AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Zawiślak
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

"Niesiemy pomoc swoim dzieciom" - promocja wdrażanego w klasie programu wychowawczego wg Andrzeja Kołodziejczyka "Spójrz inaczej". Scenariusz spotkania z rodzicami.

- n +

"Niesiemy pomoc swoim dzieciom" - promocja wdrażanego w klasie programu wychowawczego wg Andrzeja Kołodziejczyka "Spójrz inaczej". Scenariusz spotkania z rodzicami.

Cele:
1. Przedstawienie idei i celów programu wychowawczego wg A. Kołodziejczyka "Spójrz inaczej",
2. Prezentacja bloków tematycznych oraz treści, dzięki którym kształtowane są pożądane cechy osobowości dziecka,
3. Omówienie stosowanych technik i metod pracy podczas realizacji programu,
4. Prezentacja w formie warsztatowej stosowanych w programie technik,
5. Zachęcanie do włączenia się rodziców w realizację programu wychowawczego wg Andrzeja Kołodziejczyka,
6. Budowanie zaufania rodziców do szkoły,
7. Poznanie warunków bytowych dzieci,
8. Zapoznanie z różnymi formami pomocy uczniom w nauce,
9. Uzgodnienie zadań związanych z najbliższymi uroczystościami klasowymi.

Metody:
1. rozmowa,
2. dyskusja,
3. instrukcje do ćwiczeń,
4. warsztaty - ćwiczenia praktyczne,
5. "burza mózgów"

Pomoce:
1. zaproszenia,
2. kary ćwiczeń praktycznych,
3. długopisy,
4. szary papier.
5. Informacje dotyczące systemu wychowawczego ( załącznik nr 1)
6. ankiety dla rodziców ( załącznik nr 2.)

1.Powitanie.
Grupa siedzi w kręgu i wzajemnie się wita: "Dzień dobry , mam na imię Iwona i jestem wychowawczynią klasy ,
"Dzień dobry mam na imię ................... i jestem mamą (tatą)...............

2. Wyjaśnienie rodzicom, dlaczego powitanie przyjęło taką formę.

3.Przedstawienie idei , celów, metod i technik wprowadzanego w klasie I programu wychowawczego wg Kołodziejczyka "Spójrz inaczej"(załącznik nr 1).

4.Warsztaty - ćwiczenia praktyczne

 • Gra wprowadzająca "Kategorie" Wszyscy siedzą w kole, osoba prowadząca jakąś grupę ludzi , np.: miłośnicy psów, okularnicy, palacze, sportowcy itp. Osoby, które czują się członkami tych grup , wstają i robią mały krok w kierunku środka koła. Zabawa kończy się, gdy ktoś dotrze do środka koła.

 • "Otwarty krąg" Każdy w kręgu kończy zdania:
  - najlepsza rzecz, która wydarzyła mi się w tym tygodniu......,
  - najbardziej nie lubię .......,
  - moje ulubione danie to...,
  - chciałabym, by moje dzieci...,
  - od szkoły oczekuję..., (tu następuje przekazanie pisemnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz dyżurach dla rodziców)
 • Narysuj uczucia , jak czujesz się teraz.
 • "Burza mózgów" Wybór 5 klasowych imprez kulturalnych do realizacji w ciągu 3 lat. Rodzice są podzieleni na 5-cio
  osobowe zespoły , podają 10 różnych pomysłów, zapisują na szarym papierze. Przywieszenie propozycji na tablicy, wybór 5-ciu powtarzających się.
  Omówienie najbliższych imprez klasowych:
  - "andrzejki",
  - "mikołajki",
  - Wigilia klasowa

 • "Zamknięte kręgi"- gra kończąca Uczestnicy spotkania siedząc w kręgu kończą zdania:
  - z dzisiejszego spotkania wyniosłam .....,
  - dzisiaj odkryłam, że....,
  - najbardziej nudną dla mnie częścią spotkania było...,
  - o powrocie do domu powiem, że...

  5. Poznanie aktualnej sytuacji bytowej rodzin dzieci. Uzupełnienie ankiet przez rodziców po wcześniejszym omówieniu.
  6. Omówienie osiągnięć edukacyjnych uczniów, rozdanie kart informacyjnych o uczniach,
  7. Przedstawienie niektórych propozycji metod pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

  8. Indywidualne rozmowy z rodzicami.


  Załącznik nr 1.

