Katalog

Karina Koszela, 2017-04-26
Większyce

Język angielski, Skrypty

Present Simple - teoria

- n +

PRESENT SIMPLE

Używamy go:
- dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się, wykonywanych regularnie; często dodajemy wówczas jakieś określenie czasu, np. przysłówki częstotliwości jak: ALWAYS – zawsze, NEVER – nigdy, OFTEN – czasami, RARELY – rzadko, USUALLY – zwykle, every day – codziennie, every Monday – w każdy poniedziałek,
- dla określenia takich czynności lub stanów, które mają charakter stały,
- do wyrażania prawd uniwersalnych lub opisywania praw przyrody,
- do opisywania tabeli czasowych (rozkłady jazdy, plany zajęć),
- do opisywania recenzji filmów, relacji sportowych.

Konstrukcja Present Simple – zdania twierdzące:

PODMIOT (rzeczownik lub zaimek) + (przysłówek częstotliwości) + CZASOWNIK GŁÓWNY w bezokoliczniku pozbawiony przyimka „to”

I sometimes sleep in the afternoon. (Ja czasami śpię popołudniu).
You sometimes sleep in the afternoon. (Ty czasami śpisz popołudniu).
He/she/it sometimes sleeps in the afternoon. (On/ona/ono czasami śpię popołudniu).
We sometimes sleep in the afternoon. (My czasami śpimy popołudniu).
You sometimes sleep in the afternoon. (Wy czasami śpicie popołudniu).
They sometimes sleep in the afternoon. (Oni/one czasami śpią popołudniu).

W 3 osobie liczby pojedynczej czyli z „he, she, it” do większości czasowników dodajemy cząstkę –s (np. He sings She gets up at six o’clock). Natomiast jeśli czasownik kończy się na litery „s, sh, ch, x, o” to dodajemy końcówkę –es, np. teach – teaches, wash – washes, watch – watches, pass - passes oraz z czasownikami GO – GOES, DO – DOES. Czasownik „have” w 3. Osobie liczby pojedynczej zmienia się w „has”. Jeśli czasownik kończy się spółgłoską + y zamieniamy „y” na „i” oraz dokładamy końcówkę „-es”, np. study – sudies, try – tries. Jeśli czasownik kończy się samogłoską+y, wówczas dodajemy tylko końcówkę „-s”.

Przysłówek częstotliwości (never, sometimes, often, usually, always) umieszczamy przed czasownikiem. Wyjątkiem jest czasownik „be” oraz czasowniki posiłkowe („do”, „can” itp.), które stawiamy przed przysłówkiem częstotliwości (np.: I sometimes eat dinner at school – ja czasami jadam obiad w szkole ALE I am always late – Zawsze jestem spóźniony).
Określenia czasu charakterystyczne dla czasu Present Simple:
every day – każdego dnia / every week – co tydzień / every month – co miesiąc / every summer – co lato /
every morning – co rano / every afternoon – codziennie po południu / every evening – co wieczór / every night – co noc itp.
always – zawsze / usually – zazwyczaj / often – często / sometimes – czasami / never – nigdy
in the morning – rano / in the afternoon – po południu / in the evening – wieczorem / at night – w nocy
at the weekend – w weekend
on Mondays – w poniedziałki / on Tuesdays – we wtorki itd.

I never have breakfast 0%
I sometimes have breakfast 50%
I often have breakfast 80%
I always have breakfast 100%


Przeczenia:

PODMIOT (rzeczownik lub zaimek) + DON’T / DOESN’T + (przysłówek częstotliwości) + CZASOWNIK GŁÓWNY
w bezokoliczniku pozbawiony przyimka „to”

Przeczenia budujemy przy pomocy czasownika posiłkowego DO + NOT (w skrócie don’t), a w 3 osobie liczby pojedynczej DOES + NOT (w skrócie doesn’t) i wtedy do czasownika nie dodajemy cząstki „-s”:

I don’t sleep well. (Ja nie sypiam dobrze)
You don’t sleep well. (ty nie sypiasz dobrze)
He/she/it doesn’t sleep well. (on/ona/ono nie sypia dobrze)
we don’t sleep well. (my nie sypiamy dobrze)
you don’t sleep well. (wy nie sypiacie dobrze)
They don’t sleep well. (oni/one nie sypiają dobrze)

W zdaniu przeczącym przysłówki częstotliwości (never, sometimes, often, usually, always) umieszczamy za czasownikiem posiłkowym „don’t / doesn’t” a przed czasownikiem głównym (np.: They don’t often go to the cinema – Oni nie chodzą często do kina).

Pytania ogólne:

DO / DOES + PODMIOT (rzeczownik lub zaimek) + (przysłówek częstotliwości) + CZASOWNIK GŁÓWNY w bezokoliczniku pozbawiony przyimka „to”

Pytania budujemy przy pomocy czasownika posiłkowego DO a w 3 osobie liczby pojedynczej DOES i wtedy do czasownika nie dodajemy cząstki „-s”:

Do I sleep well? (Czy ja dobrze sypiam?)
Do you sleep well? (Czy ty dobrze sypiasz?)
Does he/she/it sleep well? (Czy on/ona/ono dobrze sypia?)
Do we sleep well? (Czy my dobrze sypiamy?)
Do you sleep well? (Czy wy dobrze sypiacie?)
Do they sleep well? (Czy oni/one dobrze sypiają?)

W zdaniu pytającym przysłówki częstotliwości (never, sometimes, often, usually, always) umieszczamy przed czasownikiem głównym (np.: Do they often go to the cinema? – Czy oni często chodzą do kina?).

Pytania szczegółowe mają szyk:

WYRAZ PYTAJĄCY + SZYK PYTANIA OGÓLNEGO (ale bez wyrazu –ów, o który-e pytamy), np.: What do his parents give him every week? (Co dają mu rodzice co tydzień?)

Krótkie odpowiedzi:

Krótkie odpowiedzi tworzymy za pomocą partykuły Yes / No , podmiotu w formie zaimka osobowego (I, you, we itd.) oraz czasownika posiłkowego do / don’t lub does / doesn’t. W krótkiej odpowiedzi nie powtarzamy głównego czasownika.

Yes, I do. No, I don’t.
Yes, you do. No, you don’t
Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn't.
Yes, we do. No, we don’t.
Yes, you doe. No, you don’t .
Yes, they doe. No, they don’t.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.