AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Petrek, 2017-03-22
Ostrava

Anna Langner
Zawodowe, Rady

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów gastronomicznych

- n +

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów gastronomicznych

1.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:
a) prace pisemne:
sprawdziany – są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy
kartkówki – trwają do 20 minut i obejmują 3 ostatnie tematy, nie muszą być zapowiedziane
Nieobecni z przyczyn usprawiedliwionych mają obowiązek zaliczyć zapowiedzianą pracę pisemną w uzgodnionym z nauczycielem terminie , do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieobecni z przyczyn nieusprawiedliwionych otrzymują z zapowiedzianych prac pisemnych ocenę niedostateczną. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zapowiedzianej pracy pisemnej w uzgodnionym z nauczycielem terminie, w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Uczeń poprawia pracę pisemną tylko raz. Nauczyciel ma obowiązek dokonać oceny prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni. Ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
b) odpowiedzi ustne ucznia – sprawdzają bieżącą wiedzę ucznia
c) ćwiczenia praktyczne – sprawdzają umiejętności praktyczne, w tym przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pracy
d) aktywność ucznia na lekcji
e) zadania domowe i prowadzenie zeszytu
f) dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności (np.referaty) i wykonanie pomocy dydaktycznych
g) udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach branżowych
2.Ocena pracy pisemnej ustalana jest według następującej skali:
niedostateczny poniżej 40%
dopuszczający 40%-55%
dostateczny 56%-75%
dobry 76%-90%
bardzo dobry 91%-97%
celujący powyżej 98%
3. Praca ucznia na lekcji, prace domowe, prowadzenie zeszytu, brak zeszytu, brak elementów odzieży ochronnej i „woreczka czystości” mogą być oceniane „+” i „– ”
++++ bardzo dobry; +++– dobry, ++– – dostateczny, +– – – dopuszczający, – – – – niedostateczny
4. Uczeń może raz w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak elementu odzieży ochronnej i „woreczka czystości”), które nie zwalnia go z pisania zapowiedzianych prac pisemnych
5. Ocena śródroczna jest średnią ważoną otrzymanych ocen. Ocenę niedostateczą za pierwszy semestr należy poprawić w uzgodnionym z nauczycilem terminie.

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia Waga ocen

*Sprawdzian 5
*Kartkówka 4
* Odpowiedź ustna 4
* Zadanie domowe 2-3
* Ćwiczenia praktyczne 3
* Aktywność na lekcji 3
* Prowadzenie zeszytu 2
* Dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności 3-4
* Konkursy 3-6
* Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas 4-5
obsługi gastronomicznej bankietów


Ocenom końcowym przydziela się następujące średnie ważone:

Niedostateczny : poniżej 1,7
Dopuszczający <1,7–2,6)
Dostateczny : <2,6 – 3,6)
Dobry : <3,6 – 4,6)
Bardzo dobry: <4,6 – 5,2)
Celujący : <5,5 – 6,0) + udział i sukcesy w konkursach i olimpiadach branżowych

6. Do oceny końcoworocznej uwzględnia się oceny z pierwszego i drugiego semestru (średnia ważona).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.