 ROKU ŻYCIA. NIE JESTEŚMY WŁASNOŚCIĄ RODZICÓW. JESTEŚMY MŁODYMI LUDŹMI, KTÓRZY OCZEKUJĄ SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA PRZEZ DOROSŁYCH
(uczeń 2)
TAK WIĘC, PODOBNIE JAK KAŻDY DOROSŁY, DZIECKO JEST WŁAŚCICIELEM PEWNYCH PRAW I WOLNOŚCI. NAZYWAJĄ SIĘ ONE PRAWAMI CZŁOWIEKA. ŹRÓDŁEM TYCH PRAW JEST GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, ZWANA RÓWNIEŻ CZŁOWIECZEŃSTWEM. W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAPISANA JEST ONA W ART. 30
(uczeń 3)
W POLSCE NAJWAŻNIEJSZYMI AKTAMI PRAWNYMI, GWARANTUJĄCYMI PRAWA DZIECKA, SĄ:
-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
-KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA;
-USTAWA O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
(uczeń 4)

Oglądanie prezentacji ze zdjęciami rodzin i w tle piosenką zespołu Verba „Związane oczy mam”
ZWIĄZANE OCZY MAM, NIE WIDZĘ NASZYCH BŁĘDÓW
NIE WIEM JAK MAM IŚĆ POŚRÓD ŻYCIA ZAKRĘTÓW.
MYŚLAŁAM, ŻE MAM WSZYSTKO, KIEDY MAM CIEBIE
CZY NASZA MIŁOŚĆ PRZETRWA? NIKT TEGO NIE WIE.
DOKĄD IDĘ? OCZY MAM ZWIĄZANE
ZGADUJĘ GDZIE PRZESZKODY SĄ POUSTAWIANE
NAWET NIE POCZUJĘ, GDY NAD PRZEPAŚCIĄ STANĘ
ZROBIĘ KROK I ZNIKNĘ TAM, ŻEGNAJ KOCHANIE...
CO ZROBISZ WTEDY? MYŚLĘ, ZE NIE ZDĄŻYSZ
NIE ZŁAPIESZ MNIE ZA RĘKĘ, BO BOISZ SIĘ POGRĄŻYĆ
JESZCZE CIĘ POCIĄGNĘ ZA SOBĄ CO WTEDY
WOLISZ SIĘ ODWRÓCIĆ? NIE WIDZIEĆ? NIE WIERZYĆ?
A POTEM ZBUDZISZ SIĘ I SPYTASZ GDZIE JESTEM
NIKT CI NIE ODPOWIE, PUSTE MOJE MIEJSCE
BĘDZIESZ BEZ CELU PATRZYĆ NA ŚWIAT
TO JEST SAMOTNOŚĆ, JUŻ NIE BĘDZIE NAS.
WSZYSTKO STRACI SENS, POCZUJESZ PUSTKĘ
JAKBY ZAGUBIĆ WYGRANĄ W TOTKA SZÓSTKĘ
BĘDZIESZ ROZWAŻAĆ, JAK COFNĄĆ CZAS,
LECZ WEHIKUŁ CZASU TYLKO W BAJKACH MASZ.
REF. X1
ZWIĄZANE OCZY MAM, NIE WIDZĘ NASZYCH BŁĘDÓW
NIE WIEM JAK MAM IŚĆ POŚRÓD ŻYCIA ZAKRĘTÓW.
MYŚLAŁAM, ŻE MAM WSZYSTKO, KIEDY MAM CIEBIE
CZY NASZA MIŁOŚĆ PRZETRWA? NIKT TEGO NIE WIE.
KOGOŚ SPOTKASZ, ŻYCZĘ CI NAJLEPIEJ
NAM NIE BYŁO DANE ŻYĆ TYLKO DLA SIEBIE.
NAM NIE BYŁO DANE KOCHAĆ SIĘ NA ZAWSZE
NIE DLA NAS WSPÓLNE LOSY I CELE NAJDALSZE.
CHCĘ CI SZANSĘ DAĆ, MUSISZ MIEĆ ODWAGĘ
ZNAMY SIĘ TAK DOBRZE, DAMY SOBIE RADĘ.
TYLKO NIE WYCOFUJ SIĘ I DAJ Z SIEBIE WSZYSTKO
ŻADNE Z NAS NIE MOŻE BYĆ PESYMISTĄ
PO OBU STRONACH STROME ZBOCZA, SPÓJRZ TU,
JAK KAMIENNA ŚCIEŻKA NA PRZEŁĘCZY SAMOBÓJCÓW
TĘDY PÓJDZIEMY, SPRÓBUJEMY
POPROWADŹ MNIE ZA RĘKĘ, ZARYZYKUJEMY.
ZOBACZ, UDAŁO SIĘ, WARTO BYŁO WIERZYĆ
AFRODYTA ZAWSZE ZWYCIĘŻY NEMEZIS
W IMIĘ MIŁOŚCI TRZEBA RYZYKOWAĆ
ZWIĄZANE OCZY MAM, WIĘC MNIE POPROWADŹ!
REF. X2
ZWIĄZANE OCZY MAM, NIE WIDZĘ NASZYCH BŁĘDÓW
NIE WIEM JAK MAM IŚĆ POŚRÓD ŻYCIA ZAKRĘTÓW.
MYŚLAŁAM, ŻE MAM WSZYSTKO, KIEDY MAM CIEBIE
CZY NASZA MIŁOŚĆ PRZETRWA? NIKT TEGO NIE WIE.

