AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Kostorz, 2016-10-03
Jastrzębie-Zdrój

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program zajęć z elementami samoobrony

- n +

PROGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 26
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

I. Wstęp
Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne. Od prawie dwudziestu lat uprawiam sztuki walki. W 2009 roku ukończyłam kurs instruktora rekreacji fizycznej o specjalności samoobrona. Ponadto posiadam stopnie mistrzowskie w następujących stylach sztuk walki: Chan Shaolin Si, Dju Su, Pszczyńska Sztuka Walki, Jiu – Jitsu. Jestem trenerem w sekcji Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki w Wodzisławiu Śląskim, gdzie prowadzę zajęcia dla dzieci 5-7 letnich oraz nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu – Zdroju.
Moje doświadczenie, rozmowy z rodzicami uczniów i przedszkolaków, zainteresowania dzieci sztukami walki, spostrzeżenia w pracy, chęć kształtowania u swoich wychowanków nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz stworzenie rodzicom możliwości ćwiczenia wspólnie z dzieckiem, skłoniły mnie do napisania niniejszego programu. Biorąc pod uwagę to, że przedszkolne wychowanie fizyczne nie jest
w stanie w pełni zaspokoić potrzeby ruchowej dzieci, a uprawianie bezkontaktowych sztuk walki sprzyja pokonywaniu oporów, trudności i przeszkód, które napotyka w swoim życiu ćwiczący, nabywaniu różnych umiejętności użytkowych, zwłaszcza samoobrony, opanowaniu agresji, wytworzeniu pozytywnych relacji międzyludzkich, zwiększeniu poczucia własnej wartości, rozwojowi w zakresie sprawności motorycznej i ruchowej, napisałam program, który dostosowany jest do możliwości dzieci, warunków i potrzeb placówki.
Materiał zawarty w programie zawiera treści z zakresu rekreacji ruchowej
z elementami samoobrony i bezkontaktowych sztuk walki przeznaczone do realizacji na zajęciach dodatkowych dla dzieci z Przedszkola nr 26 w Jastrzębiu - Zdroju.
Celem niniejszego programu jest stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań przedszkolaków sztukami walki i samoobroną, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, kształtowanie zdolności motorycznych, promowanie wśród dzieci
zdrowego stylu życia, poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami.

II. Cele edukacyjne
Cele główne:
1. wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci
2. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
3. kształtowanie postaw prozdrowotnych
4. rozbudzanie zainteresowań uczniów bezkontaktowymi sztukami walki

Cele szczegółowe:
1. Umiejętności:
 Nauka ukłonów
 Nauka sposobów poruszania się w walce
 Nauka padów
 Nauka postaw
 Nauka uderzeń (prostego, sierpowego, hak)- w miejscu i w ruchu
 Nauka kopnięć (prostego i bocznego) – w miejscu i w ruchu
 Nauka obrony przed kopnięciem
 Nauka obrony przed uderzeniem
 Nauka uwolnień z uchwytów
 Nauka obrony przed duszeniem
 Samoobrona w sytuacjach zagrożenia
2. Sprawność motoryczna:
 Kształtowanie siły, szybkości, zwinności, gibkości
 Kształtowanie zdolności koordynacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności równowagi, orientacji przestrzennej, rytmizacji, szybkości reakcji na sygnały wzrokowe i słuchowe
3. Wiadomości:
 Kryteria identyfikacji sztuk i sportów walki
 Historia polskich sztuk walki na przykładzie Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki
 Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć
 Wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka
 Higiena osobista
 Sposoby samoochrony w czasie wykonywanie ćwiczeń
 Sposoby radzenia sobie z emocjami
4. Zadania wychowawcze:
 Znoszenie porażek
 Podniesienie poczucia własnej wartości
 Kształtowanie dyscypliny
 Przestrzeganie praw dziecka, zasady „fair play”
 Poprawianie relacji między rówieśnikami oraz między dzieckiem i rodzicem
 Wpajanie następujących zasad: „Sztuki walki nie są formą agresji”, „Każda walka uniknięta jest Twoją walką wygraną”, „Trenowanie dla wspólnego dobra i korzyści”, „Nigdy nie atakuj pierwszy”, „Trening zawsze zaczyna się
i kończy szacunkiem”

III. Metody
Metody wykorzystywane na zajęciach muszą uwzględniać wiek uczniów, warunki pracy. Stosowanie różnych, właściwie dobranych metod dostarczy uczniom wielu wrażeń, pozwoli osiągnąć założone w niniejszym programie cele główne i szczegółowe. Podczas zajęć stosowane będą następujące metody:
1. Realizacji zadań ruchowych:
 Odtwórcze: metoda zadaniowa- ścisła
 Twórcze: metoda problemowa, metoda ruchowej ekspresji twórczej
 Proaktywne: metoda bezpośredniej celowości ruchu, metoda zabawowa
- klasyczna, metoda zabawowa- naśladowcza
2. Wychowawczego oddziaływania: metoda wpływu osobistego, metoda wpływu
sytuacyjnego
3. Kształcenia szybkości: metoda powtórzeniowa, metoda submaksymalnych powtórzeń
4. Kształcenia siły: trening mieszany
5. Kształcenia gibkości: statyczne, dynamiczne, mieszane
6. Nauczania ruchu: metoda kompleksowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna


IV. Formy prowadzenia zajęć
1. frontalna
2. zajęć w zespołach
3. indywidualna
4. strumieniowa

V. Środki dydaktyczne
1. Jednofunkcyjne przybory typowe i nietypowe - skakanki, tarcze treningowe, kartki papieru, gazeta, szarfy, woreczki
2. Wielofunkcyjne przyrządy typowe: drabinki, materace
Stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów na zajęciach wpłynie na podniesienie atrakcyjności lekcji, zwiększenie motywacji u dzieci i efektywności ich pracy.

VI. Ewaluacja
Niniejszy program realizowany będzie w cyklu półrocznym. Ocena efektywności programu dokonywana będzie po zakończonym cyklu na podstawie testów przeprowadzonych na zajęciach. Ponadto zostanie przeprowadzone wśród dzieci i rodziców uczęszczających na zajęcia badanie ankietowe dotyczące atrakcyjności i przydatności tego typu zajęć w przedszkolu. Wśród rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia zostanie rozdana ankieta oceniająca wpływ zajęć na zachowanie dzieci.
Wyniki ewaluacji posłużą do modyfikacji programu, która pozwoli lepiej prowadzić działania edukacyjne zmierzające do kształtowania zdolności motorycznych, cech charakteru i osobowości oraz rozwijania zainteresowań uczniów kulturą fizyczną.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.