AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

EWA Trzeszan, 2017-05-23
GDYNIA

Edukacja czytelnicza, Scenariusze

,Multimedialny Świat J. Tuwima”- zajęcia terapeutyczne z elementami logopedii oraz Kinezjologii Edukacyjnej

- n +

,,Multimedialny Świat J. Tuwima”- zajęcia terapeutyczne z elementami logopedii
oraz Kinezjologii Edukacyjnej
opracowała mgr E. Trzeszan, neurologopeda, terapeuta pedagogicznyCele:
• usprawnianie narządów artykulacyjnych, pionizacji języka
• wzbogacenie zasobu leksykalnego(pojęcia językowe -zwierzęta, pory roku, przedmioty otaczające)
• utrwalenie wiadomości związanych ze zwierzętami żyjącymi w naturze oraz ze zmianami w przyrodzie.
• pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej oraz zapobieganie mówieniu na wdechu .
• rozpoznawanie przeciwieństw
• doskonalenie logicznego myślenia, pamięci, słuchania ze zrozumieniem
• osłuchanie z muzyką
• wykonywanie poleceń ze słuchu
• nauka korzystania z myszki komputerowej
• ruchy naprzemienne. Usprawnienie umiejętności czytania i pisania (sprawniejsze kodowanie i dekodowanie ).
• poprawa ogólnej sprawności ruchowej, poprawa wzroku i słuchu. Poprawa koordynacji lewej i prawej strony ciała
• relaksacja i łagodzenie skutków stresu.
Metody pracy(wg. J. Jastrząb, Toruńska szkoła pedagogiczna)
a) słuchowa
b) wyjaśniająca
c) demonstracyjna
d) naśladowcza
e) multimedialna(wielozmysłowa)

Przebieg zajęć:
Ćwiczenia wprowadzające
1. Rozmowa na temat Juliana Tuwima(pomoc: plansza ze zdjęciem autora)
2. Magiczny Świat Pana Juliana- ćwiczenia artykulacyjne warg i języka.
Ćwiczenia pionizacji języka
Ćwiczenia pionizacji języka czyli unoszenia języka do wałka dziąsłowego (okolice za górnymi siekaczami, miejsce, w którym wymawiamy głoskę „l”) są podstawą terapii wad wymowy oraz korekty czynności połykania.
Ćwiczenia mięśnia okrężnego ust
Ćwiczenia warg są niezbędne w terapii wymowy wielu głosek. Przyglądając się uważnie wymowie głosek szumiących (sz, ż, cz, dż) oraz ciszących (ś, ź, ć, dź) można zauważyć, że wargi układają się w tzw. „ryjek” – są kwadratowe. Natomiast przy wymowie głosek syczących (s, z, c, dz) wargi są spłaszczone, tzw. „uśmiech”.
W związku z powyższym podstawowych ćwiczeniem warg będzie:
- naprzemienne wysuwanie zaokrąglonych ust do przodu w kształcie ryjka świnki, a następnie rozciąganie ich do uśmiechu.
Przykładowe ćwiczenia:
- „góra – dół” – dziecko otwiera usta, podnosi język do wałka dziąsłowego, a następnie opuszcza za dolne zęby; ćwiczenie wielokrotnie powtarzamy;
- wymawianie słów zawierających głoskę l np. Lola lula lalę;
- „gumowy język” – dziecko dotyka czubkiem języka wałka dziąsłowego, w tym samym czasie porusza żuchwą (dolną szczęką) - w dół i w górę, rozciąga język;
- „malowanie podniebienia” – dziecku przesuwa język po podniebieniu;
- zlizywanie czubkiem języka z wałka dziąsłowego kawałka rozmiękczonej czekolady, miodu lub dżemu;
- „liczenie zębów” – dotykanie czubkiem języka kolejno górnych zębów po stronie wewnętrznej;
- „zaczarowany język” – przytrzymywanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach.
Ćwiczenia przygotowujące do wymowy głosek szumiących:
- wydawanie odgłosów
• krowy - mu, mu,
• kukułki - kuku, kuku
• sowy – hu, hu
• psa – hau, hau
• rybki – plum, plum
• pukania – puku, puku
• uderzania – buch, buch
• chodzenia – tupu, tupu,
- wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie i zamykanie – naśladowanie pyszczka rybki,
- udawanie picia przez słomkę soku.
Ćwiczenia właściwe
1. Praca z programem multimedialnym. Zapoznanie z wierszami J. Tuwima
Multimedialny Świat Juliana Tuwima to propozycja literacka przedstawiana przez firmę Young Digital Poland, zaś pierwsza prezentacja utworów Autora wydana na płycie CD-ROM. Po raz pierwszy dzieci mogą pomóc roztargnionemu Panu Hilaremu w poszukiwaniach jego "zgubionych" okularów, właściwie uporządkować Abecadło, które "z pieca spadło", pomóc upartej Zosi Samosi w domowych porządkach, zatańczyć z Dwoma Michałami czy też wybrać się we wspaniałą podróż słynną Lokomotywą.
2..Zabawy z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej
• Ruchy naprzemienne. Usprawnienie umiejętności czytania i pisania (sprawniejsze kodowanie i dekodowanie ).
Poprawa ogólnej sprawności ruchowej, poprawa wzroku i słuchu. Poprawa koordynacji lewej i prawej strony ciała. Podnosimy do góry prawe kolano i dotykamy go lewą ręką, następnie podnosimy lewe kolano i dotykamy prawą rękę. Lekko skręcając całe ciało-przekraczamy linię środkową. Ćwiczenia te możemy wykonywać również leżąc. Leżąc na plecach dotykamy lewym łokciem prawego kolana, prawym lewego. Głowę podtrzymujemy rękami.
• Punkty pozytywne; Relaksacja i łagodzenie skutków stresu.
Końcami palców lekko dotykamy punktów znajdujących się między brwiami a linią włosów. Można zamknąć oczy. Ćwiczenie wykonujemy do momentu odczucia harmonijnego pulsowania obu dotykanych obszarów.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.