Katalog

Katarzyna Buczek, 2016-10-03
Rzeszów

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Roczny plan pracy świetlicy

- n +

Roczny plan pracy
świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
na rok szkolny 2016/2017

Wrzesień
I WITAJ SZKOŁO!
1. Poznajemy się – ja, moja rodzina, szkoła, koledzy i koleżanki. Rozmowa na temat samopoczucia dzieci w nowej szkole oraz zapoznanie z pomieszczeniami świetlicy
i z zasadami w niej obowiązującymi - regulaminy świetlicowe i szkolne; całoroczny konkurs „Superświetlik”.
2. Moje wakacje – rozmowy z wychowankami nt. spędzonych wakacji. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu sprzyjające lepszemu poznaniu się.
3. Wykonanie prac plastycznych pt. „Moje wakacje”.
4. Gry i zabawy stolikowe: „ Chińczyk”, „Bingo”, „Scrabble”, warcaby, szachy, puzzle.
5. Gry i zabawy integrujące grupę na świeżym powietrzu i w sali.
II BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
1. Jak zachować się na drodze – omówienie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku.
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.
3. Prawidłowe zachowania się podczas dojazdu do szkoły autobusem – rozmowy kierowane.
4. Jakie znaki drogowe widzimy w drodze do szkoły – pogadanka oraz grupowanie znaków drogowych (ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu).
5. Gry i zabawy rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu nawiązujące do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Gazetka ścienna - „Bezpieczna droga do szkoły”.
III BON TON, CZYLI MOJA KULTURA OSOBISTA
1. Czytanie fragmentów książki G. Kasdepke „Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci”. Wspólne omawianie przeczytanego tekstu, pogadanki tematyczne.
2. Używamy „magicznych słów”: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.
3. Witam się i żegnam kulturalnie z dorosłymi i z rówieśnikami - pogadanka, drama.
4. Zajęcia pantomimiczne z wykorzystaniem wzorców zachowań w odpowiednich sytuacjach społecznych.
IV CZWORONOŻNY PRZYJACIEL
1. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt - pogadanka
nt. zwierząt, jakie uczniowie mają w domu i zasad prawidłowej opieki nad nimi.
2. Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych - czytanki i wiersze tematyczne (m. in. E. Szelburg-Zarembina „Szczeniątka”).
3. Zagadki tematycznie związane ze zwierzętami domowymi.
4. „MAM KOTA NA PUNKCIE…PSA i KOTA” – rysowanie portretów zwierząt.
Październik
I CO NAM NIESIE PANI JESIEŃ?
1. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią – pogadanka.
2. Dary jesieni – zbieranie materiałów przyrodniczych, rozmowy kierowane, prace plastyczne dowolną techniką.
3. Wiersz J. Brzechwy „Na straganie” – analiza i interpretacja.
4. Wykonanie wspólnie z dziećmi gazetki pt. „ Jesień”.
5. Śpiew piosenek („Karaoke”) o tematyce jesiennej.
II ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
1. „ Mój wychowawca” – charakterystyka postaci.
2. Prace plastyczne techniką dowolną – portret wybranego nauczyciela.
3. Laurka dla mojego nauczyciela – prace plastyczne, redagowanie życzeń.
4. Udział w akademii z okazji Dnia Nauczyciela.
5. Pogadanki nt. kulturalnego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
III INNY NIE ZNACZY GORSZY
1. „Inny nie znaczy gorszy” – wysłuchanie przez dzieci baśni J. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” – analiza treści, zwrócenie uwagi na uczucia głównego bohatera, przytoczenie sytuacji w których dzieci czuły się podobnie.
