AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Popiel, 2016-10-03
Radom

Sztuka, Konspekty

Główne nurty filmowe kinematografii XX wieku.

- n +

Konspekt lekcji wiedzy o kulturze.
1.TEMAT:
Główne nurty filmowe kinematografii XX wieku.
(Temat przewidziany na jedną godzinę lekcyjną. Spośród nurtów filmowych uwzględnionych w podręczniku do wiedzy o kulturze zostaną omówione trzy najważniejsze nurty XX wieku.)
2.CEL GŁÓWNY:
Uczeń zna główne nurty filmowe kinematografii XX wieku.
3.CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Uczeń potrafi wymienić nazwy oraz cechy głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku.
•Uczeń potrafi wymienić czołowych przedstawicieli omawianych nurtów.
•Uczeń potrafi podać przykłady dzieł filmowych reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów, a w ramach klasycznego kina narracyjnego – głównych gatunków filmowych.
•Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem – uczeń doskonali umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście, potrafi odnaleźć odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela.
4.METODY:
•Rozmowa kierowana – nauczyciel za pomocą pytań zadawanych uczniom skłania ich do samodzielnego wypowiadania się; aktywizuje uczniów, ukierunkowując jednocześnie ich wypowiedzi na właściwy tor lekcji.
•Wykład – nauczyciel, w formie krótkiego wykładu, uzupełnia informacje zawarte w podręczniku, do których uczniowie odwołują się podczas lekcji.
•Praca z tekstem – uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, odwołując się do przeczytanych przez nich fragmentów tekstu umieszczonego w podręczniku do wiedzy o kulturze.
•Pokaz – prezentacja fragmentów filmów reprezentujących, omawiane podczas lekcji, główne nurty kinematografii XX wieku.
•Praca z materiałem filmowym – uczniowie podają główne cechy omawianych gatunków filmowych na podstawie zaprezentowanych im fragmentów filmów.
5.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•M. Bokiniec, B. Forysiewicz, Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Warszawa 2012.
Spotkania z kulturą. Książka nauczyciela. Materiały dydaktyczne do wiedzy o kulturze, red. K. Ambroziak, A. Leśniewska, Warszawa 2012.
•Samodzielnie przygotowana prezentacja, za pomocą programu Power Point, dotycząca głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku.
•Krótkie fragmenty filmów reprezentujących omawiane nurty.
6.TOK LEKCJI:
•Czynności wstępne.
•Podanie tematu i celu lekcji.
•Wprowadzenie do omówienia głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku.
•Omówienie trzech głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku – klasyczne kino narracyjne, włoski neorealizm filmowy, polska szkoła filmowa.
•Podsumowanie wiadomości.

PRZEBIEG LEKCJI:

1.Czynności wstępne – przywitanie się, sprawdzenie listy obecności. (Wprowadzenie ładu i porządku.)

2.Zapisanie tematu lekcji w dzienniku lekcyjnym, podanie tematu lekcji uczniom, zapoznanie uczniów z celami lekcji. (Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach, temat lekcji jest wyświetlony na pierwszym slajdzie prezentacji).
(Zwrócenie uwagi uczniów na zagadnienia, które będą podejmowane w czasie lekcji, na cele, które mają być spełnione po przeprowadzonej lekcji.)

3.Wprowadzenie do omówienia głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku. (Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręczników do wiedzy o kulturze na s. 146 – dział Film. Magia ruchomych obrazów. Nauczyciel w formie krótkiego wykładu przybliża uczniom najważniejsze wydarzenia z zakresu historii filmu sprzed 1941 roku, czyli umownej daty rozpoczynającej kinematografię współczesną. Przywołane fakty to m.in. pierwsza projekcja filmowa, pierwszy film dźwiękowy, pierwszy film nakręcony w technikolorze.)
(Uczniowie dowiadują się o najważniejszych faktach rozwoju filmu poprzedzających czasy kinematografii współczesnej. Zachęcenie do samodzielnego poszerzenia wiedzy z zakresu historii kina.)

