AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karolina Kostorz, 2016-10-03
Jastrzębie-Zdrój

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR KAROLINY KOSTORZ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM.PROF. RUDOLFA RANOSZKA W JASTRZĘBIU – ZDROJU UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.

W ramach § 7 u.2 p.1 dotyczącego umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach pragnę zrealizować w trakcie odbywania stażu następujące zadania:
1. Zawrzeć kontrakt z opiekunem stażu.
2. Obserwować zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i prowadzić zajęcia w jego obecności.
3. Uczestniczyć w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje metodyczne, szkolenia, kursy doskonalące) oraz indywidualnych spotkaniach z metodykiem.
4. Brać udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
5. Angażować się w pracę zespołu wychowawczego.
6. Przygotowywać uczniów do zawodów sportowych i dokonywać ewaluacji osiągniętych wyników.
7. Stosować metody aktywizujące w pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej.
8. Studiować fachową literaturę, gromadzić środki dydaktyczne.
9. Dokonać ewaluacji własnej pracy poprzez ankiety dla uczniów.

W ramach § 7 u.2 p.2 dotyczącego umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych planuję zrealizować następujące zadania:
1. Przeprowadzić obserwację dzieci oraz dokonać wywiadu z uczniami i wykorzystać wyniki do rozwijania i ukierunkowania zdolności i zainteresowań uczniów.
2. Diagnozować środowisko rodzinne uczniów.
3. Prowadzić działania związane z profilaktyką uzależnień.
4. Uświadamiać dzieciom i rodzicom zagrożenia związane z komputeryzacją życia i rozwojem technik multimedialnych.
5. Współpracować z rodzicami i innymi nauczycielami w zakresie organizacji imprez szkolnych.
6. Współpracować ze środowiskiem lokalnym, w tym w szczególności z MOSiR-em, MOS-em.
7. Organizować zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach SKS-ów.
8. Brać udział w akcjach społecznych „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”.
9. Realizować zadania w ramach programu „Comenius”.

W ramach § 7 u.2 p.3 dotyczącego umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej pragnę zrealizować następujące zadania:
1. Brać udział w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i jej wykorzystania w edukacji.
2. Opracowywać w formie elektronicznej m.in.:
1) ankiety dla uczniów oraz dokonywać ich analizy,
2) wyniki konkursów wewnątrzszkolnych,
3) scenariusze imprez szkolnych m.in. Dnia Dziecka,
4) pomoce dydaktyczne,
5) sprawdziany i konkursy,
6) pamiątkowe dyplomy.
3. Wykorzystać komputerowe programy edukacyjnych i Internet do samokształcenia i pracy z dziećmi.
4. Współtworzyć stronę internetową szkoły.

W ramach § 7 u.2 p.4 dotyczącego umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań pragnę zrealizować w trakcie stażu poniższe zadania:
1. Pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach oraz samodzielne studiowanie fachowej literatury.
2. Współpracować z pedagogiem szkolnym w celu poszerzania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej potrzebnej do prawidłowego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Starać się rozpoznawać i rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne uczniów.

W ramach § 7 u.2. p.5 dotyczącego umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż planuję zrealizować poniższe zadania:
1. Pogłębiać wiedzę z zakresu zasad regulujących funkcjonowanie szkoły i organizacji jej zadań.
2. Dokonać analizy procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Posługiwać się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej, wykorzystywać je do pomocy dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo.
4. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających ze statutu oraz potrzeb zarówno szkoły, jak i środowiska lokalnego.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.