AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

BOŻENA OCHMAN, 2016-08-18
Chorzów

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN NA MIESIĄC STYCZEŃ-ŻYWIOŁY NOWA ERA

- n +


Temat kompleksowy: Opowieści zimowego nieba.

Okres realizacji: od dnia 04.01.2016 r. do dnia 08.01.2016 r.

Cele operacyjne:
 w zakresie wiedzy: zna zapis graficzny cyfry 6;
 w zakresie umiejętności: potrafi wymienić pory roku i nazwy miesięcy;
 w zakresie postawy: uwrażliwia się na różne elementy muzyki;

Obszar edukacyjny
(wyrażony cyfrą)
Działania edukacyjne


Środki dydaktyczne,
literatura

Poniedziałek: 04.01.2016r.
Temat dnia: Nasz kalendarz.

1,5,13,14,8,10


I.
- Oglądanie różnych kalendarzy, odszukiwanie dni świątecznych
- ćwiczenia gimnastyczne do słów wierszyków ruchowych
- Zabawy logopedyczne
II.
- Gimnastyka ogólnorozwojowa na dużej sali- zestaw X
- „Pory roku” – wykonanie prezentacji graficznej kalendarza, utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku oraz charakterystycznych dla nich zjawisk
- „Miesiące” – oglądanie kalendarzy, poznanie nazw kolejnych miesięcy
- „Szóste urodziny” – wprowadzenie zapisu cyfry 6, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie sześciu (karta pracy)
III.
- Zabawy muzyczne z elementem tańca i śpiewu
- Grupowe budowanie z klocków dowolnej konstrukcji różne kalendarze

„Wybór zabaw”

kolorowe napisy do czytania globalnego: wiosna, lato, jesień, zima, karty z kalendarza
z ilustracjami pór roku
różne kalendarze z 12 kartami,
12 obręczy, kolorowe napisy
z nazwami miesięcy
sylweta tortu i sześciu świeczek,
T. Plebański „Szóste urodziny”, kartonik z cyfrą 6, „Karty pracy. Ogień” s. 32, kredki
„Wybór zabaw”
Wtorek: 05.01.2016 r
Temat dnia: Gwiazdy, komety i planety.


5,14,3,4,9,8,2
I.
- Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne
- Gimnastyka poranna według pomysłu nauczyciela
- Zabawy rozwijające pamięć „Szewczyk”
II.
- Oglądanie atlasów nieba, gwiazdozbiorów
- „Gwiazdy” – wysłuchanie opowiadania W. Widłaka, rozmowa kierowana na temat kosmosu, wzbogacenie wiedzy i słownictwa dotyczącego kosmosu, wzbudzenie zainteresowania obserwowaniem nocnego nieba i podziwiania jego piękna
- „Słońce, Ziemia i Księżyc” – obrazowanie ruchu, liczenie planet Układu Słonecznego, poznanie obrazu graficznego głoski „k” (karta pracy)
- „Układ Słoneczny” – praca plastyczna, wykonanie planszy przedstawiającej Układ Słoneczny
III.
- Zabawy ruchowe ze śpiewem „Leń”
- Czynności porządkowe w kąciku przyrody
„Wybór zabaw”
atlasy nieba, konstelacji

W. Widłak „Gwiazdy”, atlas nieba i gwiazdozbiorów
plansza przedstawiająca Układ Słoneczny, opaski na głowę: Słońce, Księżyc, Ziemia, zdjęcie komety, napis
do globalnego czytania KOMETA, „Karty pracy. Ogień” s. 33


płyta CD
Środa: 06.01.2016r.
Temat dnia: Święto Trzech Króli .
DZIEŃ WOLNY 
Czwartek: 07.01.2016 r.
Temat dnia: Spotkanie z Księżycem.

