Katalog

Kulibaba Ivan, 2017-05-04
Turka

Język angielski, Artykuły

Metodologia uczenia się nowego słownictwa w języku angielskim

- n +


Większość ludzi uczących się języka angielskiego napotyka na problem z zapamiętywaniem obcych słów. Proces zapamiętywania wyrazów różni się znacząco w zależności od programu oraz poziomu pracowitości ucznia. W niniejszym artykule zaprezentuję ogólne metody tudzież podpowiedzi, które można wykorzystywać przy codziennej nauce języka obcego.
A więc co można wykorzystać przy pracy ze słownictwem?
Emocje – ucząc się staramy się wykorzystywać emocje. Wyraz lub związek frazeologiczny w powiązaniu z pozytywnym odczuciem daje możliwość odciśnięcia mocnego śladu w naszej pamięci, a więc osiągnąć pożądany cel. W ten sposób można zapamiętywać tzw. fixed phrases w języku angielskim z anglojęzycznych książek lub filmów ( legendarne I’ll be back!). Wybierzcie listę wyrazów, których najczęściej używacie w swojej zawodowej działalności lub w codziennej komunikacji i postarajcie się zapamiętać je korzystając z metody emocji.
Skojarzenia – kolejnym pomocnikiem może być trik „odtworzenia”. Ten sposób najczęściej wykorzystują dzieci przy nauce pierwszego języka. A więc łączą proces zapamiętywania i asocjacji. Ucząc się wyrazu usiłujemy wyobrazić sobie przedmiot, który ten wyraz znaczy, w szczegółach. W ten sposób tworzymy rząd skojarzeniowy, który pomaga przy nauce nowych słów.
Moją ulubioną metodą jest metoda karteczek – bardzo stary sposób do nauki angielskich słów. Przygotowujemy prostokątne karteczki z grubego papieru lub kartonu. Potem z jednej strony piszemy wyraz w języku angielskim, a z drugiej zdanie po angielsku, które zawiera ten wyraz. Następnie rozwieszamy te karteczki po całym domu lub pokoju, a część karteczek wkładamy do kieszeni. Codziennie mijając karteczkę patrzymy na angielski wyraz i staramy się go użyć w zdaniu. To samo robimy z karteczkami z kieszeni (w czasie obiadu, w autobusie, w kolejce). Dobrą rzeczą jest, nie zważając na nasze uzdolnienia plastyczne, w jakiś sposób zilustrować na karteczce ten wyraz, którego w danym momencie się uczymy. Nie zapisujemy wyrazów jednym kolorem lecz wykorzystujemy różne kolory. Słowo musi kojarzyć się nam się z jakimś konkretnym kolorem (np. funeral – czarny).
W nauce nowych słów języka angielskiego ważne jest także określenie jakim rodzajem ucznia jesteśmy. Główne rodzaje to:
1) słuchowiec – najłatwiej zapamiętuje to, co usłyszał. W trakcie nauki musi słuchać radia, audiobooków, podcastów, etc. Dla słuchowca ważną rzeczą jest powtarzanie na głos nowych wyrazów.
2) wzrokowiec – najszybciej zapamiętuje to, co zobaczył. Musi pracować z oryginalnymi tekstami w języku angielskim zawartymi w książkach, na stronach internetowych, forach itp.
3) skojarzeniowiec – ten rodzaj został już omówiony przy metodzie skojarzenia. Musi pracować wykorzystując obrazy kojarzone z danym przedmiotem.
4) kinestetyk – włącza pamięć swojego ciała i wiąże słowo z konkretnym działaniem. Idealny kandydat na metodę Total Physical Response.
Konkludując, chce się zaznaczyć, że którąkolwiek metodę by się nie wybrało, najważniejszą rzeczą jest praktyka organicznie powiązana z wysokim poziomem motywacji.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.