Katalog

Karina Koszela, 2017-04-26
Większyce

Język angielski, Skrypty

present Continuous - teoria

- n +

PRESENT CONTINUOUS

Używamy go:
dla czynności w trakcie których podmiot się znajduje w momencie wypowiadania zdania: I'm writing now - Piszę teraz.
Dla czynności, które dzieją się podczas dłuższego teraźniejszego okresu, ale jest to czynność tymczasowa a nie stała, np. I'm living in Krakow. (Mieszkam w Krakowie – ale nie na stałe lecz np. podczas studiów)
dla czynności zaplanowanych w przyszłości. W tych zdaniach występuje okolicznik czasu i czasami miejsca oraz osoba która podejmuje ten plan. Np. I'm meeting friends tomorrow. (Spotykam się z przyjaciółmi jutro)
dla czynności, które nas denerwują, np. My English isn’t improving – Mój angielski się nie polepsza.

Dla czasu Present Continous charakterystyczne są następujące określenia czasu:
now – teraz, właśnie
at the moment – w tej chwili
at present –obecnie
these days – w ostatnich dniach itp.

Konstrukcja Present continous w zdaniach twierdzących: podmiot + czasownik „be” (w czasie teraźniejszym odmienione przez osobę) + the present participle of the verb (Czasownik w formie – ing, np. watching, reading).

I am (I'm) eating now – ja jem teraz
You are (you're) eating now – ty jesz teraz
He is/ she is/it is (he's/she's/it's) eating now– on/ona/ono je teraz
We are (we're) eating now – my jemy teraz
You are (you're) eating now – wy jecie teraz
They are (they're) eating now – oni/one jedzą teraz

Reguły formowania the present participle:
zwykle dodajemy końcówkę – ing, np. listening, going, working
jeśli czasownik kończy się jednym – e, to wyrzucamy to – e i wstawiamy końcówkę – ing, np. come – coming, write – writing
jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się spółgłoską, to podwajamy ją i dokładamy końcówkę – ing, np. run – running, swim – swimming
w czasownikach kończących się na –l podwajamy tę literę, np. travel – travelling
w czasownikach kończących się na „-ie” zastępujemy „-ie” końcówką „-y + ing”, np. lie – lying, die - dying

Przeczenia: do czasownika “be” odmienionego przez osoby dokładamy “not”, np. I'm not leaving on Saturday. You aren't leaving on Saturday. (Ja/Ty nie wyjeżdżam/nie wyjeżdżasz w sobotę).

I am not (I'm not) eating now - ja nie jem teraz
You are not (you aren't) eating now - ty nie jesz teraz
He/she/it is not (he/she/it isn't) eating now - on/ona/ono nie je teraz
We are not (we aren't) eating now - my nie jemy teraz
You are not (you aren't) eating now - wy nie jecie teraz
They are not (they aren't ) eating now - oni/one nie jedzą teraz


Pytania: przez inwersję – czasownik “be” odmieniony przez osobę wędruje na początek przed podmiot, np. Is she leaving in the morning? (Czy ona wyjeżdża rano?)

Am I going now? – Czy ja idę teraz?
Are you going now? _ Czy ty idziesz teraz?
Is he/she/it going now?- Czy on/ona/ono idzie teraz?
Are we going now? – Czy my idziemy teraz?
Are you going now? – Czy wy idziecie teraz?
Are they going now? – Czy oni/one idą teraz?

Krótkie odpowiedzi: Składają się z partykuły „Yes / No”, zaimka osobowego oraz odpowiedniej formy czasownika „to be”. Nie powtarzamy czasownika głównego z końcówką „-ing”.

Yes, I am. No, I'm not.
Yes, you are. No, you aren't.
Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn't.
Yes, we are. No, we aren't.
Yes, you are. No, you aren't.
Yes, they are. No, they aren't.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.