8,1,14,3,13,15,5 I.
- Słuchanie muzyki elektronicznej („kosmiczna” muzyka)
- Zabawy doskonalące umiejętności prospołeczne
- Mini aerobic dzieci
II.
- „Spotkanie z Księżycem” – wysłuchanie opowiadania R. Witka „Księżyc i jego gwiazda”, dostrzeganie wieloznaczności rozumienia słowa „gwiazda”, uświadomienie, że nikt nie jest szczęśliwy, kiedy czuje się samotny, doskonalenie sprawności manualnej podczas łączenia wyznaczonych punktów (karta pracy)
- „Kosmiczne podróże i marzenia” – pogadanka o podróżach kosmicznych (również polskich astronautach), wzbogacenie wiedzy, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia twórczych opowiadań, zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość zapisu cyfry 6 (karta pracy)
- Zabawy muzyczno- umuzykalniające przy pianinie
III.
- Zabawy logopedyczne
- Zabawa integracyjna z pedagogiki zabawy „Błyskawica, grzmot” dowolna muzyka elektroniczna
„Wybór zabaw”R. Witek „Księżyc i jego gwiazda”, zdjęcia Księżyca i nocnego nieba, nagrania muzyki elektronicznej (np. Jean Michel Jarre, Vangelis), latarka, „Karty pracy. Ogień” s. 34, kredki
film lub zdjęcia o lotach
w kosmos i lądowaniu
na Księżycu, papierowe gwiazdki
z numerami od 1 do 6 (tyle, ile dzieci), gwiazdki z papieru samoprzylepnego, „Karty pracy. Ogień” s. 35, kredki
„Wybór zabaw”
Piątek: 08.01.2016 r.
Temat dnia: Za polarnym kręgiem

3,4,12,14,7,5,6,11 I.
- Zabawy rozwijające pamięć „Kolory”
- Oglądanie obrazów i zdjęć przedstawiających zimowe mroźne noce, światło księżyca na śniegu
- ćwiczenia poranne według propozycji dzieci
II.
- „W poszukiwaniu najbielszej bieli” – przybliżenie wyglądu krain polarnych
na podstawie dostępnych zdjęć i mapy, wzbogacenie słownictwa, zabawy integracyjne, przypomnienie poznanych liter, głoskowanie wyrazów (karta pracy)
- „Zwierzęta krain polarnych” – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących biegun północny i południowy, dostrzeganie cech świadczących o dostosowaniu do warunków życia, wskazywanie Arktyki i Antarktydy na globusie
- „Polarne spotkania” – teatr białych sylwet, rozwijanie kreatywności i umiejętności odgrywania roli, budowania dialogów
- Gimnastyka korygująca wady postawy
III.
- Analiza i synteza głoskowa nazw poznanych zwierząt
- Oglądanie zdjęć wulkanów, szukanie na mapie regionów aktywnych wulkanicznie
Temat kompleksowy: Zimowe zabawy.

Okres realizacji: od dnia 11.01.2016 r. do dnia 15.01.2016 r.

Cele operacyjne:
 w zakresie wiedzy: wie, jakie zjawiska atmosferyczne występują zimą
 w zakresie umiejętności: dodaje z wykorzystaniem liczmanów;
 w zakresie postawy: szanuje książki;

Obszar edukacyjny
(wyrażony cyfrą)
Działania edukacyjne


Środki dydaktyczne,
literatura

Poniedziałek: 11.01.2016r.
Temat dnia: Czy to już zima?
14,4,7,12,10,5,9,11I.
- Szukanie w książkach zimowych obrazków
- zabawa ruchowa „Jeż”
- Zabawy dramowe
II.
- „Po czym poznać zimę?” – rozmowa kierowana na podstawie obserwacji pogody za oknem, poznanie zasady działania termometru i próby odczytywania temperatury, klasyfikowanie zjawisk atmosferycznych ze względu na temperaturę (karta pracy)
- „O którym obrazku mówię?” – doskonalenie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, wyszukiwanie na obrazkach elementów według opisu
- „Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne
III.
- „Zima nocą” – rysowanie białą kredką na czarnym kartonie
- Zabawy muzyczne „Powtórz rytm”
książki i albumy
„Wybór zabaw”