2. Prace plastyczne na podstawie wysłuchanej baśni.
3. Jak się zachować, kiedy komuś dzieje się krzywda? – ćwiczenia dramowe.
4. Rozmowa z dziećmi na temat wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Pomoc dzieciom młodszym i słabszym.
5. Wzajemna pomoc w wykonaniu pracy domowej.
IV CZCIMY PAMIĘĆ ZMARŁYCH
1. Dzień Wszystkich Świętych - pogadanka na temat powagi tego święta oraz poprawnego zachowania się w miejscach pamięci.
2. Prace plastyczne na temat dnia Wszystkich Świętych.
3. Czytamy wiersze nawiązujące tematyką do Dnia Wszystkich Świetych.
4. Gry i zabawy stolikowe.
Listopad
I KSIĄŻKA - SPOSÓB NA NUDĘ
1. Jakie książki lubimy czytać? – rozmowa z dziećmi na temat przeczytanych ostatnio książek.
2. Wizyta w szkolnej bibliotece – wyszukiwanie odpowiednich pozycji książkowych
na ponure, jesienne wieczory.
3. Słuchanie i czytanie baśni i legend polskich pisarzy – określenie różnicy pomiędzy baśnią a legendą.
4. Zajęcia plastyczne „W krainie krasnoludków, księżniczek, smoków, rycerzy…” – praca farbami, kredkami, plasteliną.
5. Zabawy ruchowe na świetlicy: „Ciuciubabka”, „Ciepło-zimno”, „Chodzi lisek koło drogi”, gry planszowe i komputerowe.
II O, HISTORIO! ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
1. Pogadanka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości – podstawowy zarys historyczny. Wyjaśnienie ważnych pojęć: hymn narodowy, flaga, godło.
2. Krzyżówki, gry słowne dotyczące ojczyzny. Rozmowa na tematy: „Kim jest Polak?”, „Co to znaczy być patriotą?
3. Wspólny śpiew hymnu Polski, powtórzenie i utrwalenie tekstu pieśni.
4. Wykonanie godła narodowego Polski lub flagi państwowej – wydzieranka z papieru kolorowego.
5. Gry i zabawy stolikowe: puzzle, „Chińczyk”, „Bingo”, szachy, warcaby i inne.
III CODZIENNY BON-TON
1. Znaczenie określeń: „kulturalne zachowanie”, „kultura osobista”, „dobre maniery” „gafa”, „savoir-vivre”– burza mózgów, próba znalezienia definicji.
2. Zasady dobrego zachowania się m. in. w autobusie, w kinie, w teatrze, na koncercie, przy stole.
3. Kultura języka – używamy czarodziejskich słów: „proszę, dziękuję przepraszam, proszę”. Odgrywanie scenek z użyciem wyrażeń grzecznościowych – praca
w grupach.
4. Słuchamy piosenki „Kwoka”. Wiersz J. Brzechwy z Akademii Pana Kleksa – wyszukanie nieprawidłowych zachowań kwoki.
5. Praca w grupach – opracowanie „Szkolnego kodeksu dobrych manier” (cechy kulturalnego ucznia).
IV KATARZYNKI I ANDRZEJKI - NASZE TRADYCJE
1. Wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach dotyczących „Andrzejek”
i „Katarzynek”.
2. Wróżby andrzejkowe - omówienie i wspólne przygotowanie potrzebnych materiałów.
3. Wykonanie rozmaitych dekoracji m. in. z bibuły, kolorowego papieru.
4. Dekoracja sali własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
Grudzień
I POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
1. „Mroźna pora roku – zima” – wykonanie dekoracji ściennej.
2. Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy, zmiany atmosferyczne – rozmowy kierowane.
3. Gatunki ptaków zimujących w Polsce – pogadanka z wykorzystaniem czasopism przyrodniczych. Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie? – burza mózgów.
4. Prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, kredek i farb związane tematycznie ze zwierzętami w zimie.
5. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy stolikowe w grupach.