deklamowanie (2 uczniów) i prezentacja planszy z wyodrębnionymi prawami dziecka.

HISTORIA LEGALIZACJI PRAW DZIECKA.
-1924 ROK - PIERWSZY ZAPIS PRAW DZIECKA W DEKLARACJI GENEWSKIEJ.
-1989 ROK - PIERWSZY PEŁNY KATALOG PRAW ZAPISANY W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYGOTOWANEJ PRZEZ ORGANIZACJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.
-1991 ROK - W POLSCE ZACZĘŁA OBOWIĄZYWAĆ KONWENCJA PRAW DZIECKA.
-W POLSCE W 2000 ROKU UTWORZONO URZĄD RZECZNIKA PRAW DZIECKA.
-10 GRUDNIA TO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
(uczeń 5)

WSZYSTKIE DZIECI, MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA MAJĄ PRAWO DO:
-WYPOWIEDZI WŁASNEGO ZDANIA W WAŻNYCH DLA NICH SPRAWACH, W KTÓRYCH DOROŚLI POWINNI ICH WYSŁUCHAĆ,
-SZANOWANIA ICH GODNOŚCI I PRYWATNOŚCI NP. RESPEKTOWANIA PRYWATNOŚCI KORESPONDENCJI,
-ŻYCIA BEŻ PRZEMOCY I PONIŻANIA,
-OCHRONY PRZED ZŁYM TRAKTOWANIEM I KRZYWDZENIEM FIZYCZNYM ORAZ PSYCHICZNYM,
-ŻYCIA I PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I UMYSŁOWEGO,
-MIŁOŚCI I WYCHOWANIA PRZEZ OBOJE RODZICÓW, TAKŻE GDY RODZICE NIE MIESZKAJĄ RAZEM,
-NAUKI, WYPOCZYNKU I PEŁNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ,
-ABY WSZYSTKIE SPRAWY W SĄDACH I URZĘDACH, DOTYCZĄCE DZIECI, UWZGLĘDNIAŁY NAJPIERW ICH DOBRO, A POTEM INTERESY DOROSŁYCH
(uczeń 6)