duże ilustracje zimy, obrazki ze zjawiskami atmosferycznymi (śnieg, grad, szron, lód, słońce, deszcz, rosa, kałuża, tęcza, chmura) i różne ubiory (letnie i zimowe), termometr zaokienny, dwa termometry
z papieru (jeden wskazuje temperaturę + 20°C, drugi −4°C), „Karty pracy. Ogień” s. 15, ołówek
trzy, cztery obrazki przedstawiające zimę w dzień i w nocy
„Wybór zabaw”
czarne kartony, białe kredki
Wtorek: 12.01.2016 r
Temat dnia: Bałwankowe zabawy.

1,14,13,3,8,4

I.
- Zabawy doskonalące umiejętności prospołeczne
- Ćwiczenia gimnastyczne do słów wierszyków ruchowych
II.
- „Dziesięć bałwanków” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej, rozmowa na temat treści, dostrzeganie elementów humorystycznych w utworze, omawianie właściwości śniegu z zastosowaniem adekwatnych określeń
- „Pięć palców” – zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5, przeliczanie
na zbiorach zastępczych z wykorzystaniem wiersza T. Plebańskiego (karta pracy), doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
- „Zimowe zabawy” – nauka piosenki, zabawa ruchowa przy piosence i układanie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych
III.
 Zabawy logopedyczne
 Grupowanie przedmiotów w zbiory pięcioelementowe „Wybór zabaw”


„Wybór tekstów literackich”
– W. Chotomska „Dziesięć bałwanków” s. 28–30, śnieg
w słoiku, łyżeczki, lupy
T. Plebański „Pięć palców”, kartoniki
z cyframi do 1 do 5, „Karty pracy. Ogień” s. 16, ołówek
CD Piosenki i utwory do słuchania – „Zimowe zabawy” nr 9, janczary, guiro (tarki), dzwonki diatoniczne lub trójkąty, bębenki
„Wybór zabaw”
liczmany, guziki
Środa: 13.01.2016r.
Temat dnia: Zabawy na śniegu.7,13,4,3,6,9,10,8,14 I.
- Zabawy dramowe „Zabawy na śniegu”
- Dodawanie z wykorzystaniem liczmanów
- Gimnastyka poranna według pomysłu nauczyciela
II.
- „Na sankach” – omówienie historyjki obrazkowej, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i uprawiania sportów
- „Sporty zimowe” – poznanie zimowych dyscyplin sportowych, wzbogacenie słownictwa dotyczącego tej tematyki, klasyfikowanie sprzętu sportowego
- „Zimowy kolaż” – praca plastyczna techniką kolażu, doskonalenie umiejętności estetycznego komponowania
i rozplanowywania elementów
III.
- Zabawy muzyczne
- Zabawy doskonalące wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie „Wybór zabaw”
liczmany„Karty pracy. Ogień” s. 17, ołówek lub kredki
ilustracje sportowców i sprzętu sportowego do dyscyplin zimowych, zdjęcie flagi olimpijskiej
i olimpijskiego znicza
zdjęcia sportowców dyscyplin zimowych, farby, kolorowy papier, klej, nożyczki, kartki A4 białe
i kolorowe
„Wybór zabaw”
Czwartek: 14.01.2016 r.
Temat dnia: Mroźna zima.

