AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Pisula, 2017-04-26
Kędzierzyn - Koźle

Katarzyna Nossek- Dżaluk
Lekcja wychowawcza, Projekty edukacyjne

Tydzień patriotyczny - projekt edukacyjny

- n +

- Kto ty jesteś? - Polak mały.
Autorzy: K. Pisula i Katarzyna Nossek - Dżaluk

Cel główny: wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu.
Cele projektu:
1. wzbogacenie wiedzy na temat historii i geografii Polski,
2. budzenie zainteresowania przeszłością;
3. kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem,
4. kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
5. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej,
6. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym,
7. kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja,
8. rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji,
9. rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną.
10. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci poprzez realizację treści programowych na różnych przedmiotach.
11. Wzbogacanie warsztatu wokalnego i recytatorskiego uczniów poprzez przygotowanie inscenizowanej sondy ulicznej i konkursu pieśni patriotycznych.
12. rozwijanie umiejętności pracy z różnymi źródłami;
13. kształtowanie wrażliwości muzycznej, plastycznej i poetyckiej
14. kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
15. zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych;
16. prezentowanie swoich umiejętności wokalnych; debaty;

KONSTRUKCJA PROJEKTU:
1. Zajęcia prowadzone na lekcjach: historii, języka polskiego, muzyki, plastyki, na godzinie z wychowawcą klasy i adekwatnych edukacjach
2. W działaniach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniów wspomagają wszyscy nauczyciele.
4. Podsumowanie projektu odbędzie się 29.05.2016 r.

CZAS WYKONANIA PROJEKTU: 25.04 2016-29.04.2016

MIEJSCE REALIZACJI: Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

FORMY PRACY:
- indywidualna;
- grupowa;
- zespołowa (klasa).

METODY:
- praca ze źródłami, inscenizacja, koncert, recytacja, gazetka

PREZENTACJA EFEKTU PROJEKTU:
Zorganizowanie uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w ramach której odbędzie się:

• prezentacja pieśni patriotycznych;
• prezentacja poezji patriotycznej
• quiz z wiedzy o Polsce

KRYTERIA SUKCESU:
- integracja dzieci z wszystkich oddziałów;
- przyrost wiedzy na temat Polski
- udane spotkanie;

EWALUACJA:
- opinia nauczycieli i uczniów;
- samoocena działań uczniów;

DOKUMENTACJA:
- scenariusz przebiegu uroczystości:
- informacja na szkolnej www;
- kartka w Kronice Szkoły;

ZADANIA PROJEKTOWE:
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- wyrecytować wiersz
- zaśpiewać hymn narodowy,
- odpowiednio się zachować w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
- wymienić symbole narodowe,
- wykonać z materiałów plastycznych symbole narodowe
- okazać szacunek symbolom narodowym, opisać godło,
- opowiedzieć legendy o powstaniu państwa polskiego,
- wskazać Polskę na mapie
Odpowiedzialni: nauczyciele klas 1-3
Zadania:
1. Przygotowanie dla uczniów patriotycznych wierszyków do nauczenia się na pamięć. Konkurs recytatorski w dniu 27.04.2016.
2. Uczniowie wykonują symbole narodowe różnymi technikami - prace uczniów zostaną wykorzystane do dekoracji.
3. Klasa 3 przygotowuje się do szkolnego konkursu pieśni patriotycznej. (28.04)
4. Wspólnie z uczniami przygotowanie gazetek o stolicach Polski: klasa I - Warszawa; klasa II - Kraków, klasa III Gniezno.
5. Nauka słów hymnu i wspólne odśpiewanie go podczas finału tygodnia patriotycznego.
6. Przedstawienie dzieciom legendy o powstaniu państwa polskiego
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- uczenie zdrowego współzawodnictwa
- kształtowanie postawy patriotycznej przez słuchanie poezji patriotycznej
Odpowiedzialni: nauczyciele klas 1-3, dyrektor
Zadania: Komisja konkursu recytatorskiego dla I etapu edukacyjnego w dniu
27.04.2016 w sali nr 2 od 2 lekcji
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- uczenie zdrowego współzawodnictwa
- kształtowanie postawy patriotycznej przez słuchanie poezji patriotycznej
Odpowiedzialni: nauczyciel muzyki, nauczyciel j. polskiego, dyrektor
Zadania: Komisja konkursu wokalnego grupowego i indywidualnego
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie)
- uczenie zdrowego współzawodnictwa
- kształtowanie postawy patriotycznej przez słuchanie poezji patriotycznej
Odpowiedzialni: polonista
Zadania: Komisja konkursu recytatorskiego dla II etapu edukacyjnego w dniu
26.04.2016 w sali nr 2 od 1 lekcji
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- recytować wiersz
- wymienić symbole narodowe i określić ich znaczenie,
- okazać szacunek symbolom narodowym, opisać godło,
- opowiedzieć legendy o powstaniu państwa polskiego,
- wymienić tytuły popularnych pieśni patriotycznych,
-wyszukać potrzebne informacje w literaturze, czasopismach, Internecie,
- kształcenie uczuć patriotycznych;
Odpowiedzialni: historyk
Zadania:
- na zajęciach lekcyjnych przypomnienie informacji o symbolach państwa oraz o wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz uchwaleniem konstytucji;
- przygotowanie gazetki na holu głównym, która jest źródłem naukowym do quizu
- przygotowanie krótkiego rysu historycznego na podsumowanie tygodnia patriotycznego -forma dowolna.
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- recytować wiersz
- wymienić symbole narodowe i określić ich znaczenie,
- okazać szacunek symbolom narodowym, opisać godło,
- opowiedzieć legendy o powstaniu państwa polskiego,
- wymienić tytuły popularnych pieśni patriotycznych,
-wyszukać potrzebne informacje w literaturze, czasopismach, Internecie,
- kształcenie uczuć patriotycznych;
Odpowiedzialni: polonista
Zadania: - na zajęciach lekcyjnych przypomnienie informacji o symbolach państwa oraz o wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz uchwaleniem konstytucji;
- Przygotowanie dla uczniów patriotycznych wierszy do nauczenia się na pamięć. Konkurs recytatorski w dniu 27.04.2016.
- współprzygotowanie pytań do quizu
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- wskazać Polskę na mapie, najważniejsze miasta, regiony oraz państwa sąsiadujące
Odpowiedzialni: przyrodnik
Zadania: Na zajęciach z przyrody wskazanie największych rzek, miast, szczytów1
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie)
- śpiewać w wybrane przez siebie utwory
- kształcenie umiejętności wokalnych;
Odpowiedzialni: nauczyciel muzyki
Zadania: Pomoc w doborze pieśni patriotycznych całym klasom i indywidualnym uczniom
- Wybór repertuaru do występu pieśni patriotycznych; etapu
- Próby występów;
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- kształcenie umiejętności wyrażania własnej ekspresji
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
- kształcenie estetyki
Odpowiedzialni: wychowawcy
Zadania: - wykonanie gazetek patriotycznych do 22.04.
- przeprowadzenie lekcji na temat - co to znaczy być współczesnym patriotą
Kształcenie umiejętności (uczeń potrafi, wie):
- posługuje się wiedzą zdobytą na zajęciach
Odpowiedzialni: koordynator
Zadania: - podsumowanie tygodnia patriotycznego - wręczenie nagród za konkursy recytatorskie i muzyczne
- gra międzyklasowa - "A to Polska właśnie"
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.