deklamowanie wiersza (2 uczniów)
GDY JUŻ NIE MIESZKASZ Z TATA LUB MAMĄ,
MOŻESZ OBOJE KOCHAĆ TAK SAMO.
NIKT NIE MA PRAWA, STARSZY CZY MŁODY,
CZYTAĆ TWYCH LISTÓW, BEZ TWOJEJ ZGODY
(uczeń 7)
NIKT NIE MA PRAWA BIĆ CIĘ, WYZYWAĆ,
SZTURCHAĆ, OBRAŻAĆ LUB CI UBLIŻAĆ,
KIEDY MEDYCZNEJ SZUKASZ OPIEKI,
MASZ PRAWO DOSTAĆ POMOC I LEKI
(uczeń 8)
MUSISZ MIEĆ TAKŻE CZAS NA ZABAWĘ,
BO ODPOCZYNEK JEST TWOIM PRAWEM.
JEŚLI ZAZNAJESZ KRZYWDY, PRZEMOCY,
MOŻESZ NATYCHMIAST SZUKAĆ POMOCY
(uczeń 7)
MOŻESZ SIĘ UCZYĆ I BEZ WĄTPIENIA
ROZWIJAĆ TALENT I UZDOLNIENIA.
BY NIKT TYCH PRAW SIĘ ŁAMAĆ NIE WAŻYŁ,
RZECZNIK PRAW DZIECKA STOI NA STRAŻY!!!
(uczeń 8)
(w tle na prezentacji widać nr telefonu do rzecznika praw dziecka)

deklamowanie podsumowania do pasji i higieny (1 uczeń)
MAMY RÓWNIEŻ PRAWO DO: PASJI I HIGIENY…
STĄD NASZ POMYSŁ NA DZISIEJSZY DZIEŃ: RĘCZNIE ROBIONE PRZEZ KLASĘ DRUGĄ GIMNAZJUM MYDEŁKA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW APELU ORAZ WSPÓLNE KARAOKE
(uczeń 9)
(2 uczniów trzyma plansze, 4 uczniów rozdaje mydełka uczestnikom apelu,
w tle słychać piosenkę „Prawa Dziecka” z repertuaru Orkiestry Dni Naszych.
MAM PRAWO ŻYĆ, MAM PRAWO BYĆ SOBĄ
CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE, WOLNĄ BYĆ OSOBĄ
MAM PRAWO KOCHAĆ I KOCHANYM BYĆ
NIE MOŻNA MNIE KRZYWDZIĆ, PONIŻAĆ I BIĆ
MOGĘ SIĘ ŚMIAĆ, MOGĘ SIĘ DZIAĆ, PIĘKNIE
PRAGNĘ BYĆ ZDROWYM, ROSNĄĆ W SWOIM TEMPIE
MAM PRAWO PYTAĆ, SAM PRZYJACIÓŁ SWYCH
NIE MOŻNA MNIE ZMUSZAĆ DO UCZYNKÓW ZŁYCH
DZIECKA, DZIECKA PRAWA, PRAWA TO WAŻNA SPRAWA, TO WAŻNA SPRAWA
DZIECKA, DZIECKA, PRAWA, PRAWA TO NIE ZABAWA, TO NIE ZABAWA
MAM PRAWO ŚNIĆ, MAM PRAWO BYĆ INNY
MOGĘ BYĆ SŁABSZY, LECZ NIE CZUĆ SIĘ WINNY
MAM PRAWO ŚPIEWAĆ, GŁOŚNO KIEDY CHCĘ
MAM PRAWO PŁAKAĆ CICHO, GDY MI ŹLE
DZIECKA, DZIECKA PRAWA, PRAWA TO WAŻNA SPRAWA, TO WAŻNA SPRAWA
DZIECKA, DZIECKA, PRAWA, PRAWA TO NIE ZABAWA, TO NIE ZABAWA

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:
-podziękowanie za udział w apelu,
-nagrodzenie uczniów biorących udział w apelu ocenami z zachowania i pochwałami.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.