I TRADYCJE GRUDNIOWE - BARBÓRKA I MIKOŁAJKI
1. Wysłuchanie bajki pt. „O czym szeptały iskierki”- omówienie treści. Wyjaśnienie zagadnienia: skąd się bierze węgiel.
2. Wykonanie prac plastycznych na temat „ Barbórka – górnicze święto”.
3. Postać św. Mikołaja – pogadanka. Wypowiedzi dzieci na temat prezentów, jakie chciałyby otrzymać od Świętego Mikołaja.
4. Redagowanie listu do św. Mikołaja.
5. Prace plastyczne rozmaitymi technikami – postać św. Mikołaja. Konkurs
na najciekawszą i najładniejszą pracę plastyczną.
6. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
7. Gry i zabawy stolikowe.
III NASZE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
1. Rozmowy na temat przygotowania się ludzi do świąt Bożego Narodzenia.
2. Projektowanie i wykonanie ozdób choinkowych.
3. Przypomnienie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i zachęcenie do kultywowania zwyczajów świątecznych.
4. „NOC CUDÓW” - czytanie wybranych opowiadań wigilijnych.
5. „ANIELSKIE DEKORACJE” - wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji świątecznej.
6. „ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” - wykonanie gazetki tematycznej.
IV NASZE TRADYCJE WIGILIJNE
1. Życzenia bożonarodzeniowe – redagowanie. Wykonanie kartek świątecznych.
2. Słuchanie i wspólny śpiew kolęd (również przy użyciu programu „Karaoke”).
3. Poznanie historii powstania kolędy „Cicha noc”. Wspólny śpiew tejże kolędy.
4. Tradycje wigilijne- dawniej i dziś. Pogadanka o świątecznych przysmakach.
5. Pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas świątecznej zimowej przerwy.
Styczeń
I NOWY ROK
1. Poświąteczne wrażenia – rozmowa z dziećmi o tym jak spędziły święta. Redagowanie noworocznych postanowień.
2. Zapoznanie się z rodzimymi tradycjami noworocznymi.
3. Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. „Kalendarzowe przysłowia” – tworzymy listę znanych i mniej znanych przysłów z miesiącami w temacie.
4. Śpiewamy i słuchamy piosenek o zimie.
5. Zabawy o tematyce zimowej, przeglądanie czasopism dla dzieci, rozwiązywanie zagadek i rebusów.
III Z BABCIĄ I DZIADKIEM
1. Za co kochamy nasze babcie i dziadków? – wypowiedzi uczniów. Zapis najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z papieru.
2. Laurka okolicznościowa dla mojej babci i dziadka.
3. Malujemy portrety naszych dziadków.
4. Pogadanka na temat okazywania szacunku osobom starszym.
5. Słuchanie i śpiewanie piosenek związanych tematycznie z babcią i dziadkiem.
Luty
I ZIMOWE ZABAWY
1. Rozmowa z dziećmi na temat spędzania ferii zimowych – zabawy na śniegu.
2. Rozmowy na temat zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu.
3. Reguły bezpiecznej zabawy na śniegu – opracowanie przez uczniów i nauczyciela zasad.
4. Prace plastyczne na temat: „Sport to zdrowie” – technika dowolna.
II KRAJE WIECZNEGO LODU
1. Eskimosi- odnalezienie Arktyki na globusie. Wypisanie informacji kojarzących się
z Eskimosami.
2. Zwierzęta polarne – poszukiwanie informacji w dostępnych źródłach.
3. Słuchanie fragmentu lektury „ Zaczarowana zagroda” – wypowiedzi dzieci
o pingwinach.
4. Czytanie tekstów literatury dziecięcej i nie tylko, nawiązujących tematycznie
do życia w krainach wiecznego śniegu.
5. Prace plastyczno-techniczne na temat „Zwierzęta polarne”.
III W BAJKOWYM ŚWIECIE…
1. Obcowanie z literaturą dziecięcą – „Baśnie braci Grimm”, „Baśnie Andersena”
i inne.
