Katalog

Anna Grelka, 2017-01-25
Opalenica

WOS, Karty pracy

Karta pracy do teamtu "Razem stanowimy naród"

- n +1. Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij zdania, zapisując je w zeszycie.


Naród......
Tożsamość narodowa
Dziedzictwo narodowe


2. Wykonaj poniższe polecenia.

A.Pokoloruj odpowiednimi kolorami grafiki przedstawiające godło i flagę Polski.

B. Zapisz obok zdań, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. W zdanich, które są fałszywe, dokonaj korekty i wpisz poprawne informacje.


1. Orzeł na godle Polski jest zwrócony w prawo.
2. Godło Polski nigdy się nie zmieniało.
3. Barwy na fladze zostały wprowadzone jako barwy państwowe już w 1831 r.
4.Kolor czerwony na fladze jest u góry flagi.
5.Polski hymn nosi tytuł”Mazurek Wybickiego”
6. Hymn został napisany pod koniec XVIII w.
7. „Mazurek” został uznany za hymn w 1927 r.
8. Autorem słów hymnu jest gen. Józef Dąbrowski.


C. Uzupełnij słowa hymnu Polski.

Jeszcze Polska nie …..........,
Kiedy my żyjemy.
Co nam ….............. …................. wzięła,
…................ odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi...................... do …........................
Za twoim przewodem
Złączym się z …...............................

Przejdziem …...................., przejdziem …...........................,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład ….......................................,
Jak …...............................mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do …..........................
Po …......................... zaborze,
Dla …................... ratowania
Wrócim się przez ….....................

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej …................................
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w ….............................

Marsz, marsz...3. O jakich świętach narodowych jest mowa poniżej:

A. Jest obchodzone 11 listopada, związane z powstaniem państwa polskiego po 123 latach niewoli kraju.

B.Obchodzone w maju na cześć uchwalonej pierwszą konstytucjęw nowożytnej Europie.

C.święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.


4. Zapoznaj się z tekstem podręcznika, a natsępnie uszereguj w kolejności chronologicznej etapy kształtowania się narodu polskiego.


1. Rozbiory i 123 lata niewoli.
2. Odzyskanie niepodległości.
3.Umowny początek Państwa Polski.
4. Rozbicie dzielnicowe.
5. Chrzest Mieszka I.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.