Katalog

Karina Koszela, 2017-04-26
Większyce

Język angielski, Skrypty

Past Continuous - teoria

- n +

PAST CONTINUOUS

Używamy go:
Dla czynności, które dzieją się w określonym czasie w przeszłości, np. At five o’clock I was doing my homework in my bedroom (O piątej byłem w trakcie robienia zadania domowego w mojej sypialni). What were you doing yesterday morning? (Co robiłeś wczoraj rano?).
Do opisywania czynności, która trwałą w momencie, gdy wydarzyło się coś innego, co ją przerwało lub zakłóciło. Czynność dłuższą, która trwała od jakiegoś czasu, opisujemy w czasie Past Continuous, czynność krótszą – w Past Simple, np.: I was sitting in the garden when I saw a beautiful bird (Byłem w trakcie siedzenia w ogrodzie, kiedy ujrzałem pięknego ptaka). While she was swimming, somebody took her clothes (Podczas gdy ona była w trakcie pływania ktoś wziął jej ubrania) .
Gdy dwie (lub więcej) czynności odbywały się w tym samym czasie w przeszłości (czynności jednoczesne), np. The pe ople were watching Chile the cowboy was riding the bull (Ludzie obserwowali, jak jeździec ujeżdżał byka).
Przedstawiając tło jakiegoś wydarzenia lub czynności, np. The Sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest. (Świeciło słońce i śpiewały ptaki. Tom jechał swą starą ciężarówką przez las – zdania te spełniają funkcję opisową i stanowią tło dla późniejszych wydarzeń).
Gdy chcemy podkreślić, że dana czynność przeszła trwała stosunkowo długo, np. I was clearing my flat All Day yesterday (Wczoraj cały dzień sprzątałem mieszkanie.


UWAGA! Czas Past Continuous informuje o tym, że coś się odbywało, a nie że zostało dokonane. Mówiąc o czynnościach dokonanych w określonym czasie w przeszłości zwykle używamy czasu Past Simple. Np. They were washing the dog – Myli psa. They washed the dog – Umyli psa.


Konstrukcja Past continuous:

was/were (be w czasie przeszłym odmienione przez osobę) + the present participle of the verb (Czasownik główny w formie – ing, np. watching, reading).

I was going
You were going
He /she /it was going
We were going
You were going
They were going


Reguły formowania the present participle:
zwykle dodajemy końcówkę – ing, np. listening, going, working
jeśli czasownik kończy się jednym – e, to wyrzucamy to – e i wstawiamy końcówkę – ing, np. come – coming, write – writing
jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się spółgłoską, to podwajamy ją i dokładamy końcówkę – ing, np. run – running, swim – swimming


Przeczenia: do czasownika “was/were” dokładamy “not:

I was not (wasn’t) staying
you were not (weren't) staying
he/she/it was not (wasn't) staying
we were not (weren't) staying
you were not (weren’t) staying
they were not (weren't) staying


Pytania:
przez inwersję – czasownik “was/were” wędruje na początek przed osobę:

Was I going?
Were you going?
Was he/she/it going?
Were we going?
Were you going?
Were they going?


Krótkie odpowiedzi:

Yes, I was. No, I wasn’t.
Yes, you were. No, you weren't.
Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn't.
Yes, we were. No, we weren't.
Yes, you were. No, you weren't.
Yes, they were. No, they weren 't.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.