Katalog

Daria Wierzbicka-Lapczyk, 2017-01-11
skoczów

Język angielski, Sprawdziany i testy

czas present continuous test

- n +

CZAS PRESENT CONTINUOUS

I. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasie. (10P.)
Uwaga: W niektórych miejscach zastosuj zaprzeczenie lub pytanie!!!
Np. She is sending an e-mail now.
1. They .................(not/swim) in the sea now.
2. He .................( not/ get) a present today.
3. She .................read) a very interesting book right now.
4. Children .................( play) football.
5. I .................(not/ sleep).
6. Tom .................(have) a new house.
7. My uncle .................(buy) a car.
8. I .................(not / visit) my granny.
9. .................(She / watch) TV now?
10. .................(your parents / cook) dinner now?

II. Napisz podane czasowniki w czasie Pr. Continuous dodając końcówkę -ing: (5p.)
Try - ............ go - ............
stop - ............ laugh - ............
Smile - ............ listen - ............
Catch - ............ run - .............
Eat - ............ give - ............

III. Napisz krótką odpowiedź na podane pytania (5p.):

1. Is she fishing now? Yes, ............
2. Are Bob and Susan getting married? Yes,............
3. Are you listening to the teacher? No, ............
4. Is Tom doing his homework? Yes,............…
5. Are you brothers having an English test tomorrow? No, ............
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.