Katalog

Katarzyna Vitkovska, 2017-06-13
Gdańsk

Język polski, Scenariusze

Konspekt lekcji W rzece Heraklita panta rhei - wiersz W. Szymborskiej.

- n +

Temat: „W rzece Heraklita” czyli panta rhei.

Cele lekcji:
- poznacie nowy wiersz i posłuchacie jego recytacji,
- dowiecie się, kim był Heraklit,
- zrozumiecie wiersz W. Szymborskiej „W rzece Heraklita”,
- dowiecie się czegoś nowego o sensie życia,
- znajdziecie środki stylistyczne w wierszu.

Przebieg lekcji:
Informuję uczennice i uczniów, że dziś będziemy mówić o wierszu W. Szymborskiej i proszę ich, by sformułowali cele lekcji.

1. Aktywny początek – na lekcji polskiego trochę języka greckiego: wyjaśniam uczniom, że panta rhei znaczy wszystko płynie i rozmawiamy o tym, co to może znaczyć, dlaczego o to pytam i tak dochodzimy do postaci Heraklita.
2. Podaję temat lekcji.
3. Jeden z uczniów podaje wcześniej przygotowane 10 faktów (ciekawostek) o starożytnym filozofie Heraklicie, zadaniem pozostałych uczniów jest zrobić z tego notatkę w formie punktów.
4. Rozdaję odbity na ksero tekst wiersza, potem kolejny uczeń (wcześniej poproszony) recytuje wiersz z pamięci.
5. Analiza wiersza:
- odpowiedzi na pytania: o czym jest wiersz i czy się uczniom podobał.
- Dlaczego w wierszu jest mowa o rzece Heeraklita, a nie kogoś innego, lub o rzece Wiśle? (to wskazuje na związek z filozofią Greka)
- rysuję na tablicy proste mapki mentalne, w środku jednej jest rysunek ryby, w drugiej rzeki i proszę, by uczniowie dopisali do nich to, co mogą one w wierszu symbolizować (ryba: ludzie, przedmioty, poetka, wiersz, wszystko; rzeka: czas, życie, myślenie, filozofowanie itp.),
- proszę o wymienienie czasowników z wiersza i pytam, dlaczego są w czasie teraźniejszym, czy z treści wiersza wynika, że odnoszą się tylko do naszych czasów, co to może oznaczać? (odnoszą się tak samo do teraźniejszości, jaki do przeszłości i przyszłości, mają charakter uniwersalny, ponadczasowy),
- dzielę klasę na 4 grupy, tyle ile jest zwrotek wiersza i każda z nich ma narysować na przygotowanym wcześniej dużym kartonie w formie ryby jedną zwrotkę i nadać jej jednowyrazowy tytuł (ewentualnie dopuszczam dwuwyrazowy). Po ok.5-7 minutach oglądamy je i krótko komentujemy (zawieszamy na ścianie jako dekorację sali lekcyjnej),
- Pytam, kim jest podmiot liryczny, co możemy o nim powiedzieć (poetka, filozofka, spogląda na świat z nietypowej perspektywy, zna historię filozofii, dużo wie o życiu itp.), a następnie proszę o dokończenie zdania: Myślę, że podmiot liryczny (ryba odrębna), chce nam powiedzieć… (np. przemijanie/zmiana to najważniejsza cecha życia/świata).

6. Praca domowa: Dopisz 5 zwrotkę wiersza o rybie. Dla chętnych recenzja wiersza.
7. Rekapitulacja: Rysuję na tablicy walizkę i kosz i proszę, by w obrazek walizki uczniowie wpisali to, co dla nich było cenne na lekcji, co chcą z niej wynieść, co im się podobało, a w kosz to, co było niepotrzebne.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.