Katalog

Ewa Olszewska, 2016-10-03
Bielsk Podlaski

Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

II edycja konkursu dla przedszkolaków "Jestem zdrowy cały rok - owoce i warzywa"

- n +

Zaproszenie do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego
"Jestem zdrowy cały rok – owoce i warzywa"Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z nauczycielami i rodzicami do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Jestem zdrowy cały rok – owoce i warzywa”
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej wg. kryteriów podanych przez Organizatora w postaci pracy plastycznej.
Na najciekawsze prace czekają nagrody.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
Czekamy na Wasze prace.

Termin nadsyłania prac: 31.10.2016


Kontakt w sprawie konkursu:
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
Ul. Żeromskiego 4
17-100 Bielsk Podlaski
Koordynatorzy:
Ewa Olszewska i Ala Makacewicz
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Jestem zdrowy cały rok – owoce i warzywa ''
I. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka
- inspirowanie do pracy twórczej
- podsumowanie wiedzy na temat zdrowia
- zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zdrowie oraz spożywania owoców i warzyw
- kształtowanie postaw prozdrowotnych

II.
1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat
2. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe:
Grupa I - 3 - 4 latki
Grupa II – 5-6 latki
3. W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane 3 nagrody i 2 wyróżnienia.
III.
1. Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają koordynatorzy:
Ewa Olszewska, Ala Makacewicz
IV.
1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, zgodnie z tematem konkursu.
2. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną ( rysowanie, malowanie, wyklejanki, wydzieranki, kolaż, kalendarz , album itp.) w formacie A4 lub A3.
3. Do pracy należy dołączyć metryczkę.
4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Prace należy dostarczyć do 31.10. 2016 na adres przedszkola:

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Ul. Żeromskiego 4
17-100 Bielsk Podlaski
Z dopiskiem "Jestem zdrowy cały rok – owoce i warzywa"
V.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16.11. 2016.
2. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
3. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w przedszkolu.
5. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Ewa Olszewska
Ala Makacewicz


Załącznik 1:
Metryczka pracy:


Tytuł pracy

Imię, nazwisko i wiek autora pracy

Imię i nazwisko opiekuna dziecka

Nazwa i adres przedszkola, telefon


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.