Katalog

Karina Koszela, 2017-04-26
Większyce

Język angielski, Skrypty

stopniowanie przymiotników - teoria

- n +

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Tworzenie stopnia wyższego przymiotnika (comparative):
do krótkich przymiotników (1 i 2 sylabowych) dodaje się końcówkę „-er”, a jeśli zakończone są na „–e” to dopisuje się tylko końcówkę „–r”, np.:
old – older
stary – starszy

nice – nicer
miły – milszy

dokładając te końcówki do krótkich przymiotników zawierających jedną samogłoskę przed ostatnią spółgłoską – podwajamy ostatnią spółgłoskę, np.:
big – bigger
duży – większy

hot – hotter
gorący – gorętszy

jeśli przymiotnik kończy się samogłoską „–y” (która jest poprzedzona spółgłoską) , to stopień wyższy tworzy się zamieniając „–y” na „-i” oraz dokładając końcówkę „–er”, np.
dry – drier (przed „-y” znajduje się spółgłoska „r”)
sychy – suchszy

Tworzenie stopnia najwyższego przymiotnika (superlative):
Do krótkich przymiotników (1 i 2 sylabowych) dodaje się „the” na przodzie oraz końcówkę „–est”, a jeśli zakończone są na „–e” to dopisuje się tylko końcówkę „–st”, np.:
old – older – the oldest
stary – starszy –najstarszy

large – larger – the largest
obszerny – obszerniejszy – najobszerniejszy

dokładając te końcówki do krótkich przymiotników zawierających jedną samogłoskę przed ostatnią spółgłoską – podwajamy ostatnią spółgłoskę, np.:
big – bigger – the biggest
duży – większy - największy

hot – hotter – the hottest
gorący – gorętszy – najgorętszy

jeśli przymiotnik kończy się samogłoską „–y” (która jest poprzedzona spółgłoską) , to stopień najwyższy tworzy się zamieniając „–y” na „-i” oraz dokładając końcówkę „–est”, np. dry – drier – the driest
sychy – suchszy - najsuchszy

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego dłuższych przymiotników:

Tworząc stopień wyższy do dłuższych przymiotników ( 3 i więcej sylabowych) oraz od przymiotników 2-sylabowych z końcówkami „-less”, „-ful”, „-re” (np.careless – nieostrożny, careful – ostrożny, obscura – mroczny, niejasny) dokładamy słowo more (bardziej), np.:
interesting – more interesting
ciekawy – bardziej ciekawy

famous – more famous
sławny – bardziej sławny

careless – more careless
nieostrożny – bardziej nieostrożny

Tworząc stopień najwyższy do dłuższych przymiotników (3 i więcej sylabowych) oraz od przymiotników 2-sylabowych z końcówkami „-less”, „-ful”, „-re” (np.careless – nieostrożny, careful – ostrożny, obscura – mroczny, niejasny) dokładamy słowa the most (najbardziej), np.:
difficult – more difficult – the most difficult
trudny – bardziej trudny – najbardziej trudny

careless – more careless – the most careless
nieostrożny – bardziej nieostrożny – najbardziej nieostrożny

Wyjątki (nieregularne przymiotniki):

good – better – the best
dobry – lepszy – najlepszy

bad – worse – the worst
zły –gorszy – najgorszy

far – further – the furthest
daleki –dalszy – najdalszy

many(z rzecz.policz.)/much (z rzecz.niepolicz.) – more – the most
dużo –więcej – najwięcej

little(z rzecz.niepolicz.) – less – the least
mało –mniej – najmniej

Porównując ze sobą dwie rzeczy, osoby lub zwierzęta używa się przymiotnika w stopniu wyższym oraz łącznika than (od, niż), np.:

Ala is taller than me.- Ala jest wyższa ode mnie.
Maths is more interesting than History.- Matematyka jest bardziej ciekawa niż historia.

Przymiotnika w stopniu najwyższym używamy wtedy, kiedy porównujemy więcej niż dwie rzeczy lub osoby. Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym prawie zawsze występuje słówko „the”, natomiast po tychże przymiotnikach, z reguły, występują słówka: „of” (z), in- w odniesieniu do miejsc (w), np.:

Barbara is the prettiest of all her sisters – Barbara jest najładniejsza ze wszystkich swoich sióstr.
Robert is the best student in the class – Robert jest najlepszym uczniem w klasie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.