Katalog

Agata Taźbierska, 2017-02-28
Szczecinek

Język polski, Różne

Pojęcia związane z teatrem

- n +

POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEATREM

Adaptacja- przekształcenie utworu literackiego na potrzeby określonej grupy odbiorców.

Antrakt- przerwa pomiędzy częściami przedstawienia teatralnego

Amfiteatr- rodzaj przestrzeni widowiskowej, której podstawowym elementem jest krąg otoczony przez wznoszące się wokół niego miejsca dla widzów.

Charakteryzacja- ogół środków plastycznych wykorzystywanych przez aktorów do zmiany wyglądu twarzy i sylwetki, tak by zatrzeć cechy indywidualne aktora, a przybrać pożądane cechy postaci. Makijaż, kostium,

Choreograf – osoba odpowiedzialna za układ taneczny, ruch na scenie

Foyer- sala lub wydzielona część korytarza znajdująca się w sąsiedztwie Sali widowiskowej, będąca miejscem odpoczynku, spotkań i rozmów widzów w czasie antraktu.

Garderoba - pomieszczenie dla aktorów, w którym przygotowują się oni do wejścia na scenę: przebierają w kostiumy i charakteryzują.

Kulisy – część teatru za sceną

Loża – wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej, wyposażona w miejsca siedzące dla kilku osób, zwykle w formie niewielkiego balkonu lub wnęki z balustradą.

Monodram- krótki utwór dramatyczny, w którym występuje tylko jeden bohater prowadzący monolog skierowany bezpośrednio do publiczności lub do jakiegoś wyimaginowanego adresata.

Monolog- samodzielna kompozycyjnie i znaczeniowo wypowiedź jednego podmiotu literackiego.

Premiera- pierwsza prezentacja danego dramatu lub inscenizacji z udziałem publiczności.

Punkt kulminacyjny- moment zwrotny w rozwoju akcji, odznaczający się maksymalnym natężeniem występującego miedzy postaciami konfliktu.

Reżyser - artysta opracowujący własną koncepcję artystyczną sztuki, inspirujący współpracowników, odpowiedzialny za całokształt przedstawienia teatralnego, estradowego, filmu, audycji radiowej lub telewizyjnej
Scenariusz- tekst stanowiący podstawę dla realizacji filmu lub audycji telewizyjnej; zawiera ogólną charakterystykę poszczególnych scen, dialogi, charakterystykę postaci; stanowi wskazówkę dla działań reżysera, scenografa, operatora i aktorów.
Scenografia- opracowanie plastycznej i architektonicznej oprawy widowiska teatralnego, filmowego itp.; oświetlenie, dekoracje, kostiumy i rekwizyty stanowiące taką oprawę.

Sufler- osoba kontrolująca zgodność tekstu wygłaszanego przez aktorów z zapisanym w egzemplarzu teatralnym i podpowiadająca im w razie zapomnienia kwestii.

Widownia – część przeznaczona dla widzów.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.