AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Magdalena Bardzik, 2016-10-03
Niechobrz

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Autorski program do realizacji na godzinach z wychowawcą klasy. 4-letnie technikum

- n +

Autorski program do realizacji na godzinach z wychowawcą klasy.


Typ szkoły: 4-letnie technikum
Zawód: technik usług fryzjerskich
Wychowawca: mgr Magdalena Bardzik

Klasa 1ft Rok szkolny 2015/2016

Dział Ilość godz. Temat jednostki lekcyjnej Termin realizacji

Organizacja zespołu klasowego i rozwijanie samorządności uczniów 1 Informacje o obiekcie szkolnym i jego otoczeniu.
1 Organizacja pracy w bieżącym roku szkolnym.
1 Wybór samorządu klasowego.
1 Poznajemy siebie i zawiązujemy kontrakt klasowy
2 Zapoznanie ze Statutem Szkoły.
1 Obowiązki i prawa uczniów.
2 Zapoznanie z wewnątrzszkolnym system oceniania.
2 Przedyskutowanie i podanie ocen ze sprawowania.

Pamiętam
o przeszłości 1 Gen. Władysław Anders – patron naszej szkoły.
1 Rocznica i znaczenie bitwy o Monte Casino.
1 11.XI.1918r. – odzyskanie niepodległości.
1 1.IX.1939r. – wybuch II wojny światowej.
1 Domowe tradycje i zwyczaje świąteczne. Boże Narodzenie i Wielkanoc.
1 Czy jestem patriotą?
1 Zabytki i instytucje kulturalne Rzeszowa – wycieczka.
Praca nad podnosze-niem wyników nauczania 1 Wybrane metody uczenia się.
1 Rola czytelnictwa.
1 Organizowanie swojej nauki.
2 Analiza wyników nauczania i frekwencji.
1 Co jest pomocne a co przeszkadza w nauce

Zdrowie fizyczne i psychiczne. 1 Nazywanie i rozpoznawanie własnych uczuć.
1 Co to jest złość – wyrażanie złości.
1 Agresja przemoc – co to takiego?
1 Czym jest uzależnienie.
1 Nie piję dziękuję. Film
1 Narkotyki, dopalacze – szkodliwość ich działania.
1 Szkodliwość palenia tytoniu.
Do dyspozycji wychowawcy 2 Bieżące sprawy klasowe.
Razem: 32Klasa 2 ft Rok szkolny 2016/2017

Dział Ilość godz. Temat jednostki lekcyjnej Termin realizacji

Organizacja zespołu klasowego i rozwijanie samorządności uczniów 1 Sukcesy i porażki samorządu klasy pierwszej.
1 Wybór samorządu klasowego.
1 Organizacja roku szkolnego.
1 Aktualizacja zasad i norm klasowych.
2 Przedyskutowanie i podanie ocen ze sprawowania.
2 Przypomnienie postanowień Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


Życie w społeczeństwie 1 Ważne wydarzenia w życiu naszego kraju.
1 Wartości jakimi kieruje się młody człowiek
1 Jak dobrze i skutecznie się komunikować.
1 Po co chodzę do szkoły
1 Konflikty – jak je przezwyciężać.
1 Sztuka porozumiewania się.
1 Techniki efektywnego uczenia się.
Praca nad podnosze-niem wyników nauczania 2 Analiza wyników nauczania i frekwencji.
1 Cyber przestępczość, cyber przemoc.
1 Jak organizować odrabianie zadań domowych.
1 Jak pogodzić naukę z innymi zajęciami.

Zdrowie fizyczne
i psychiczne. 1 Dlaczego zachowujemy się agresywnie.
1 Radzę sobie z agresją własną i innych.
1 Higiena osobista.
1 Anoreksja, bulimia, sterydy – jak je spostrzegam.
1 Nie wobec narkotyków. Film
1 Uzależnienie od telefonu i innych urządzeń.
1 Nie palę – bo tak.
Do dyspozycji wychowawcy 3 Bieżące sprawy klasowe.
Razem: 30


Klasa 3 ft Rok szkolny 2017/2018

Dział Ilość godz. Temat jednostki lekcyjnej Termin realizacji

Organizacja zespołu klasowego i rozwijanie samorządności uczniów 1 Sukcesy i porażki samorządu klasy drugiej.
1 Wybór samorządu klasowego.
1 Organizacja roku szkolnego.
1 Jak spędziłem wakacje?
2 Przedyskutowanie i podanie ocen ze sprawowania.
2 Przypomnienie postanowień Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
1 Analiza wyników nauczania i frekwencji.
1 Zasady bezpieczeństwa korzystania z obiektów szkolnych.


Życie w społeczeństwie 1 Wycieczka na klasowa.
1 Jak widz a mnie inni – zajęcia integracyjne
1 Czy umiem słuchać
1 Przemoc fizyczna i psychiczna
1 Depresja jak sobie z nią radzić
1 Tolerancja - jak ją rozumiem
1 Motywacja do nauki, a efekty rywalizacji własnych celów kształcenia
1 Alkohol, a moja odpowiedzialność
1 Nie palę –czy umiem powiedzieć nie.
1 Odpowiedzialność karna a narkotyki

Kształtowanie postaw patriotycznych 1 Jak podejmować decyzję – stawianie sobie celów.
1 W jaki sposób mogę wyrazić moją miłość do ojczyzny?
1 Rocznica bitwy o Monte Cassino.
1 Powstanie Warszawskie.
1 Związek Harcerstwa Polskiego.
Do dyspozycji wychowawcy 4 Bieżące sprawy klasowe.
Razem: 30Klasa 4 ft Rok szkolny 2018/2019

Dział Ilość godz. Temat jednostki lekcyjnej Termin realizacji

Organizacja zespołu klasowego i rozwijanie samorządności uczniów 1 Sukcesy i porażki samorządu klasy trzeciej.
1 Wybór samorządu klasowego.
1 Organizacja roku szkolnego.
2 Przedyskutowanie i podanie ocen ze sprawowania.
1 Przypomnienie postanowień Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2 Analiza wyników nauczania i frekwencji.
2 Zapoznanie z regulaminem egzaminu dojrzałości.
1 Jak poradzić sobie ze stresem maturalnym
1 Jak planować powtórkę do matury
1 Plany na przyszłość, po zakończeniu szkoły
1 Sposoby szukania ofert pracy.
1 Sposoby negocjacji z pracodawcą.
1 Jestem wolny od uzależnień
1 Jestem w trudnej sytuacji – gdzie szukać pomocy
1 Odpowiedzialne rodzicielstwo.
Do dyspozycji wychowawcy 2 Bieżące sprawy klasowe.
Razem: 20

Opracowała:
mgr Magdalena BardzikWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.