AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Ignatowicz, 2017-01-27
Parczew

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego matematyka sz.podstawowa

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Ignatowicz
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
w ParczewieData rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX. 2014


IX. 2014
2. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach zespołu wychowawczego.

- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

- Współpraca z rodzicami. cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

- Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących edukacji matematycznej (nowych form i metod pracy) oraz wychowawczej;
- Korzystanie z publikacji zamieszczonych w prasie i Internecie; cały okres stażucały okres stażucały okres stażu

3. Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej i wychowawczej. - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce

- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach. cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu


zgodnie z planem konkursów


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
sprzętu multimedialnego.

- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych.

- Opracowanie i wykorzystanie oprawy multimedialnej do wybranej pedagogizacji rodziców,
- Zbieranie i opracowywanie danych:
badania socjometryczne, ankiety, analiza wyników nauczania przy użyciu narzędzi diagnostycznych,
- Opracowywanie materiałów do gazetki ściennej poświęconej matematyce, cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu
2. Wykorzystanie środków medialnych w pracy pedagogicznej - Przekazywanie zdjęć i materiałów video w zapisie cyfrowym jako pamiątki dla uczniów i rodziców z ważniejszych wydarzeń klasowych i szkolnych
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. cały okres stażu

2. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

- Publikacja relacji, zdjęć z nowatorskich uroczystości oraz prac dzieci na szkolnej stronie WWW lub w lokalnej prasie

- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów pt. „Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do Sprawdzianu 2015” X. 2014cały okres stażu

cały okres stażu


2014/2015


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie i wdrożenie programu pracy wychowawczej w klasie 6

- Opracowanie regulaminu konkursu „10 wizyt w Królestwie Sprytu” oraz przeprowadzenie tego konkursu

- Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym
IX 2014
II 2015
do 15 IX każdego roku
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
• Pangea
• Kangur
- Zorganizowanie
i prowadzenie szkolnego konkursu „Mistrz Matematyki” cały okres stażuzgodnie z harmonogramem


maj każdego roku

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
cały okres stażu

3. Przystąpienie do programu „Lepsza szkoła” - Zbadanie uczniów klas 4, 5 i 6 w ciągu nauki za pomocą testów kompetencji przeprowadzanych na początku, w środku i na koniec roku szkolnego,
- Przekazanie wyników testów do Wydawnictwa GWO za pomocą Internetu,
- analiza raportu porównującego wyniki klas z wynikami ogólnopolskimi


cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów. - Pedagogizacja rodziców.

- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

- Integracja zespołu klasowego cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu
3. Współpraca
z wydawnictwem GWO - Przynależność do klubu „M+”,
- Wykorzystanie oferty dydaktycznej i metodycznej dla członków klubu,
- Pozyskiwanie nagród do konkursów
cały okres stażu
4. Promowanie higienicznego trybu życia - Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej.
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. - Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – opis i analiza wyników szkolnych w porównaniu z wynikami w mieście i kraju V 2015
2. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

- Współpraca z poradnią PP
w Parczewie

- Wymierny efekt zamierzonych działań.
cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu


po rozwiązaniu problemu

Zakładam możliwość modyfikacji swojego planu rozwoju zawodowego w zależności od potrzeb szkoły.
..............................
/imię i nazwisko nauczyciela/
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.