Katalog

Radosław Chmielarski, 2016-11-17
Oleśnica

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt zajęć świetlicowych - internat

- n +

24.04.2002.
Konspekt zajęć świetlicowych
Grupy V

Temat: Orzeł Biały godłem Polski.

Cele operacyjne:
a) ogólny
uczeń zna symbole narodowe
b) pośrednie:
- uczeń przygotowuje miejsce pracy i przybory do malowania
uczeń maluje z wykorzystaniem odpowiednich kolorów
uczeń zachowuje czystość podczas malowania
c) szczegółowe:
uczeń zna:
flagę i godło Polski
uczeń potrafi:
- samodzielnie namalować flagę Polski
- namalować godło Polski współpracując z kolegami

Typ zajęć:
zajęcia utrwalające wiedzę
zajęcia plastyczne
Metody:
podawcze, wyjaśniające
metoda działań praktycznych
Pomoce:
- papier z naszkicowanym godłem polski
farby, pędzle, kartki
Przebieg zajęć:
I. Rozpoczęcie zajęć
II. Zajęcia właściwe
1. Powtórzenie wiadomości o symbolach narodowych Polski
Uczniowie wskazują flagę polską spośród czterech flag narodowych. Następnie odpowiadają na pytania:
jak wygląda flaga naszego kraju ?
z jakich kolorów się składa ?
jaki ptak jest symbolem Polski ?
jakiej jest on barwy ?
2. Indywidualne malowanie flagi polskiej
3. Wspólne kolorowanie szkicu orła
wybranie odpowiednich kolorów
wspólne kolorowanie
ekspozycja wykonanych prac
III. Zakończenie zajęć
posprzątanie świetlicy, farb i pędzli
mycie rąk

Prowadzący zajęcia
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.