2. Rozmowy na temat postaci występujących najczęściej w baśniach.
3. Wykonanie ilustracji do wybranej baśni – konkurs na najciekawszą pracę.
4. Projekcja adaptacji filmowych znanych baśni - rozmowa nt. podobieństw i różnic.
5. Gry i zabawy przy stolikach.
6. Zabawy ruchowe.
IV MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
1. Wzbogacanie słownictwa i rozwijanie twórczego myślenia - gry i zabawy słowne.
2. Zapoznanie z wybranymi polskimi przysłowiami - gra „Kalambury”.
3. Utrwalanie zasad pisowni ortograficznej - gry i zabawy.
4. Gry ubogacające słownictwo („Scrabble”, „Słówka”, itp.).
Marzec
I W ŚWIECIE TEATRU
1. Wyjaśnienie pojęcia „spektakl teatralny”, omówienie elementów teatru. Zapoznanie się z pracą w teatrze - kto tworzy teatr?
2. Wspólne głośne czytanie tekstu z podziałem na role, wcielanie się w role.
3. Projekcja teatru telewizji nagranego przez uczniów uczęszczających na kółko teatralne „Trzeciaki” pt. „Kopciuszek - wersja współczesna”.
4. Wykonanie rekwizytów teatralnych lub lalek - prace techniczno-plastyczne.
II DZIEŃ KOBIET
1. Rozmowy z uczniami na temat Święta Kobiet – pogadanka.
2. Laurka okolicznościowa dla mamy – prace plastyczno-techniczne oraz redagowanie życzeń.
3. Przypomnienie i poznanie zasad zachowania względem kobiety.
4. Zapoznanie z postaciami znanych kobiet (korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy).
III PRZEDWIOŚNIE
1. Zwiastuny wiosny – rozmowa kierowana.
2. Wiosna w poezji i prozie – zajęcia rozbudzające zamiłowanie do obcowania
z literaturą piękną.
3. Wycieczki po najbliższej okolicy - obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
4. Wystawa prac plastycznych związanych tematycznie z wiosną i jej pierwszymi zwiastunami.
5. Śpiew piosenek o tematyce wiosennej („Karaoke”).
IV MOJA MAŁA OJCZYZNA
1. Praca z mapą Polski – oznaczanie miejsc: obecna stolica Polski, dawne stolice Polski, jeziora, góry, morze, niziny, nasz region – Podkarpacie.
2. Z wizytą w bibliotece szkolnej – wypożyczenie albumów z najpiękniejszymi miejscami Polski.
3. Moja miejscowość – rozmowy na temat położenia, ciekawych miejsc w okolicy, zabytków, historii.
4. Legendy podkarpackie - głośne czytanie.
5. Spacer po okolicy.
V WIĘCEJ RADOŚCI BEZ ZŁOŚCI
1. Pogadanka o emocjach. Złość jako jedna z emocji - pogadanka nt. przyczyn złości.
2. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami - burza mózgów, prace plastyczne.
3. Czytanie opowiadań G. Kasdepke nt. emocji.
4. Gry i zabawy integrujące grupę.
Kwiecień
I ZDROWIE TO PODSTAWA!
1. Pogadanka na temat dbania o swoje zdrowie (aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, higiena osobista).
2. Prace plastyczne na temat zdrowego trybu życia.
3. Zagadki i rebusy o tematyce zdrowotnej.
4. Higiena osobista – dbamy o swoje ciało i umysł – pogadanka, wypisywanie
na planszy najważniejszych reguł.
5. Wizyta w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej.
6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
II WIELKANOC TUŻ, TUŻ…
1. W jaki sposób przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy? – rozmowa z uczniami.
2. Zwyczaje świąteczne w moim domu – czytanie opowiadań oraz pogadanka zakończona zajęciami plastycznymi.
3. Wykonanie kartek świątecznych, pisanek i innych ozdób świątecznych.
4. Przygotowanie dekoracji ściennej o tematyce świątecznej.
III NASZA PLANETA - ZIEMIA
1. Wiersz M. Strzałkowskiej „ Pieśń o ziemi” – analiza i interpretacja.
2. Słuchanie i wspólny śpiew piosenek o Ziemi, m. in. „Moja planeta”.
3. Chronione rośliny i zwierzęta w naszym kraju – praca z czasopismami przyrodniczymi.
4. Lepienie zwierząt z plasteliny.
5. Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym.
