AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kocińska, 2017-04-18
Wrocław

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Katarzyna Kocińska
Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu


Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017

Wrocław, 1 września 2014r.
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy
z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach zespołu wychowawczego.
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.
- Współpraca z rodzicami. cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
2.
cały okres stażu
3.
- Diagnoza potrzeb czytelniczych
Wzbogacanie metod
ipracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- Przeprowadzenie ankiety
preferencji czytelników
dotyczących literatury i czasopism
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.
raz w roku
cały okres stażu
cały okres stażu
zgodnie z planem konkursów
4. - Promocja
5.
- Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Aktywny udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
adekwatny do potrzeb nauczyciela
i szkoły.
- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, m. in.
„Biblioteka w Szkole”, „Bibliotekarz”
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnejL.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1..
- Praca w nowym
systemie
bibliotecznym

.
- Opracowywanie opisów bibliograficznych w programie
Prolib
- Import danych do nowego programu
cały okres stażu

2. - Wykorzystywanie w
pracy biblioteki
Internetu, poczty
elektronicznej - Korzystanie z przeglądarek internetowych
- Korzystanie ze stron wydawnictw i księgarni
internetowych, składanie zamówień
- Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych,
katalogów, czasopism on-line
cały okres
stażu
3. - Korzystanie z
programów
graficznych i
tekstowych - Opracowanie testów, regulaminów,
konkursów, dyplomów, informacji dla
uczniów i rodziców
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
- Sporządzanie raportów, zestawień
cały okres
stażu
4. - Korzystanie w pracy
biblioteki z pomocy
dydaktycznych w wersji
elektronicznej
- Wykorzystywanie w pracy źródeł multimedialnych
(słowników, encyklopedii, słowników on-line itp.)
cały okres
stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1.
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innym nauczycielami.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla
nauczycieli kontraktowych i stażystów
- Przeprowadzanie zajęć
informacyjnych i instruktażowych dla
nowo zatrudnionych nauczycieli

cały okres stażu
2.
Zamieszczenie własnych
publikacji na portalach
edukacyjnych Upowszechnienie
własnych doświadczeń
i form pracy.
- Opublikowanie na portalu
edukacyjny „planu rozwoju
zawodowego”.
- Opublikowanie na portalu
edukacyjnym lub w czasopiśmie (np.
Biblioteka w szkole) scenariusza
Konkursu recytatorskiego
- Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z innymi
nauczycielami (udostępnianie
opracowanych scenariuszy zajęć,
zestawień bibliograficznych i innych
materiałów)

cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu


3.
Prowadzenie praktyk studenckich

- Pilotowanie wykonywanych przez
stażystę zadań
- Analiza zadań stażysty
- Przygotowanie propozycji oceny z
realizacji stażu
okres stażu

4.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

- Kontakt z
bibliotekarzami na
internetowym forum
www.bibliotekawszkole.
pl/forum
- udział w
konferencjach, zjazdach,
spotkaniach
bibliotekarzy


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego „Mistrz dobrych manier”.
- Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów klasy V XII 2010 r.
do 15 IX każdego roku
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
• Oxford
• Kangur
- Zorganizowanie
i prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematycznego. cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem
2010/2011
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli. cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. - Pedagogizacja rodziców.
- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
- Integracja zespołu klasowego cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
3. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie współpracy
z Opieką Społeczną, pomoc
w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka odzieży itp.) cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów wychowawczych , edukacyjnych lub innych

- Diagnoza dwóch wybranych przypadkuów edukacyjnego i/lub wychowawczego.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
cały okres stażu


..................

....
/imię i nazwisko nauczyciela/

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.