AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Byczkowska, 2016-08-18
Goleniów

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju nauczyciela mianowanego (matematyka Gimnazjum)

- n +

Anna Byczkowska
Nauczyciel mianowany
Gimnazjum Publiczne
im. Noblistów Polskich
w Przybiernowie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Plan opracowany został zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Tutaj Zadania oznaczone są literami, a Formy realizacji – wypunktowane. W moim planie pod każdym paragrafem mam tabelki z dodatkowymi kolumnami: Termin realizacji i Sposób dokumentowania.)


§ 8. 2. 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
A. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
 Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
 Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
 Ewaluacja własnych działań dydaktycznych.
B. Indywidualizacja nauczania.
 Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki (z wydawnictwem WSiP).
 Przeprowadzanie próbnych Testów Gimnazjalnych z matematyki.
 Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabszym.
 Stosowanie metod aktywizujących.
C. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
 Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.
 Uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wychowania.
D. Autoewaluacja.
 Monitorowanie efektywności własnej pracy.
 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 8. 2. 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
A. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, analiz, dyplomów, scenariuszy, …
 Korzystanie z programów i portali edukacyjnych oraz zasobów informacyjnych Internetu.
B. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.
 Prowadzenie lekcji matematyki w pracowni komputerowej.
C. Opracowywanie prezentacji komputerowych.
 Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach matematyki.
D. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.
 Zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie w celu wykonania doświadczeń lub projektu edukacyjnego.
 Zadawanie multimedialnych prac domowych.

§ 8. 2. 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
A. Publikowanie.
 Publikowanie na stronach portali internetowych przygotowanych testów sprawdzających.
 Opublikowanie własnego Planu Rozwoju na stronie internetowego portalu edukacyjnego.
B. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Dzielenie się doświadczeniem na spotkaniach Forum nauczycieli matematyki.
C. Praca w zespole przedmiotowym.
 Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
 Organizacja szkolnych etapów konkursów ogólnopolskich.
D. Praca w zespołach szkolnych.
 Współpraca z nauczycielami w zespole wychowawczym i profilaktyki.

§8.2. 4) b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
A. Wykonywanie zadań egzaminatora.
 Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
B. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
 Przygotowywanie uczniów do Testu Gimnazjalisty.

§ 8. 2. 4) c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
A. Organizowanie dodatkowych zajęć.
 Prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła „Sudoku i inne rozrywki logiczne”.
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
B. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego „Myślę, więc jestem”.
 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu Sudoku.
C. Organizowanie imprez szkolnych.
 Organizacja „Pierwszego Dnia Wiosny” z rozrywką logiczną.
 Przeprowadzenie w szkole Tygodnia Matematycznego.
D. Opracowanie i wdrożenie harmonogramów projektów edukacyjnych.
 Opracowanie harmonogramów projektów:
 „Kieszonkowe – mój budżet”,
 „Nobliści Polscy w liczbach”,
 „Moja klasa/szkoła statystycznie”.

§ 8. 2. 4) e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
A. Współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 Spotkania, konsultacje, rozmowy.
B. Współpraca z rodzicami.
 Systematyczny kontakt z rodzicami uczniów.
C. Współorganizowanie imprez szkolnych.
 Pomoc w przeprowadzeniu szkolnego „Maratonu Mikołajkowego”.
 Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie w szkole „Dnia Eksperymentu” z nauczycielem fizyki.
D. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 Dostosowanie metod pracy w klasie terapeutycznej.

§ 8. 2. 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
A. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
 Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału.
 Rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja.

Powyższy plan może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
..............................................
podpis nauczyciela
........................................................................
data i podpis dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.