AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Jóźwiakowska, 2017-02-28
Pęgów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

- n +

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego. IX 2014 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Cały okres stażu. Dyplomy, artykuły, karty pracy, konspekty.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. V 2017


V 2017 Sprawozdanie.


Ocena dorobku zawodowego.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Analiza własnych osiągnięć.

Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Organizacja szkolnych konkursów i przygotowanie uczniów do etapu powiatowego.

Organizacja szkolnego konkursu „Żonkil – symbol nadziei”.
Współorganizowanie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Magia Słowa”.

Współorganizowanie Powiatowego Konkursu o życiu i twórczości A. Mickiewicza „Razem Młodzi Przyjaciele”. Cały okres stażu. Teczka osiągnięć, sprawozdania, podziękowania, dyplomy.
Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela. Studiowanie literatury fachowej.

Udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach.

Przeglądanie fachowych stron internetowych. Cały okres stażu. Notatki.
Opracowanie programu koła wyrównawczego „Kaligrafia”. Prowadzenie zajęć dla dzieci z dysfunkcjami. Cały okres stażu. Program pracy koła.
Sprawozdanie
z realizacji programu.
Przygotowanie uczniów do konkursów. Przygotowanie materiałów dydaktycznych. Pomoc w wyborze repertuaru. Cały okres stażu, według harmonogramu konkursów. Zgłoszenie do konkursu.
Podziękowania, dyplomy.
Wzbogacanie metod i form pracy. Tworzenie pomocy dydaktycznych.

Gromadzenie literatury naukowej.

Doposażenie gabinetu przedmiotowego.

Wykorzystanie metod aktywizujących. Cały okres stażu. Materiały, literatura. Spis pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych z języka polskiego.

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Przygotowywanie niezbędnych materiałów dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Przygotowywanie informacji o konkursach, osiągnięciach uczniów, zajęciach pozalekcyjnych.

Cały okres stażu – według potrzeb. Materiały, prezentacje, strona internetowa.

§ 8 ust. 2.pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Współpraca z innymi nauczycielami. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych.

Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego (przeprowadzenie rady szkoleniowej).

Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych w szkole.

Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Zdjęcia, notatka w prasie, kronika, scenariusze, strona internetowa szkoły.

Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy. Cały okres stażu. Publikacja
w Internecie

§ 8 ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Wdrażanie programów akcji prowadzonych na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Koordynowanie akcji „Pola nadziei”.

Koordynowanie akcji „Nakrętki dla Hospicjum”.

Współorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego i wielkanocnego. Cały okres stażu. Zgłoszenie do udziału w programie.
Podziękowania.
Zdjęcia.
Notatka prasowa.
Strona internetowa.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszej szkole, gminie i powiecie. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach polonistycznych. Cały okres stażu Potwierdzenie, dyplomy uczestnictwa, nagrody
Rozwijanie u dzieci zainteresowań sztuką, literaturą, regionem. Organizowanie wycieczek mających na celu promować kulturę i sztukę. Promowanie historii regionu. Cały okres stażu. Według potrzeb. Zdjęcia, kronika, notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

Indywidualna praca z uczniem zdolnym.

Przygotowywanie gazetki ściennej. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Notatki.
Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi. Udział w imprezach środowiskowych. Cały okres stażu. Według potrzeb. Potwierdzenia.

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkoły. Współorganizowanie uroczystości szkolnych.

Udział w akcjach charytatywnych. Cały okres stażu. Według potrzeb. Strona internetowa.
Potwierdzenia.
Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami Współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.
Cały okres stażu Strona internetowa.
Notatka prasowa.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów. Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, szkolne, wycieczki, organizowanie pomocy koleżeńskiej. Cały okres stażu. Opis działań.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym.§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Promocja placówki w środowisku lokalnym. Współudział w organizowaniu powiatowych konkursów polonistycznych.

Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej i na stronach internetowych np. Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Cały okres stażu. Notatki prasowe.
Podziękowania.
Wpisy na stronach internetowych.


§8 ust. 2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. Cały okres stażu. Pisemna charakterystyka podjętych działań.Opracowała: Zatwierdzam do realizacji
Magdalena Jóźwiakowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.