6. Prezentacja filmów o tematyce przyrodniczej.
IV NAUKA I TECHNIKA
1. Znaczenia techniki w życiu człowieka – pogadanka.
2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących urządzeń technicznych w naszych domach.
3. Komputer – wróg czy przyjaciel? – dyskusja.
4. Zajęcia plastyczno-techniczne dotyczące tematyki nauki i techniki.
Maj
I O, HISTORIO! ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
1. Wysłuchanie wierszy nawiązujących tematycznie do uchwalenia Konstytucji
3 Maja – analiza i interpretacja.
2. Barwy narodowe – rozmowa kierowana.
3. Kolorowanie i ozdabianie flag Polski.
4. Czytanie legend polskich.
II CZYTAM PRASĘ
1. Wycieczka do biblioteki szkolnej. Rozmowa z panią bibliotekarką na temat czasopism dla dzieci i młodzieży.
2. Wyszukiwanie ciekawych informacji i artykułów w wybranym przez ucznia czasopiśmie.
3. Przygotowanie reklamy zachęcającej kolegów do czytania wybranego czasopisma – praca w grupach.
4. Moje ulubione czasopismo - prezentacja.
III NASZE ZDROWIE
1. Nasze zdrowie i kondycja fizyczna - pogadanka.
2. Swobodna rozmowa o tym co jest niezbędne, aby być zdrowym i sprawnym fizycznie.
3. Prace plastyczne – czego potrzebuje nasz organizm, aby zdrowo funkcjonował?
4. Sprawdzenie kondycji fizycznej na boisku szkolnym – gry i zabawy.
5. Rekreacyjne zajęcia na podwórku szkolnym.
IV KOCHANA MAMA!
1. Pogadanka – za co kocham moją mamę.
2. Nauka wierszy i piosenek związanych ze świętem mamy.
3. Prace plastyczne – wykonanie laurki z okazji Dnia Matki, redagowanie życzeń.
4. Prace plastyczne – portret mojej mamy.
5. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Czerwiec
I NASZE ŚWIĘTO - DZIEŃ DZIECKA
1. Nasi rówieśnicy w innych krajach – pogadanka, czytanie utworów literackich, artykułów
z czasopism i z Internetu .
2. Gry, zabawy i konkursy z nagrodami dotyczące Dnia Dziecka.
3. Zajęcia plastyczne – „Moi koledzy i koleżanki z różnych stron świata”.
4. Słuchanie i śpiew piosenki M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” oraz innych piosenek o dzieciach.
5. Zapoznanie dzieci z odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci (Order Uśmiechu).
6. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
II RODZINA I JA
1. Rozmowa z uczniami na temat członków rodziny, przypomnienie stopni pokrewieństwa.
2. Prace plastyczne - ja i moja rodzina.
3. Kim będę, gdy dorosnę? – rozmowa z uczniami, prace plastyczne.
4. Zawody naszych rodziców – pogadanka.
5. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
III WAKACJE TUŻ, TUŻ…
1. Rozmowa z uczniami na temat planów wakacyjnych.
2. Bezpieczeństwo na wakacjach – pogadanka.
3. Prace plastyczne na temat wakacji – „Wakacyjne marzenia”.
4. Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym.
IV KONIEC ROKU SZKOLNEGO
1. Porządkowanie szafek – układanie i naprawa zniszczonych gier oraz sprzętu świetlicowego.
2. Śpiew piosenek o wakacjach.
Filmy przygodowe dla dzieci – wspólne oglądanie i omówienie tematyki.
3. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem m. in. piłek i skakanek.
4. Udział w uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego 2011/2012.


OPRACOWANIE:
Katarzyna Buczek
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.