AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ksenia Wojtek, 2016-10-03
Zabrze

Język francuski, Program nauczania

Zajęcia pozalekcyjne - język francuski

- n +

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu


„Język i cywilizacja Francji”
program nauczania języka francuskiego
dla uczniów klas IV, V, VI
szkoły podstawowej
w ramach zajęć pozalekcyjnych

nauczyciel języka francuskiego
Ksenia Wojtek

wrzesień 2015r.


I. ZAŁOŻENIA
Program został opracowany dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, chcących uczyć się języka francuskiego jako drugiego języka obcego w sytuacji, kiedy nie są objęci obowiązkową nauką tego języka. Założeniem programu jest praca z uczniami deklarującymi chęć poznania języka francuskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Nauczanie i wdrażanie programu zakłada pracę w niewielkich grupach – do 12 osób, zgodnie z zasadami efektywnego nauczania języków obcych. Program „Język i cywilizacja Francji” ma na celu wprowadzenie uczniów w piękno i specyfikę języka francuskiego w oparciu o elementy cywilizacji Francji, która dotyka historii, kultury, geografii i tradycji tego kraju. Tego typu nauczanie rozwija świadomość istnienia innych kultur i niewątpliwie wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie oraz uczy tolerancji. Wzbogacając naukę języka francuskiego elementami kulturoznawczymi Francji niewątpliwie wpływamy na podniesienie atrakcyjności zajęć i motywacji uczniów. Ponadto, sytuacją nienaturalną byłoby nauczanie języka obcego w oderwaniu od rozwijania świadomości i znajomości krajów i ich mieszkańców, posługujących się tymże językiem. Założeniem programu jest również stworzenie atmosfery jak najbardziej przyjaznej nauce języka francuskiego. Prowadzący zajęcia i realizujący program musi mieć świadomość, że właściwie dla wszystkich uczestników zajęć będzie to pierwszy kontakt z językiem francuskim. Należy zadbać o to, aby pierwsze „spotkania z językiem francuskim” (mam na myśli zajęcia z uczniami szkoły podstawowej) wywoływały przyjemne odczucia i wzbudzały pozytywne emocje. Należy dążyć do tego, aby uczniowie kojarzyli zajęcia języka francuskiego z chwilami miłymi i dobrym nastrojem. W wyniku tego możemy ułatwić im dokonywanie wyborów w przyszłości, kiedy będą zobligowani do wybrania nauki poszczególnych języków obcych w gimnazjum i szkole średniej. W tej sytuacji język francuski zawsze będzie w ich odczuciu bliski, łatwy i przyjemny.


II. CZAS REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany jest w ciągu trzech lat kształcenia w szkole podstawowej, w systemie jednej godziny tygodniowo:
– 1 godzina tygodniowo w klasie czwartej
- 1 godzina tygodniowo w klasie piątej
- 1 godzina tygodniowo w klasie szóstej


III. CELE
Podstawowym celem jest umożliwienie uczniom rozpoczęcie nauki języka francuskiego, zapoznanie ich z podstawami leksykalno – gramatycznymi i elementami cywilizacji Francji. Uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu języka francuskiego, rozwijając sukcesywnie 4 kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie.

1. Cele ogólne
- rozwijanie świadomości istnienia innych kultur
- wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie
- wzmacnianie poczucia tolerancji
- wdrażanie do samodzielności
- zachęcanie uczniów do podejmowania działań w celu zniwelowania blokady
językowej
- wzbudzanie interakcji pozytywnych w grupie
- wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów
- doskonalenie umiejętności komunikowania się
- rozwijanie kreatywności uczniów
- kształcenie świadomości respektowania norm społecznych
- kształcenie zdolności koncentracji.


2. Cele szczegółowe

a) Uczeń zna:
- położenie Francji
- najważniejsze zabytki Paryża
- najwybitniejszych Francuzów i ich zasługi
- święta we Francji i tradycje z nimi związane
- najważniejsze wydarzenia z historii Francji
- system szkolnictwa we Francji
- najważniejsze i najciekawsze osiągnięcia cywilizacyjne Francji (TGV, Wieża
Eiffel'a, Eurotunel, metro itp.)

b) Uczeń potrafi (w zakresie tematyki życia codziennego):
- komunikować się na poziomie podstawowym (a1)
- prawidłowo wypowiadać słowa, zgodnie z zasadami wymowy języka
francuskiego
- zrozumieć główną myśl tekstu słuchanego
- zrozumieć główne informacje tekstu pisanego
- formułować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne
- stosować podstawowe zasady gramatyki
- wyrażać w krótkiej formie opinie i poglądy
- korzystać ze stron www

