AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Matecka, 2017-05-09
Pleszew

Lekcja wychowawcza, Program nauczania

Pierwsza pomoc przedmedyczna-wiem co robić.

- n +
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
– WIEM CO ROBIĆ


Autorski program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej
dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Opracowała: mgr Agnieszka Matecka


Spis treści:
I. Wstęp
II. Cele edukacyjne
III. Materiał nauczania uwzględniający treści określone w podstawie programowej
IV. Przewidziane efekty – osiągnięcia
V. Sposoby ewaluacji
VI. Metody realizacji programu
VII. Pomoce i środki dydaktyczne
VIII. BibliografiaI Wstęp
Udzielanie pierwszej pomocy jest istotną umiejętnością, którą każdy człowiek musi posiadać. Własne doświadczenia i rozmowy z uczniami na temat sytuacji, w których oni bądź ich krewni musieli udzielić pierwszej pomocy zainspirowały mnie do zajęcia się tą tematyką. Na świecie wzrasta liczba czynników powodujących zagrożenie zdrowia i życia, dlatego w pracy z uczniami postanowiłam nauczyć ich elementów ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Aby zminimalizować skutki tragicznych zdarzeń należy wyposażyć uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kształtować w nich gotowość do niesienia pomocy innym. Program nauczania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej adresowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie. Ta grupa wiekowa może napotkać w swoim życiu sytuacje, w których będzie potrzebna znajomość udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Często o życiu i zdrowiu osoby decydują pierwsze minuty po zdarzeniu, warto więc znać zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, które napotykamy w codziennym życiu. Nadrzędnym celem zajęć jest wyrobienie nawyku do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i uwrażliwienie na krzywdę innych. Realizacja programu obejmuje cykl 12 zajęć (jednostek lekcyjnych).


Obowiązek szkół w zakresie nauczania bezpiecznych zachowań oraz
pierwszej pomocy wynika nie tylko z odpowiednich zapisów w podstawach programowych w każdym etapie edukacyjnym ale również z dokumentu o wyższej wadze, tj. z Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W Art. 1. wprowadzono pkt. 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o
bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.(DzU z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Art. 1, pkt. 16)
Obowiązek udzielania pomocy reguluje również prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 KK:
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu sie w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

II Cele edukacyjne
Cele ogólne:
Uczeń:
• zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia
• umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
Cele kształcenia:
Uczeń:
• uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy
• zna zasady postępowania aseptycznego
• rozumie znaczenie bezpieczeństwa ratownika i osoby poszkodowanej w trakcie czynności ratowniczych
• ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych
• wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku
• potrafi wezwać odpowiednią pomoc
• rozpoznaje stan bezpośredniego zagrożenia życia
• zna podstawowe czynności życiowe człowieka, świadomość, oddech, tętno i wie jak je sprawdzić
• potrafi udrożnić drogi oddechowe
• układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej
• potrafi wykonać samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową
• tamuje krwotok za pomocą opatrunku uciskowego
• potrafi udzielić pomocy przy omdleniu, krwotoku z nosa
• udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach zna skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki
Cele wychowania:
• przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie
• kształtowanie umiejętności dokonywania poprawnych wyborów
• kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi
• kształtowanie gotowości niesienia pomocy pokrzywdzonym
• nabycie umiejętności wezwania odpowiednich służb
• kształtowanie bezpiecznych zachować w czasie pracy i zabawy.

III Materiał nauczania uwzględniający treści określone w podstawie programowej

• Co to jest pierwsza pomoc?
• Odpowiedzialność prawna
• Bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczej
• Łańcuch przeżycia
• Zasady postępowania w miejscu wypadku
• Algorytm BLS u osoby dorosłej
• Ocena stanu przytomności
• Ocena oddychania
• Wezwanie służb ratowniczych – nr alarmowe
• Zasady aseptycznego i bezpiecznego postępowania ratownika
• Rozpoznawanie nieprzytomności
• Pozycja bezpieczna
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO
• AED- defibrylator przenośny
• Pierwsza pomoc przy zadławieniach
• Bandażowanie kończyny górnej, dolnej i głowy
• Pierwsza pomoc przy zranieniach
• Materiały i środki pomocy przedmedycznej
• Opatrywanie ran
• Postępowanie w przypadku skaleczeń
• Pierwsza pomoc przy krwotokach
• Krwotok z nosa
• Technika stabilizowania kończyny górnej i dolnej
• Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia
• Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń
• Rodzaje oparzeń
• Pierwsza pomoc w przypadku odmrożeń
• Rodzaje odmrożeń
• Spotkanie z ratownikami WOPR i zapoznanie się z pracą ratowników

IV Przewidziane efekty – osiągnięcia
Uczniowie posiadają niezbędną wiedzę medyczną, aby udzielić pierwszej pomocy. Właściwie dokonują obserwacji i oceny czynności życiowych. Potrafią ocenić, czy poszkodowany jest nieprzytomny i potrafią go ułożyć w pozycji bezpiecznej. Uczniowie potrafią przeprowadzić resuscytację krążeniowo-
-oddechową RKO (również z użyciem AED). Podopieczni znają zasady postępowania przy omdleniu, złamaniu zadławieniu oparzeniu i odmrożeniu. Uczniowie znają konsekwencje prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, potrafią pokierować akcją ratowniczą i poprawnie wezwać odpowiednie służby.

V Sposoby ewaluacji
W ramach realizacji programu uczniowie będą rozwiązywać quizy sprawdzające wiadomości z zakresu wiedzy o pierwszej pomocy. Posłuży temu platforma Kahoot! Ponadto ewaluacji będzie podlegała wiedza praktyczna; uczniowie będą przygotowywać scenki (inscenizacje) udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej.

VI Metody realizacji programu
Metody pracy wykorzystane podczas realizacji programu:
• podające (pogadanka)
• problemowe (aktywizujące)
• sytuacyjne (drama)
• gry dydaktyczne (puzzle)
• burza mózgów
• eksponujące (pokaz)
• metody programowane z użyciem komputera, projektora i tablicy interaktywnej.

VII Pomoce i środki dydaktyczne
• apteczka pierwszej pomocy
• bandaże elastyczne
• chusta trójkątna
• rękawiczki
• maseczka do sztucznego oddychania
• fantom do sztucznego oddychania
• aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego
• plansze
• Internet
• prezentacja multimedialna


VIII Bibliografia
Wytyczne resuscytacji 2010, Kraków 2010
Chrząszczewska A.: Bandażowanie., Warszawa 2014
Pierwsza pomoc – poradnik dla każdego, Warszawa 2004Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.