Katalog

Karina Koszela, 2017-04-26
Większyce

Język angielski, Skrypty

Past simple of reggular verbs - teoria

- n +

PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS - CZAS PRZESZŁY (CZASOWNIKI REGULARNE)

Użycie:
Gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w określonym czasie w przeszłości i są zakończone ,np.:
yesterday – wczoraj
last month/week/Monday – w zeszłym miesiącu/ tygodniu / poniedziałek
last summer – zeszłego lata
in July – w lipcu
in 2002 – w 2002 roku
a year ago – rok temu itp.

Zdania twierdzące - Konstrukcja Past Simple: Do regularnych czasowników dodaje się końcówkę –ed. Forma past Simple jest taka sama dla wszystkich osób

I walked yesterday (ja spacerowałem wczoraj)
You walked yesterday (ty spacerowałeś wczoraj )
He/ she/ it walked yesterday (on/ ona/ ono spacerował / spacerowała / spacerowało wczoraj )
We walked yesterday (my spacerowaliśmy wczoraj)
You walked yesterday (wy spacerowaliście wczoraj )
They walked yesterday (oni / one spacerowali/ spacerowały wczoraj )

Reguły formowania the past simple:
zwykle dodajemy końcówkę – ed, np. started, worked
jeśli czasownik kończy się jednym – e, to wstawiamy końcówkę – d, np. like – liked, dance – danced
jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się samogłoską+spółgłoską, to podwajamy spółgłoskę i dokładamy końcówkę – ed, np. stop – stopped,
jeśli czasownik kończy się spółgłoską + y, to wyrzucamy –y i dodajemy końcówkę –ied, np. cry – cred
w czasownikach zakończonych na „-l”, podwajamy „l” +Ed, np. travel - travelled

Przeczenia: we wszystkich osobach między podmiot a czasownik w formie bezokolicznika bez przedimka „to” (a więc również bez końcówki „-ed”) wstawia się “did not (didn’t)”, np. I didn’t watch the news. (Nie oglądałem wiadomości).

I did not (didn’t) stay yesterday – Ja nie zostałem wczoraj
you did not (didn’t) stay yesterday – Ty nie zostałeś wczoraj
he/she/it did not (didn’t) stay yesterday - On nie został, ona nie została, ono nie zostało wczoraj
we did not (didn’t) stay yesterday – my nie zostaliśmy wczoraj
you did not (didn’t) stay yesterday – wy nie zostaliście wczoraj
they did not (didn’t) stay yesterday – oni nie zostali, one nie zostały wczoraj

Pytania: Pytania zaczynamy od czasownika posiłkowego Did + podmiot + czasownik w formie bezokolicznika bez przedimka „to” (a więc również bez końcówki „-ed”) , np. Did you phone Kate yesterday? (Czy dzwoniłeś do Kasi wczoraj?)

Did I go yesterday? - Czy ja poszłam wczoraj?
Did you go yesterday?- Czy ty poszedłeś wczoraj?
Did he/she/it go yesterday?– Czy on poszedł, czy ona poszła, czy ono poszło wczoraj?
Did we go yesterday?– czy my poszliśmy wczoraj?
Did you go yesterday?– Czy wy poszliście wczoraj?
Did they go yesterday?– Czy oni poszli, one poszły wczoraj?

Krótkie odpowiedzi: po „Yes/No” występuje zaimek osobowy, a następnie czasownik posiłkowy „did/didn’t”. Nie powtarzamy innych elementów pytania.

Yes, I did. No, I didn’t.
Yes, you did. No, you didn’t.
Yes, he/she/it did. No, he/she/it didn’t .
Yes, we did. No, we didn’t
Yes, you did. No, you didn’t.
Yes, they did. No, they didn’t.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.