AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Łukasz Jurczak, 2017-05-17
Mielec

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

- Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach zespołu wychowawczego.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

- Współpraca z rodzicami. IX 2014


2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole” cały okres stażu


3. - Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej. - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce


4. - Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach. - Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie zajęć cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej.


- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

- Udział w kursach komputerowych.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych. cały okres stażu


2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych


- Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.


cały okres stażu
3. Opracowanie prezentacji komputerowych
- Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach matematyki i zajęć komputerowych.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. cały okres stażu

2. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki, zajęć komputerowych.

- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych. cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. - Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń

cały okres stażu

5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów - Konsultacje z innymi nauczycielami matematyki, wymiana poglądów
cały okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego


- Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów

IX 2014 r.do 15 IX każdego roku


2. Współpraca z rodzicami - Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
cały okres stażu

3. Praca z uczniem zdolnym i słabym - Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych

cały okres stażu

4. Diagnozowanie potrzeb uczniów - Ankietowanie Wg potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
cały okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
cały okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.

- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
cały okres stażucały okres stażu

4. Organizowanie wycieczek szkolnych - Opracowanie i realizacja planów wycieczek
cały okres stażu

5. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych - Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki

cały okres stażu

6. Działania profilaktyczne - Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.

cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. - Pedagogizacja rodziców.

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

- Integracja zespołu klasowego cały okres stażu


3. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną, pomoc
w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka makulatury itp.) cały okres stażu


4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - Skierowania na badania, opinie, konsultacje

cały okres stażu

5. Współpraca z biblioteką szkolną - Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych

cały okres stażu

6. Opieka nad Samorządem Uczniowskim - Pomoc w organizowaniu akademii, dyskotek, imprez szkolnych
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Publikacje artykułów - Artykuły cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Diagnoza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Współpraca z poradnią PP
w Kolbuszowej

- Wymierny efekt zamierzonych działań. cały okres stażupo rozwiązaniu problemu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych - Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej

cały okres stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.