Katalog

Małgorzata Safarewicz, 2017-05-17
Kłodzko

Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

Czym jest agresja i przemoc?

- n +

Scenariusz zajęć z profilaktyki agresji i przemocyTemat: Czym jest agresja i przemoc?

Cele:
Uczeń:
- odróżnia zachowania właściwe i agresywne,
- wie jak właściwie reagować w sytuacjach przemocy.
- potrafi wczuć się w sytuację innej osoby,
- potrafi ocenić zachowanie innych, ,
- zna zasady dobrego zachowania,
- potrafi dokonać samooceny własnego zachowania.

Metody:
- rozmowa kierowana
- burza mózgów,
- odgrywanie scenek

Materiały: duże arkusze papieru, karteczki z przykładami złego zachowania, papierowe serce, karteczki z radami - rymowankami przeciw agresji i przemocy, flamastry. (Zamiast arkuszy papieru można wykorzystać tablicę)

Przebieg zajęć:

Powitanie uczestników, określenie celu zajęć oraz ustalenie zasad obowiązujących w czasie zajęć:
- Kiedy jeden mówi, pozostali słuchają.
- Zwracamy się do siebie po imieniu.
- Nie przeszkadzamy sobie ,nie obrażamy innych.
- Aktywnie uczestniczymy w zajęciach.


1. Nawiązanie do tematyki zajęć. Wyjaśnienie pojęcia AGRESJA, PRZEMOC.
Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody - fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony.
Agresja jest często, lecz nie zawsze sposobem wyrażania złości. W szczególnych warunkach agresja może przerodzić się w przemoc.
Przemoc to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddawana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniem osoby lub grupy osób silniejszych.
Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka - prawo do życia w bezpieczeństwie.
2. Losowanie karteczek:
„Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić, przezywać i każdego mogę na ratunek wzywać”
Poszczególne osoby głośno odczytują tekst podając przykłady takiego zachowania.

3. Zespoły 3 osobowe losują przygotowane na kartkach hasła i odgrywają po kolei scenki. Pozostałe wychowanki odgadują jakie zachowania agresywne są przedstawiane(np.: bójka, popychanie, niszczenie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, grożenie ).

4. Papierowe serce i historia Samanty :

Pewnego dnia do Ośrodka Socjoterapii została przyjęta dziewczynka. Na imię miała Samanta. Wyróżniała się specyficzną urodą, oraz ubiorem. Była narodowości romskiej. Ubrana była w długą spódnicę a włosy zaplecione miała w warkocz z kolorowymi wstążkami. Żadna z dziewcząt nie chciała zamieszkać z nią w pokoju. Dziewczynce zrobiło się smutno. Wychowanki śmiały się z jej spódnicy i niemodnych butów. Przy stole również nikt nie chciał koło niej usiąść. Dziewczynka płakała. Tęskniła za swoją rodziną. Nie była winna temu, że rodzice nie posyłali jej do szkoły. Jej rodzina uważała, że młodej Romce nie potrzebna jest szkoła, tylko zamążpójście. Jednak sąd zadecydował inaczej i musiała pozostać w ośrodku .W czasie lekcji matematyki okazało się, że nie umie tabliczki mnożenia. W klasie wybuchały salwy śmiechu.
Za parę dni jedna z wychowanek Alicja zauważyła brak w kosmetyczce perfum. Dziewczęta głośno oskarżały o to Samantę i nazwały ją złodziejką. Poszukiwania skradzionych perfum nie przyniosły skutku. Dziewczynka płakała, bo ich nie wzięła, była niewinna.
Na drugi dzień kilka dziewcząt jechało na przepustkę. Kiedy sprawdzono ich bagaże, okazało się, że perfumy były w torbie Beaty.
W trakcie odczytywania historii uczestnicy mówią „stop ”w momencie, kiedy uznają, że Samantę spotkała przykrość ze strony koleżanek -wtedy odrywają kawałek papierowego serca i nazywają uczucia Samanty.
Po przeczytaniu historii „naprawiają” poczucie wewnętrznego szczęścia Samanty poprzez wskazanie sposobów jej pomocy. Doklejają oderwane kawałki tworząc całe serce.

5. Nasz kodeks zasad przeciw agresji. Wychowanki podają propozycje właściwych zachowań, które ułatwią wzajemne kontakty w grupie i wyeliminują zachowania agresywne. Zasady zapisywane są na arkuszu ( tablicy) np.:

- Nie bijemy i nie popychamy innych.
- Nie przezywamy i nie wyśmiewamy innych.
- Nikomu nie grozimy, nikogo nie obrażamy.
- Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
- Żyjemy w zgodzie z innymi.
- Pomagamy innym
Wychowanki składają podpisy pod kodeksem.

6. Losowanie haseł - rymowanek :
„Bez złości mamy więcej radości”
„Używanie grzecznych słów nie trudzi”
„Chcesz lubianym być, w zgodzie musisz ze wszystkimi żyć”
„Nie chcesz przyjaciół stracić kolego, nie mów nikomu nic przykrego”
„Kto się często śmieje, temu uśmiech nie rdzewieje”
„Pamiętaj miły kolego, nie zaczepiaj bezbronnego”
Hasła zostają przepisane na arkusz papieru ( tablicy).
7.. Zakończenie zajęć. Wychowawca dziękuje wychowankom za udział w zajęciach.


Opracowała: Małgorzata Safarewicz

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.