9,7,4,3,8,5,1,2,15 I.
- Zabawy rozwijające spostrzegawczość „Bystre oczko”
- Aerobic dziecięcy
- Porządkowanie szuflad indywidualnych
II.
- „Zimowe eksperymenty” – doświadczenia z lodem i śniegiem, badania sensoryczne, poznanie sposobów wykorzystywania lodu przez człowieka (zamrażanie, chłodzenie, budowanie igloo, rzeźbienie w lodzie), dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w obserwowanych zjawiskach
- „Zima w malarstwie” – rozmowa na podstawie oglądanych reprodukcji dzieł malarskich, rozwijanie słownictwa podczas opisywania wrażeń estetycznych, uwrażliwienie na odbiór sztuki, uzupełnianie luk w obrazach (karta pracy)
- „Zimowe zabawy” – zabawa naśladowcza przy piosence, ilustrowanie ruchem zimowych form aktywności
- „Zimowe obrazki” – ilustracja dźwiękowa do wiersza, doskonalenie gry
na instrumentach perkusyjnych
- Zabawy muzyczno- umuzykalniające przy pianinie
III.
- Słuchanie książki „Legendy polskie”
- Zabawa paluszkowa „Bawiły się dzieci paluszkami” „Wybór zabaw”śnieg, słoik, flamaster, kostki lodu, rurki do napojów, miski
z wodą, pojemniki
w różnych kształtach, obrazki lub zdjęcia zamrożonych produktów spożywczych, film lub zdjęcia rzeźb ze śniegu i lodu
reprodukcje obrazów przedstawiają-
cych zimę, „Karty pracy. Ogień”
s. 36

CD Piosenki
i utwory do słuchania – „Zimowe zabawy” nr 9
instrumenty perkusyjne, gazety, folie, butelki
Piątek: 15.01.2016 r.
Temat dnia: Moja książka.

9,10,13,14,4,1 I.
- Zabawy doskonalące pamięć „Memory”
- ćwiczenia poranne według propozycji dzieci
- Naprawianie uszkodzonych książek z „Kącika książek”
II.
- „Książka” – słuchanie wiersza T. Kubiaka „Ja jestem książka”, klasyfikowanie książek ze względu na tematykę (karta pracy), uświadomienie korzyści wynikających z czytania
- „Jak powstaje książka? – pogadanka, poznanie poszczególnych etapów powstawania książki, dostrzeganie znaczenia współdziałania wielu osób w procesie tworzenia i wydawania literatury
- „Zimowa matematyka” – przeliczanie i dopełnianie w zakresie pięciu (karta pracy)
- „Zakładka” – praca plastyczna, wykonanie zakładki do książki techniką łączoną
- Gimnastyka korygująca wady postawy
III.
- „Nasza biblioteka” z możliwością wypożyczania książek na okres tygodnia
- prezentacja swojej ulubionej książki przyniesionej z domu
T. Kubiak „Ja jestem książka”, książki przyniesione przez dzieci
i zgromadzone przez nauczyciela (albumy, atlasy, wybór bajek, encyklopedie, słowniki, książki podróżnicze), „Karty pracy. Ogień” s. 18, kredki
etapy powstawania książki – pokaz slajdów (zdjęcia wyszukane w internecie) lub ilustracje
z czasopism i książek
„Karty pracy. Ogień” s. 19, kredki
kolorowe kartoniki
o wymiarach ok. 4 x18 cm
(po jednym dla każdego dziecka),


Temat kompleksowy: Z babcią i dziadkiem przy kominku.

Okres realizacji: od dnia 18.01.2016 r. do dnia 22.01.2016 r.

Cele operacyjne:
 w zakresie wiedzy: zna podstawowe stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie oraz potrafi wymienić imiona jej członków
 w zakresie umiejętności: wykonuje upominki dla babci i dziadka
 w zakresie postawy: wykazuje się gościnnością i grzecznością podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi

Obszar edukacyjny
(wyrażony cyfrą)
Działania edukacyjne


Środki dydaktyczne,
literatura

Poniedziałek: 18.01.2016r.
Temat dnia: Drzewo genealogiczne.

