AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka KUREC, 2017-06-13
Olszyna

Magdalena Lonycz
Biologia, Konspekty

konspekt lekcji pokazowej z biologii i geografii

- n +

Konspekt lekcji łączonej biologia + geografia – lekcja pokazowa
Klasa: G1
Temat: Kilka słów o strefach klimatycznych, czyli dlaczego niedźwiedź polarny nie spotka się z pingwinem?
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: korelacja wiedzy z przedmiotem ze szkoły podstawowej - przyrodą. Lekcja łącząca treści biologii i geografii, prowadzona przez dwóch nauczycieli jednocześnie – nauczyciela biologii i geografii.
Treści z podstawy programowej:
Biologia:
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.
Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku; przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej. III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną; odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne oraz liczbowe; rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne; zna podstawową terminologię biologiczną.
Geografia:
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej.
Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda-człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.

3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń:
1) charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat;
2) charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych;
3) wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi;
4) wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi.

Cele lekcji (nauczyciela):
Uczeń:
- porównuje cechy morfologiczne, środowisko i tryb życia różnych grup zwierząt i roślin,
- przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym;
- identyfikuje (np. na schemacie, fotografii, rysunku lub na podstawie opisu) i opisuje organy rośliny okrytonasiennej oraz przedstawia ich funkcje;
- charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat;
-charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych;
-wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi;
- wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi;

Cele sformułowane w języku ucznia:
- porównuje cechy budowy, środowisko i tryb życia różnych zwierząt i roślin,
- opowiada, co jest potrzebne, aby rośliny i zwierzęta mogły żyć i rozwijać się w różnych warunkach,
- rozpoznaje charakterystyczne rośliny i zwierzęta żyjące na całym świecie,
- opowiada jak ilość opadów i temperatura powietrza wpływają na klimat i organizmy żywe,
- odczytuje z wykresów średnią temperaturę i ilość opadów w poszczególnych strefach klimatycznych.
Zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości ucznia w formie konkretnych zoperacjonalizowanych czynności, podlegających sprawdzeniu i ocenianiu:
Uczeń:
 dowodzi związku budowy roślin ze środowiskiem ich życia,
 wymienia i wskazuje na mapie strefy klimatyczne Ziemi,
 odczytuje z wykresów średnią temperaturę i ilość opadów w poszczególnych strefach klimatycznych,
 wymienia przystosowania roślin do warunków życia,
 wymienia miejsca występowania roślin nasiennych,
 podaje miejsca występowania różnych gatunków zwierząt,
określa środowisko życia różnych gatunków zwierząt.
Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: podająca –wykład, pogadanka; metoda zajęć praktycznych – uczniowie przedstawiają mini scenki; uczniowie wypełniają karty pracy, runda bez przymusu na podsumowanie lekcji.
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: zadania praktyczne z wykorzystaniem mapy, karty pracy.
Kluczowe pytania do uczniów:
1. Co jest przyczyną występowania stref klimatycznych?
2. Jak rośliny i zwierzęta przystosowują się do różnych warunków klimatycznych?
3.Jak warunki klimatyczne wpływają na życie ludzi?
Dodatkowe ćwiczenia: Uczniowie podchodzą do mapy i umieszczają na niej fotografie roślin i zwierząt z wybranych stref geograficznych.
Materiały i pomoce dydaktyczne: mapa stref klimatycznych, karty pracy, prezentacje w Power Point.
Opis lekcji: Lekcję prowadzą dwie nauczycielki symultanicznie, przeplatając wiedzę z biologii i geografii.
Struktura lekcji:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
4. Nawiązanie do tematu.
5. Podanie tematu.
6. Realizacja tematu – omawianie kolejnych stref geograficznych, wykonywanie zadań
na kartach pracy, prezentacje uczniów.
7. Podsumowanie lekcji – uczniowie podchodzą do mapy świata i przyczepiają na niej otrzymane wcześniej fotografie przedstawiające rośliny i zwierzęta wybranych stref geograficznych, „runda bez przymusu”.
8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
Praca domowa:
Z biologii: Podaj przykłady roślin i zwierząt do każdej strefy geograficznej, do wybranych gatunków dopisz cechy świadczące o przystosowaniu się tego organizmu do warunków klimatycznych, które zamieszkuje.
Z geografii: Wykonanie ćwiczeń do tematu „Klimaty kuli ziemskiej”.Przygotowały i przeprowadziły A.Kurec i M.Lonycz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.