AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

IZABELLA POLKOWSKA, 2017-05-04
Mińsk Mazowiecki

Olga Lubowiedzka
Uroczystości, Scenariusze

,,Bajkowy Tor Przeszkód”

- n +

SCENARIUSZ IMPREZY SPORTOWEJ
,,Bajkowy Tor Przeszkód”

I. Temat: Poznajemy wiersze, bajki i legendy
II. Cele:
 zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
 wdrażanie do aktywnego i samodzielnego wykonania zadania,
 rozwijanie umiejętności percepcyjno – motorycznych,
 kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych – pełnienie ról
 propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez zabawy ruchowe
 integracja mieszkańców, pracowników domu, uczniów i nauczycieli ZSS.
 stymulacja polisensoryczna
 wyzwalanie aktywności poznawczej.
III. Metody:
 realizacja zadań ruchowych: zabawowa, inwencji twórczej, zadaniowa,
 naśladowcza, praktycznego działania,
 przekazania wiedzy: pokaz, demonstracja, instrukcja słowna,
 terapeutyczne: wzmocnienia pozytywne, elementy biblioterapii, bajkoterapii
 poznawcze: stymulacja polisensoryczna,
IV. Formy: indywidualna, zespołowa, strumieniowa.
V. Przyrządy i przybory: sprzęt muzyczny, muzyka tematyczna, pachołki , lina, stoły, ziemia ogrodowa, pojemniki plastikowe, rzodkiewki , konewka, ręcznik papierowy, papierowe kule, piłki zielone plastikowe, atrapa chatki, ozdoby papierowe, lustro, farby do malowania twarzy, korony z papieru, wędka, rybki, rysunki postaci z bajek, klocki terapeutyczne z dermy
VI. Przebieg zajęć
1. Powitanie - omówienie celu spotkania i prezentacja uczestników
2. Rozgrzewka - przeprowadzenie zabawy integracyjnej przy muzyce
3. Zaproszenie uczestników do udziału w przygotowanych konkurencjach.
4. Relaks i wyciszenie – słuchanie bajki lub wiersza
5. Ogłoszenie wyników, dyplomów, nagród i podziękowań.
6. Bajkowy poczęstunek.
7. Zakończenie imprezy.
Regulamin ,, Bajkowego Toru Przeszkód” w DPS Kąty.

I. Temat: Bajkowy Tor Przeszkód.
II. Cele:
 zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
 wdrażanie do aktywnego i samodzielnego wykonania zadania,
 rozwijanie umiejętności percepcyjno – motorycznych,
 kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych – pełnienie ról
 propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez zabawy ruchowe
 integracja mieszkańców, pracowników domu, uczniów i nauczycieli ZSS w Ignacowie.
 stymulacja polisensoryczna
 wyzwalanie aktywności poznawczej.
 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
III. Termin i miejsce:
W dniu 26 kwietnia 2017 roku przed budynkiem części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej od godz. 10.30 do godz. 12.15 odbędzie się Bajkowy Tor Przeszkód
IV. Uczestnicy: mieszkańcy DPS, pracownicy DPS, nauczyciele i uczniowie ZSS w
V. Warunki uczestnictwa: strój sportowy, udział w rozgrzewce.
VI. Sposób przeprowadzenia konkurencji:
 każda konkurencja została dostosowana do możliwości psycho – motorycznych zawodników
 zawodnicy pokonują tor przeszkód indywidualnie z osobą wspierającą
 pokonywanie toru przeszkód będzie realizowane w dwóch pozycjach:
• wysokiej (chód),
• wspomaganej (jazda na wózku)
 pokonanie toru nie będzie ograniczone czasem.
VII. Nagrody: organizatorzy zapewniają nagrody dla wszystkich uczestników.
VIII. Uwagi organizacyjne:
 uczestnictwo zgłoszonych zawodników uzależnione jest od ich stanu zdrowia
 organizatorowi przysługuje prawo do modyfikacji konkurencji w zależności od
potrzeb i możliwości zawodników
 każdy uczestnik pokonuje stacje i przeszkody z opiekunem
 miejsce realizacji konkurencji uzależnione jest od warunków atmosferycznych w dniu przebiegu imprezy sportowej
 uroczyste rozdanie nagród odbędzie się po zakończonych konkurencjach.

Zestawienie i opis konkurencji

Stacja1 - ,,Rzepka”
 sadzenie rzepki w pojemniku z ziemią
pomoce: pojemnik plastikowy, ziemia, rzodkiewki, konewka, woda,
ręcznik papierowy
Stacja 2 – ,,O Rybaku i Złotej rybce”
 łowienie złotej rybki
pomoce: wędka, rybki
Stacja 3 – ..Kopciuszek”
 sortowanie piłek
 pomoce: plastikowe miski, materiały naturalne, zielone piłki, papierowe kule
Stacja 4- ,,Jaś i Małgosia”
 dekorowanie chatki Baby Jagi
pomoce: domki kartonowe, ozdoby
Stacja 5 – ,,Królewna Śnieżka”
 udział w stylizacji na królewnę, królewicza
 oglądanie siebie w lustrze
pomoce: farby do malowania twarzy, korony, lustro
Stacja 6 – ,,Legenda o Smoku Wawelskim”
 odwiedziny u Smoka Wawelskiego – droga z przeszkodami do smoczej jamy.
pomoce: przeszkody z dermy, lina, kosz wiklinowy

Organizatorzy:
Iza Polkowska, Olga, Ewelina


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.