8,5,15,14,3,1,9,I.
- Zabawy muzyczne „Powtórz rytm”
- ćwiczenia gimnastyczne do słów wierszyków ruchowych
- Zabawa matematyczna „Przeciwieństwa”
II.
- Gimnastyka ogólnorozwojowa na dużej Sali
- „Drzewa” – oglądanie i nazywanie części drzewa, odczytywanie schematu drzewa genealogicznego, przybliżenie rozumienia stopni pokrewieństwa między poszczególnymi członkami rodziny, globalne czytanie wyrazów podczas dopełniania elementów schematu drzewa nazwami członków rodziny
- „Moja rodzina” – poprawne formułowanie wypowiedzi dzieci na temat własnej rodziny na podstawie przyniesionych zdjęć (karta pracy)
-„Rodzinka” – zabawa ucząca aktywnego słuchania
- Malowanie farbą papierowego talerzyka jako koszyczka dla babci
III.
- Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne
- Gry i zabawy stolikowe „Wybór zabaw”


rysunek dębu, schemat drzewa genealogicznego, dwa zestawy wyrazów do globalnego czytania: babcia, dziadek, mama, tata, siostra, brat, ja, dowolna muzyka do marszu

zdjęcia przyniesione przez dzieci, „Karty pracy. Ogień” s. 44, kredki„Wybór zabaw”

Wtorek: 19.01.2016 r
Temat dnia: Co babcia robi najlepiej?.


14,7,3,15,4,9,13

I.
- Wyszukiwanie na obrazkach obiektów, których nazwy rozpoczynają się wybraną głoską, dzielenie słów na sylaby
- Zabawy dramowe „Co babcia robi najlepiej?”
- Gimnastyka poranna według pomysłu nauczyciela
II.
- „Babcia” – wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Babciu, babciu”, wypowiedzi dzieci o własnych babciach, dostrzeganie szczególnej roli babci
w rodzinie
- „Babciny kuferek” – rozwiązywanie zagadek dotykowych, dzielenie na sylaby nazw przedmiotów należących do babci
- „Zagadki z babcinego garnuszka” – układanie i rozwiązywanie słownych zagadek kulinarnych, wielozmysłowe badanie cebuli z określaniem cechy dotyczących wyglądu, zapachu, smaku, poznanie obrazu graficznego głoski „c” (karta pracy)
- „Koszyk dla babci” – praca plastyczna, wykonanie upominku, ozdabianie
- Próba przedstawienia z okazji dnia babci i dziadka
III.
- „Kolorowe rytmy” – układanie rytmów z klocków
- Zabawy rozwijające pamięć zbiory obrazków rozpoczynających się tą samą głoską
„Wybór zabaw”D. Gellnerowa „Babciu, babciu”


pudełko i rekwizyty: nożyczki, perfumy, apaszka, wałki, pomadka, garnek, nici, druty, wełna, gazeta, okulary, długopis
cebule, „Karty pracy. Ogień”
s. 45, kredki
klej, serwetki, wstążka, kolorowy papier
„Wybór zabaw”
Środa: 20.01.2016r.
Temat dnia: Z dziadkiem zawsze jest ciekawie.1,8,14,4,3,15,5,9,2 I.
- Zagadki logiczne
- Mini aerobic dziecięcy
- śpiewanie piosenek dla babci i dziadka
II.
- „Z dziadkiem zawsze jest ciekawie” − rozmowa kierowana o doświadczeniu i wiedzy dziadków oraz ich umiejętnościach, wskazywanie wartościowych form spędzania z nimi czasu (karta pracy)
- „Dziadków dwóch” – wysłuchanie i omówienie wiersza R. Witka, docenianie roli dziadków w rodzinie (karta pracy)
- „Babciu, dziadku – kocham Was!” – nauka piosenki i zabawa taneczna przy piosence
- Próba przedstawienia z okazji dnia babci i dziadka
- praca plastyczna- upominek dla dziadka
III.
- Zabawy z piłką „Mała piłka”
- Czynności porządkowe w Sali przed przyjęciem gości
zagadki

magnetofon, płyty CD
pudełko
i rekwizyty (np. młotek, okulary, długopis, gazeta, pędzel, śrubokręt, drut, gwóźdź, krzyżówka), „Karty pracy. Ogień” s. 46, kredki
„Wybór tekstów literackich” –
R. Witek „Dziadków dwóch” s. 40, „Karty pracy. Ogień” s. 47, kredki
CD Piosenki i utwory do słuchania – „Babciu, dziadku – kocham Was!” nr 10

„Wybór zabaw”
Czwartek: 21.01.2016r.
Temat dnia: Książki, zabawy i pamiątki moich dziadków.

