AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Grelka, 2017-01-25
Opalenica

WOS, Konspekty

Konspekt "Samorząd gminny" do podręcznika Dziś i jutro

- n +

Temat: Samorząd gminny.

Odniesienie do podstawy programowej:
5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń:
1) przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu publicznym.
7. Wyborcy i wybory. Uczeń:
1) przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych
i europejskich.
14. Władza wykonawcza. Uczeń:
3) wymienia zadania administracji rządowej
i podaje przykłady jej działań.
17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń:
1) przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów.
2) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego codziennego życia.
3) przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym podejmowania decyzji
w sprawie budżetu.
4) nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje współpracę z jedną z nich (w miarę swoich możliwości).
5) pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej
i wypełnia prosty druk urzędowy.
6) odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy.

Zagadnienia lekcji:

• rodzaje gmin
• władze gminne i ich uprawnienia
• zadania i budżet gminy
• rola obywatela w życiu gminy

Cel nadrzędny:
Poznanie zasad funkcjonowania samoządu gminnego i wpływu obywateli na jego kształtowanie.

Cele lekcji. Uczeń:
• wymienia typy gmin
• charakteryzuje specyfikę poszczególnych typów gmin
• omawia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie
• określa zadania władz gminnych
• podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie gminy
• wskazuje źródła gminnych dochodów i wydatków
• wyjaśnia, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy
• opisuje sposób wyboru kandydatów do władz gminnych
• wskazuje miejsce urzędowania władz gminy, na której terenie mieszka
• wymienia imiona i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w gminie (burmistrza lub prezydenta, przewodniczącego rady gminy bądź przewodniczącego rady miasta)
• przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów gminnych
• podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w gminie
• ocenia pracę władz swojej gminy

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:

• potrafisz wymienić wszystkie typy gmin
• charakteryzujesz specyfikę poszczególnych typów gmin
• omawiasz różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie
• określasz najważniejsze zadania władz gminnych
• podajesz przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie gminy
• wskazujesz źródła gminnych dochodów i wydatków
• wyjaśniasz, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy
• opisujesz sposób wyboru kandydatów do władz gminnych
• wskazujesz miejsce urzędowania władz gminy w swoim miejscu zamieszkania
• znasz imiona i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w gminie (burmistrza lub prezydenta, przewodniczącego rady gminy bądź przewodniczącego rady miasta)
• przedstawiasz własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów gminnych
• oceniasz pracę władz swojej gminy
Kluczowe pytanie dla uczniów:
• Kto i w jaki sposób zarządza gminą
• Jakie są zadania gminy?
• Jakie są dochody i wydatki gminy?

Forma pracy: indywidualna, z nauczycielem.

Metoda pracy:
• praca z tekstem
• praca z mapą
• praca z komputerem- Internet
• pogadanka, elemety wykładu

Środki dydaktyczne:

• podręcznik, s. 64–69
• prasa lokalna,internet
• „Zestawienie jednostek podziału terytorialnego” - stan w dniu 01-01-2017
• mapa gmin w Polsce (załącznik 1)
• mapa administracyjna Polski.
• wzory pism i wniosków- płyta nauczyciela.

Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.

2.Rekapituacja wtórna:

Uczniowie przypominają pojęcia samorządności oraz wymieniają i omawaijązasady wg których działa samorząd terytorialny.

3.Nowe treści:

A. N. prosi uczniów, aby wypowiedzieli się nt. swoich gmin. Nazwa, położenie, władze- pogadanka.

B. N. w krókim wykładzie wyjaśnia, że gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego Polski, zwracając uwagę, iż powstał on w 1990 r., n. omawia rodzaje gmin. N. korzystaw tym czasie z mapy administracyjnej Polski. Pokazuje uczniom mapę gmin w Polsce- zał. 1 uczniowie mają za zadnie przeanalizować ją i odpowiedzieć , jaki typ gmin przeważa w Polsce.

Na podsatwie przedstawionego „Zestawienia jednostek podziału terytorialnego” - stan w dniu 01-01-2017 ( dostęp http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/) uczniowie określają ilość gmin w ogóle i ich poszczególnych rodzajów.

C. N. wyjaśnia ucznom z jakich organów skałda się włądza gminna (rada gminy/ miasta ora burmistrz/wójt/prezydent). Uczniowie wykonują w zeszycie ćw. 3 z podr. Str. 65.

D. Uczniowie na podstawie tekstu z podręcznika wykonują samodzielnie w zeszytach schemat ilustrujący dochody i wydatki gmin. Omawaiają go wspólnie z nauczycielem.

E. N . pyta uczniów, czy wiedza, w jaki sposób mogą uczestniczyć obecnie i w przyszłości w życiu gminy. Następnie omawia uczniom kilka przykładów uczestnictwa poprzez: wybory lokalne, referenda gminne, składanie petycji, skarg i wniosków, udział w konsultacjach, sesjach rady gminy, dostępie do informacji i wglądu do dokumentów.

N. pokazuje uczniom stronę BIP wybranej gminy i omawia treści w niej zawarte.

F. N. wymienia i podaje przykłądy spraw, jakie obywatel załatwia w urzędzie, pokazuje uczniom wzory pism.

4. Rekapitulacja pierwotna:

Wkonanie ćw 1,6,8.

5. Zadanie domowe:

Na podstawie Internetu, prasy lokalnej, rozmów i wiedzy własnej opisz swoją gminę. Praca powinna być sporządzona w formie artykułu bądź folderu reklamującego Twoją gminę.

W zadaniu powinny zostac zawarte następujące informacje: nazwa, rodzaj gminy, nazwisko osoby sprawującej włądzę wykonawczą, siedziba władz gminnych, zadania jakie obecne realizuje, projekty dofinansowane z środków unijnych i innych, informacje o sesjach rady gminy i ich najbliższych posiedzeniach. Dodatkowo możesz zawrzeć ocenę działaności władz Twojej gminy.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.