AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Anna Petrek, 2017-02-28
Ostrava

Zawodowe, Testy oprogramowania

Test białka, zasady żywienia, technik żywienia i usług gastronomicznych

- n +

Imię i Nazwisko ………………………………… max punktów do uzyskania - 20
1. Oblicz należną ilość białka w diecie dla kobiety 20-letniej o masie ciała 60 kg (1pkt)
..............................................................................................................................

2. Białka o wysokiej wartości biologicznej to białka: (1pkt)
a) pochodzące z produktów roślinnych,
b) zawierające wszystkie aminokwasy endogenne w odpowiednich ilościach i odpowiednim stosunku,
c) zawierające aminokwasy egzogenne w odpowiednich ilościach i odpowiednim stosunku.
3. Charakterystycznym wiązaniem chemicznym (1pkt) 4. Kazeina jest to białko (1pkt)
powtarzającym się w białkach jest wiązanie -CO - NH -, zwane: a) roślinne
a) wiązaniem łańcuchowym, b) proste
b) wiązaniem pektynowym, c) mleka
c) wiązaniem peptydowym. d) mięsa

5. Rola białek w organizmie, wymień(3pkt)
- ...................... -..............................
- ...................... -..............................
- ...................... -..............................

6. Aminokwasy endogenne to, te których organizm (1pkt) 7. Podaj przykłady potraw (2pkt)
nie może sam wytworzyć i muszą być one uzupełniających biało:
dostarczone z pożywieniem. pełnowartościowe i niepełnowartościowe
Powyższe zdanie jest: -
a) prawdziwe, -
b) fałszywe. -
-
8. Wymień skutki przedłużającego się ujemnego bilansu azotowego( 2pkt)
- .................... - ........................ - .....................
9. Niemowlęta wykazują nawet 3-4razy większe zapotrzebowanie na białko niż człowiek dorosły. Młodzież w okresie największego wzrostu i rozwoju wykazuje………..razy większe zapotrzebowanie niż dorośli w stosunku do masy ciała.(1pkt)
10 Do produktów bogatych w białko należą.(1pkt) 11. Zawartość białka w mleku krowim wynosi(1pkt)
a ) mleko, mięso, jaja, sery, a) 2 do 4% b) 1 do 3%
b) ziemniaki, kapusta, smalec, podroby. c) 0,5 do 2% d) 0,5 do 1%
c) owoce, fasola, ryby, drób
d) kasza, ciasta

12.Witelina jest białkiem o wysokiej wartości biologicznej, występuje w ………………..(1pkt)

13. Wyjaśnij zjawisko denaturacji białka, podaj czynniki inicjujące ten proces (2pkt)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

14. Czy białka mogą ulegać spalaniu w organizmie ? zakreślić (2pkt) TAK NIE
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.