Katalog

Anna Grelka, 2017-01-25
Opalenica

WOS, Karty pracy

Karta pracy "Gałęzie prawa wewnętrznego"

- n +

Gałęzie prawa wewnętrznego.


1. Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce to:
-
-
-


2. Pozostałe gałęzie prawa to:
-
-
-
-
-
-

3 Wyjaśnij pojęcia:

A. Kodeks to:


W Polsce obowiązują m.in. kodeksy:

-
-
-
-
-
-
-

B. Akt administracyjny
4. Przyporządkuj poniższe cechy odpowiednim gałęziom prawa.


1. PRAWO KARNE
2. PRAWO ADMINISTRACYJNE
3. PRAWO CYWILNEA. Reguła odpowiedzialności indywidualnej i osobistej- sankcjom podlega tylko osoba, która popełniła zabroniony czyn. Jeśli w przestępstwie wzięło udział kilku sprawców, to każdy z nich odpowiada indywidualnie za własne czyny. Ponadto odpowiedzialności tej nie może przejąć od sprawcy żadna inna osoba.

B. Reguluje relacje majątkowe i niemajątkowe, w których najważniejszą rolę odgrywa wolna wola podmiotów

C. Najważniejsze przepisy zawarte są w Kodeksie Karnym, Kodeksie Postępowania Karnego, Kodeksie Karnym Wykonawczym


D. Podział przestępstw na zbrodnie i występki.

E. Można wyróżnić osobę prawną i fizyczną.

F. Podstawą pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności jest możliwość postawienia tej osobie zarzutu.

G. Obejmuje przepisy dotyczące m.in. powstawania , organizacji, kompetencji i zasad funkcjonowania aparatu państwowego.

H. Kieruje się również zasadą humanitaryzmu.

I. Jego źródłami jest Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy.

J. Można wyróżnić nim takie działy jak: prawo spadkowe.

K. Maksymą tego prawa brzmi: nie ma przestępstwa bez ustawy.


5. Wyjaśnij, czym się różni przestępstwo od wykroczenia.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.