15,3,13,14,1,9,7,4,12,
8, 10 I.
- Oglądanie albumów z psami różnych ras
- Zabawy rozwijające pamięć
- ćwiczenia poranne według pomysłu dzieci
II.
- „Reksik” – wysłuchanie i omówienie opowiadania I. Landau, tworzenie kreatywnych opowiadań opisujących wcześniejszą historię bohatera opowiadania
- „Skarby babci i dziadka” – pokaz starych zabawek, książek, pamiątek należących do dziadków, integrowanie się dzieci podczas tradycyjnych zabaw ze śpiewem, przeliczanie i odtwarzanie elementów danego rodzaju
na obrazku (karta pracy)
- „Laurka dla babci i dziadka” – praca plastyczna, wykonywanie upominku dla babci i dziadka
- Zabawy muzyczno- umuzykalniające przy pianinie
- Przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka na dużej sali
III.
- układanie puzzli
- Zabawy logopedyczne

albumy o psach
„Wybór zabaw”


„Wybór tekstów literackich” –
I. Landau „Reksik” s. 37–39

pamiątki przyniesione przez dzieci, „Karty pracy. Ogień” s. 48, kredki

klej, kredki, materiały dekoracyjne

kartki, kredki
„Wybór zabaw”
Piątek: 22.01.2016 r.
Temat dnia: Co mogę zrobić dla babci i dziadka?

6,3,15,7,14,1,2,5,4,9,8, 11 I.
- Nauka gry w gumę
- śpiewanie piosenek o babci i dziadku
- zabawa ruchowa „Jeż”
II.
- Dzielenie się wrażeniami po wczorajszym występie dla dziadków
- „Troszczę się o dziadków” – rozmowa o sposobach okazywania troski osobom starszym w rodzinie, uświadomienie konieczności respektowania prawa do odpoczynku, spokoju, odgrywanie scenek sytuacyjnych
- „Spokój przy kominku” – doskonalenie percepcji wzrokowej, kolorowanie według kodu (karta pracy)
- Gimnastyka korygująca wady postawy
III.
- Zabawa typu ciepło- zimno
- Zabawy muzyczno – naśladowcza „Pieczenie ciasta dla babci”
- Podziwianie pogody za oknem guma do gry
ew. rekwizyty do odgrywanych scenek


„Karty pracy. Ogień” s. 49, kredkiTemat kompleksowy: Czas na bal.

Okres realizacji: od dnia 25.01.2016 r. do dnia 29.01.2016 r.

Cele operacyjne:
 w zakresie wiedzy: zna różne rodzaje masek i strojów karnawałowych
 w zakresie umiejętności: przelicza elementy i rozpoznaje zapis graficzny cyfry 7
 w zakresie postawy: współdziała z innymi w czasie zabaw karnawałowych

Obszar edukacyjny
(wyrażony cyfrą)
Działania edukacyjne


Środki dydaktyczne,
literatura

Poniedziałek: 25.01.2016r.
Temat dnia: Karnawał.

14,13,5,9,1,8,4


I.
- Wycinanie prostych i spiralnych pasków, porównywanie długości, dekorowanie sali
- Zabawy ruchowe „Jeż”
- zabawy logopedyczne
II.
- „Karnawał” – poznanie tradycji zabaw karnawałowych w Polsce i na świecie
z wykorzystaniem dostępnych źródeł wiedzy, odtwarzanie elementów tradycji karnawałowych z zabawie ruchowo--naśladowczej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas ozdabiania maski (karta pracy)
- „Taneczne rytmy” – słuchanie muzyki tanecznej, oglądanie pokazów tańców, odtwarzanie układów tanecznych w parach
-„Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne
III.
- Zabawy rozwijające pamięć „Kto zmienił miejsce?”
- Gry i zabawy stolikowe
papier kolorowy, nożyczki

„Wybór zabaw”


pokaz slajdów lub zdjęć związanych z karnawałem, „Karty pracy. Ogień” s. 50, kredki

płyty z muzyką taneczną z różnych regionów i krajów, krótkie filmy z pokazów tańca, balów

„Wybór zabaw”

Wtorek: 26.01.2016 r
Temat dnia: Kolorowe balony.