  "Spójrz inaczej" program wychowawczy wg A . Kołodziejczyka

  1. Idea i cele programu

  Program profilaktyczno - wychowawczy wg A. Kołodziejczyka uwzględnia wiele kierunków pracy z dziećmi , która jest prowadzona od najmłodszych .Jego realizacja prowadzona jest w ciągu całego okresu edukacji dziecka, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju -zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczycieli z dziećmi. Wynika to z założenia , że deficyty rozwoju emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych są jednym z podstawowych źródeł różnych, późniejszych uzależnień typu nikotyna, alkohol, narkotyki.

  Celem programu jest taki wpływ na dziecko , aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
  Szkoła przez wdrażanie programu uczy dziecko rozwiązywania problemów, i konfliktów, oferuje alternatywne sposoby spędzania czasu, skupia się nad systemem wartości, uczy asertywności czyli otwartego mówienia prawdy, uczy śmiałej odmowy itp. Aby program się powiódł - należy go wdrażać od najmłodszych lat, a więc poczynając od przedszkola.

  2. Treści programowe

  Treści proponowanego programu zamknięte są w następujące bloki tematyczne:

 • Uczestnictwo w grupie- zajęcia w tym bloku poświęcone są kształtowaniu umiejętności obcowania z ludźmi, uczą dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia, Służy temu rozwijanie zdolności emocjonalnego wczuwania się w odczucia innych osób, często bardzo odmiennych od ich własnych, rozumienia ich i uznawania ich prawa do własnego stylu życia. Proponowane ćwiczenia związane są z przynależnością do grupy (rodziny, klasy, grupy rówieśniczej), z regułami współżycia ze sobą, budowania udanych relacji z innymi, szukania możliwości emocjonalnego wsparcia. Dzieci uczą się też jak w sposób otwarty mówić o tym, co czują i czego potrzebują od innych.

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć- zajęcia w tym bloku poświęcone są uczuciom i emocjom- ich rozpoznawaniu, wyrażaniu, a także uczeniu się rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć. Poruszane są tu zagadnienia związane z własną tożsamością i niepowtarzalnością oraz kształtowaniem pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości jako podstawy zdrowej i silnej osobowości. Cechy te budujemy głównie na wsparciu emocjonalnym otrzymywanym od innych. Zdobywamy je czując miłość, szacunek, akceptację i uznanie.

 • Rozwiązywanie problemów- Proponowane w tym bloku ćwiczenia mają nauczyć dzieci rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji. Dzieci analizują przyczyny powstawania konfliktów i poszukują sposobów ich rozwiązania. Dowiadują się , że ludzie mają prawo do błędów i że konflikty są naturalnym zjawiskiem w kontaktach między ludźmi. Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania , negocjowania przepraszania i przebaczania.

 • Dbanie o zdrowie- proponowane w tym bloku ćwiczenia dają dzieciom okazje do zastanowienie się nad dokonanymi wyborami i ich wpływem na własne bezpieczeństwo. W czasie zajęć uczniowie mają okazję do dyskusji i tworzenia własnych postaw i systemu wartości, dotyczących właściwego i niewłaściwego używania różnych substancji (w tym lekarstw) Ważne jest , aby zrozumieli, że wszystkie substancje mogą być szkodliwe , jeśli nie są właściwie używane. Celem proponowanych ćwiczeń jest przede wszystkim zrozumienie wartości zdrowia oraz nauka troszczenia się o siebie, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające świadomość.

  3. Metody pracy

  Podczas realizacji programu stosuje się różne techniki dostosowując je do zainteresowania tematem i poziomu aktywności uczniów. Do najczęściej stosowanych zalicza się:

 • Krąg uczuć-odejście od tradycyjnej struktury klasy i tworzenie kręgu, który daje możliwość lepszej komunikacji słownej i wzrokowej. Daje możliwość bezpośredniej obserwacji rozmówcy,
 • Piosenki,
 • Rysunki - są doskonałą formą wypowiedzi dziecięcej,
 • Psychodramy - odgrywanie scenek na dane tematy i postawienie się na miejsce innej osoby, aby spróbować zrozumieć myśli i uczucia, jakie dana sytuacja w tym kimś wywołuje,
 • Dyskusja klasowa,
 • Uzupełnianie lub kończenie zdań,
 • "Burza mózgów" -ustalenie listy pomysłów w celu rozwiązania danego problemu

  Opracowanie: Iwona Zawiślak

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2976


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.