4.Omówienie trzech głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku – klasyczne kino narracyjne, włoski neorealizm filmowy, polska szkoła filmowa.
(Nauczyciel informuje uczniów, jakim nurtom będzie poświęcona lekcja. Rozmowa kierowana – nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące poszczególnych nurtów, uczniowie odpowiadają, odwołując się do tekstu umieszczonego w podręczniku. Odpowiedzi na pytania będą wyświetlane na kolejnych slajdach prezentacji, będą więc z nimi zapoznawani wszyscy uczniowie.)
Pytania zadawane przez nauczyciela będą podobne przy omawianiu poszczególnych nurtów:
•Na jakie lata przypada ten nurt filmowy?
•Jakie są główne cechy tego nurtu?
•Jak nazywają się czołowi przedstawiciele tego nurtu?
•Jak brzmią tytuły sztandarowych dzieł filmowych tego nurtu?
A)Klasyczne kino narracyjne
Rozmowa kierowana, nauczyciel, zadając pytania uczniom, naprowadza ich na właściwy tor lekcji. Uczniowie, odwołując się do tekstu zamieszczonego w podręczniku, podają inne nazwy tego nurtu, lata, na które on przypada oraz główne jego cechy (przykładowa odpowiedź: inne nazwy nurtu to amerykańskie kino klasyczne oraz kino stylu zerowego, nurt przypada na lata 1915-1960, a główne jego cechy to: dominacja akcji, przezroczystość warstwy formalnej, przewidywalne konstrukcje bohaterów). Nauczyciel przybliża uczniom zasady emploi, przykłady aktorów kojarzonych z konkretnymi typami ról, a także ukonstytuowanie się tzw. kina gatunków.
Omówienie czterech głównych gatunków filmowych charakterystycznych dla klasycznego kina narracyjnego – (komedia, musical, western, horror).
Pokaz krótkich fragmentów filmów reprezentujących poszczególne gatunki (komedia – Dyktator, reż. Charles Chaplin, 1940; musical – Deszczowa piosenka, reż. Stanley Donen, Gene Kelly, 1952; western – Rio Grande, reż. John Ford, 1950; horror – Dom na Przeklętym Wzgórzu, reż. William Castle, 1959). Praca z materiałem filmowym – uczniowie podają główne cechy omawianych gatunków filmowych na podstawie zaprezentowanych im fragmentów filmów oraz własnych doświadczeń filmowych. Rozmowa kierowana – nauczyciel zadaje uczniom pytania naprowadzające. (Przykładowe odpowiedzi udzielane przez uczniów – cechy komedii: prosta fabuła, happy end, komizm; cechy musicalu: połączenie piosenek, dialogów i tańca,; cechy westernu: sceneria Dzikiego Zachodu, konflikt pomiędzy prawem a występkiem, pojedynki rewolwerowców; cechy horroru: wywoływanie lęku, postaci wampirów, wilkołaków, atmosfera strachu.) Nauczyciel rozwija oraz uzupełnia odpowiedzi udzielane przez uczniów. Wszystkie informacje dotyczące nurtów oraz gatunków filmowych wyświetlane są na poszczególnych slajdach prezentacji multimedialnej.
B)Włoski neorealizm filmowy
Uczniowie, odpowiadając na pytania nauczyciela oraz odwołując się do tekstu znajdującego się w podręczniku, wymieniają główne cechy nurtu oraz czołowych jego przedstawicieli. (Przykładowa odpowiedź: główne cechy nurtu to: zerwanie z upiększaniem rzeczywistości, realna ocena czasu II wojny światowej, rezygnacja z teatralnej stylizacji. Czołowi przedstawiciele to: Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio de Sica.) Nauczyciel rozwija oraz uzupełnia odpowiedzi udzielane przez uczniów, m.in. wyjaśnia pojęcie naturszczyk. Prezentacja fragmentu filmu należącego do omawianego nurtu - Rzym, miasto otwarte, reż. Roberto Rossellini, 1945.
C)Polska szkoła filmowa
Uczniowie, odpowiadając na pytania nauczyciela oraz odwołując się do tekstu znajdującego się w podręczniku, wymieniają główne cechy nurtu oraz czołowych jego przedstawicieli. (Przykładowa odpowiedź: główne cechy nurtu to: częstym tematem filmów była wojna oraz powojenna zmiana ustrojowa, symbolizm dzieł. Czołowi przedstawiciele to: Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Munk.) Nauczyciel rozwija oraz uzupełnia odpowiedzi udzielane przez uczniów. Prezentacja fragmentu filmu należącego do omawianego nurtu - Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda, 1958.
(Uczniowie zdobywają wiedzę na temat głównych nurtów filmowych kinematografii XX wieku, charakterystycznych dla nich cech oraz reprezentatywnych filmów i czołowych filmowych twórców. Doskonalą umiejętność pracy z tekstem, czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania oraz selekcjonowania w tekście potrzebnych informacji. Doskonalą umiejętność pracy z materiałem filmowym, a także umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz samodzielnego formułowania wniosków.)

5.Podsumowanie wiadomości zdobytych podczas lekcji. (Uczniowie wymieniają nazwy omówionych nurtów, podają kilka charakterystycznych dla nich cech oraz przykłady reprezentatywnych filmów.)
(Utrwalenie wiadomości o głównych nurtach kinematografii XX wieku.)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.