IV. REALIZACJA PROGRAMU

1. Treści leksykalne – zakres tematyki
- powitania i przedstawianie się
- alfabet i imiona francuskie
- dni tygodnia
- nazwy miesięcy
- nazwy zwierząt
- nazwy kolorów
- liczby od 1 do 20
- nazwy narodowości
- nazwy ubrań
- list lub SMS z wakacji
- wyrażanie opinii
- przedmioty szkolne – plan lekcji
- przybory szkolne
- mój dom, moje mieszkanie
- nazwy mebli
- nazwy zawodów
- rodzina
- liczby od 20 do 60
- liczby od 60 do miliona
- nazwy produktów spożywczych
- nazwy posiłków
- pory dnia
- spędzanie wolnego czasu i wakacji
- czynności dnia codziennego
- nazwy dyscyplin sportowych
- środki transportu
- godziny
- nazwy części ciała
- prognoza pogody

2. Treści gramatyczne
- rodzajniki nieokreślone i rodzajniki określone
- rodzaj męski i żeński przymiotników
- liczba mnoga rzeczowników
- liczba mnoga przymiotników
- czasownik „etre”
- okoliczniki miejsca
- czasownik „habiter”
- sposoby zadawania pytań
- czasownik „porter”
- czasowniki regularne „aimer”, „adorer”, „detester”, „ecouter”
- słówko pytające „quel”
- czasownik „avoir”
- przyimki lokalizacji w przestrzeni
- rodzajniki cząstkowe
- czasowniki „manger”, „boire”
- rodzaje przeczeń - „ne …... pas”, „ne …... rien”
- czasownik „aller”
- czasowniki zwrotne
- czasownik „faire”
- struktury określające kierunki
- struktura „avoir mal a …..”

3. Treści kulturoznawcze
- położenie Francji
- mapa Francji
- zabytki Paryża
- TGV
- Wielkanoc we Francji
- klimat Francji
- kuchnia francuska
- symbole Francji
- wybrane elementy kultury Francji
- wybrane elementy historii Francji
- Święta Bożego Narodzenia we Francji
- „Walentynki” we Francji


V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Metody pracy
- metoda komunikacyjna
- metoda audiowizualna
- metoda bezpośrednia (eliminowanie w miarę możliwości stosowania języka
ojczystego)

2. Techniki pracy
- pytanie – odpowiedź
- gry i zabawy językowe
- nauka rymowanek
- odgrywanie scenek
- uzupełnianie tekstów z lukami
- przekształcanie zdań
- ćwiczenia typu „prawda – fałsz”
- ćwiczenia tłumaczeniowe

3. Formy pracy
- praca w całej grupie
- praca w parach
- praca indywidualna na zajęciach
- praca indywidualna w domu


4. Materiały nauczania
Program nie wymaga pracy z konkretnym podręcznikiem. Uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne opracowane i przygotowane przez nauczyciela, na bazie różnorodnych opracowań, książek, przewodników i podręczników do nauki języka francuskiego.

- teksty w języku francuskim
- zestawy ćwiczeń, testy
- plansze i zdjęcia wielkiego formatu
- płyty CD AUDIO
- wydania albumowe książek
- materiały dydaktyczne, przygotowane przez nauczyciela (obrazki, rysunki,
ćwiczenia, testy)
- strony internetowe

5. Warunki realizacji programu
Program realizowany jest w warunkach szkolnych – w sali lekcyjnej, w której dostępne są:
- tablica
- odtwarzacz płyt CD
- słowniki języka francuskiego

Praca wymagająca dostępu do internetu będzie wykonywana w ramach pracy domowej. Uczniowie będą mogli korzystać również ze stron internetowych w bibliotece szkolnej.


6. Ocenianie uczniów i ewaluacja programu
Przyswajanie materiału oraz postępy uczniów będą sukcesywnie sprawdzane w trakcie zajęć poprzez zadawanie pytań, wykonywanie ćwiczeń, rozwiązywanie testów. Po każdym semestrze uczniowie otrzymują dłuższy test leksykalno – gramatyczny do rozwiązania oraz ankietę do wypełnienia, dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć i ich przydatności. Po każdym roku uczestnictwa w zajęciach uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do konkursu wiedzy o Francji i sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu cywilizacji Francji.


BIBLIOGRAFIA
- „AMIS ET COMPAGNIE 1” - wyd. CLE International
- „POURQUOI PAS 1” - wyd. Lektor Klett
- „LA FRANCE DE TOUJOURS” - wyd. CLE International
- „ABC DU FRANCAIS 1” - wyd. WSIP
- „FRANCJA – PRZEWODNIK ILUSTROWANY” - wyd. Berlitz
- „GRAMATYKA FRANCUSKA DLA MŁODZIEŻY” - Wydawnictwo Szkolne PWN
- „COMMUNICATION PROGRESSIVE DU FRANCAIS – NIVEAU DEBUTANT
- wyd. CLE International
„SŁOWNIK TEMATYCZNY FRANCUSKO-POLSKI”
- Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.