Katalog

Radosław Chmielarski, 2016-11-17
Oleśnica

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program kółka kulinarnego

- n +

Program kółka kulinarnego

Wprowadzenie.
Program skierowany jest do wychowanek grupy pierwszej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zajęcia prowadzone w ramach tego programu opierają się na całkowitej dobrowolności. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w środy o godzinie 15. O dokładnym terminie zajęć wychowankowie oraz wychowawcy poinformowani zostaną na kilka dni przez ich terminem. Planowana jest działalność kółka w systemie ciągłym czyli bez określania daty zakończenia zajęć. Oczywiście będzie to uzależnione od zainteresowania wychowanek.
Osoby prowadzące: Radosław Chmielarski, Kamila Kitzol.
Cele ogólne:
- zrozumienie potrzeby zdrowego sposobu odżywiania się;
- zrozumienie potrzeby zachowywania zasad BHP podczas pracy;
Cele szczegółowe programu:
- oswojenie uczniów z urządzeniami kuchennymi oraz doskonalenie umiejętności kucharskich takich jak: obieranie, krojenie, porcjowanie itd.;
- wyrabianie w wychowankach nawyków potrzebnych w życiu codziennym jak i zawodowym (np. nawyki dotyczące bezpieczeństwa i higieny);
- zapoznawanie uczniów z różnymi potrawami, ich sposobem przyrządzania oraz serwowania;
- przypominanie wiadomości i umiejętności potrzebnych w zawodzie kucharz;
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Ramowy przebieg zajęć.
Ze względu na cykliczność zajęć wszystkie zajęcia opierać się będą o pewien schemat:
1. Wstęp.
Przypomnienie zasad BHP. Wstępne omówienie tematu zajęć.
2. Właściwe zajęcia.
Przygotowanie produktów, omówienie składu potraw i kolejności wykonania czynności. Wyznaczenie odpowiedzialnych za poszczególne działania. Nauczyciel nadzoruje ich wykonanie, udziela wskazówek, pilnuje zasad bezpieczeństwa. Po przygotowaniu potraw – prezentujemy przykładowe formy podawania. Wspólna degustacja przygotowanych dań.
3. Zakończenie.
Podsumowanie zajęć. Przypomnienie kluczowych momentów. Porządkowanie pomieszczeń kuchennych.

Plan zajęć na rok szkolny 2015/2016:
1. Szybkie przekąski na słodko i słono. Rolsy z wykorzystaniem placków tortilli.
2. Deser w stylu włoskim – tiramisu.
3. Potrawa po polsku, czyli gołąbki w natarciu.
4. Muffinki, czyli małe co nieco na słodko.
5. Tarta grzechu warta.
6. Mięso mielone może zaskoczyć.
7. Potrawy świąteczne.
8. Tort urodzinowy, czyli z czym to się „je”.
9. Ryba jest dobra na wszystko.
10. Potrawy z telewizji – Michael Smith.
11. Potrawy z telewizji - Jamie Oliver.
12. Potrawy z telewizji – Tomasz Jakubiak.
13. Potrawy z telewizji – Karol Okrasa.
14. Ciasteczka miodowo-orzechowe na osłodę.
15. Grill to jest to!

Tematyka zajęć może ulec zmianie ze względu na dostępność surowców, czasu zajęć, zainteresowania uczestników, innych zajęć. Należy uznać proponowany rozkład zajęć za ramowy i w pełni elastyczny, zarówno pod względem tematycznym jak i terminów. Tematy odnoszące się do programów telewizyjnych znanych autorów mają na celu przybliżenie wychowankom tematyki kulinarnej, jej dostępności i przybliżeniem związanego z zawodem kucharza prestiżu. Jednocześnie nacisk położony na łatwość wykonania potraw i zaznajomienie wychowanków z różnymi smakami i technikami gotowania.

Ewaluacja.
Prowadzący zakładają stałe monitorowanie zainteresowania wychowanek zajęciami, ich odbiorem przez uczestniczki. Częste rozmowy o tematach zajęć, przebiegu, nieudanych bądź udanych eksperymentach kulinarnych, różnorodnych przyprawach, potrawach i krajach ma włączyć wychowanki w proces twórczy podczas zajęć a jednocześnie dać prowadzącym wgląd w odbiór ich metod prowadzenia oraz tematyki. W czerwcu, czyli po zakończeniu planowanych zajęć, zostanie także przeprowadzona krótka ankieta ewaluacyjna.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.