AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Radosław Chmielarski, 2017-05-23
Oleśnica

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Radosław Chmielarski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 roku


Podstawa prawna:
1)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ) 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej;

- Udział w pracach zespołu wychowawczego;

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno -wychowawczych;

- Współpraca z rodzicami;

- Wdrożenie zintegrowanego programu nauczania w klasach SPP.
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

rok szkolny 2015/2016
2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły;

- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli;

- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i w pracach organów szkoły.

3.
- Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym;

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce;

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1.
Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej;

-Opracowywanie prezentacji multimedialnych;

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców;

- Graficzne opracowywanie dyplomów, zaproszeń, plakatów, podziękowań;

- Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji awansu, pomocy dydaktycznych do zajęć;

- Wykorzystywanie zasobów internetowych w celu tworzenia elementów dekoracji i projektów plastycznych.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli;

- Przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych.


2.
Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”;

- Opublikowanie na stronach www scenariuszy zajęć;

- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć, konkursów i uroczystości szkolnych);

- Pedagogizacja rodziców i opiekunów - opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
- Opracowanie programu profilaktycznego „Trzy magiczne słowa”;

- Opracowanie projektu edukacyjnego „Poznaj swój kraj”;

- Opracowanie programu nauczania dla klas SPP.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach i konkursach integracyjnych ze środowiskiem lokalnym
Święto Pluszowego Misia
Wspólne kolędowanie
„Gotowi na Orliki”


2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju;

- Prowadzenie kursu przygotowawczego „Egzamin na pięć”;

- Przygotowanie i prowadzenie programu zajęć koła kulinarnego.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

2.
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.
- Pedagogizacja rodziców;

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów;

- Integracja zespołu klasowego.

3.
Współpraca
z instytucjami samorządowymi.
- Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną;

-Formułowanie wniosków do sponsorów na rzecz pozyskania środków na prowadzenie koła kulinarnego


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych;

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego;

- Współpraca z poradnią PP
w Oleśnicy, PCPR, MOPS.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.