1,3,13,14,6


I.
- Zabawy doskonalące umiejętności prospołeczne
- dmuchanie kolorowych balonów
- zabawy ruchowe z balonami w parach
II.
- „Balonowe zabawy” – zabawy doskonalące umiejętność naśladowania, odczytywania, określania słownego oraz graficznego obrazowania emocji, rysowanie na balonach emocji przeciwstawnych, zabawy matematyczne z balonami
-„Kolorowe balony” – przeliczanie w zakresie siedmiu, poznanie zapisu cyfry 7 (karta pracy)
III.
-Tańce w parach z balonem trzymanym między głowami lub brzuchami
- ćwiczenia grafomotoryczne „szlaczki na balonach” „Wybór zabaw”

balony (po jednym dla każdego dziecka), markery

siedem kolorowych balonów,
T. Plebański „Siedem balonów”, zapis cyfry 7, szarfy, patyczki (po trzy dla każdego dziecka), „Karty pracy. Ogień” s. 51, kredki

balony, muzyka do tańca
„Wybór zabaw”
Środa: 27.01.2016r.
Temat dnia: Maski .5,14,9,3,7,13,8,10,15 I.
- Gimnastyka poranna według pomysłu nauczyciela
- Oglądanie książek z bajkami i szukanie inspiracji w wyborze stroju na bal
- zabawa naśladowcza „Bal lalek”
II.
- „Maski” – opowiadanie nauczyciela, oglądanie masek karnawałowych i teatralnych, poznanie tradycji tworzenia masek na różne okazje w wybranych kulturach (karta pracy)
-„Moja maska” – praca plastyczna, przygotowanie maski do zabaw teatralnych
-„Kim jestem?” – zabawy teatralne, samodzielne układanie kreatywnych dialogów i odgrywanie krótkich scenek
-„Zaczarowany dwór” – zabawa ruchowa przy muzyce, dostosowanie ruchu do pulsu i charakteru muzyki, doskonalenie orientacji w przestrzeni
III.
- Zabawy konstrukcyjne klockami Lego
- Zabawy naśladowcze, przymierzanie różnych strojów, zakładanie masek, tańce przy muzyce
- słuchanie książki „Legendy polskie” „Wybór zabaw”
książki z bajkamizdjęcia różnych masek (obrzędowych, teatralnych, karnawałowych), „Karty pracy. Ogień.” s. 52, kredki
gotowe szablony masek (po jednym dla dziecka), farby, kleje brokatowe, elementy ozdobne z folii, papier kolorowy, piórka, druciki kreatywne, serpentyny, klej, nożyczki, tasiemki
wykonane wcześniej maski, dostępne rekwizyty szarfy w kolorze czerwonym i niebieskim,
Czwartek: 28.01.2016 r.
Temat dnia: Karnawałowe rytmy.

1,14,8,5,13,9,4,2,11 I.
- Zabawy doskonalące umiejętności prospołeczne
- ćwiczenia gimnastyczne proponowane przez dzieci
- porządkowanie kącików zabaw
II.
- „Słowo za słowem” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową, wyszukiwanie słów z podanymi głoskami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie (karta pracy)
-„Tropikalne rytmy” – oglądanie instrumentów wykonanych z łupin i nasion owoców egzotycznych, wygrywanie na nich własnych rytmów, określanie walorów smakowych, zapachowych podczas degustacji soków owocowych
-„Jaka to cyfra?” – utrwalenie znajomości zapisu graficznego poznanych cyfr, przeliczanie w zakresie siedmiu (karta pracy)
-„Kotylion” – praca plastyczna, wykonanie ozdobnej zawieszki na strój karnawałowy
- Zajęcia muzyczno-umuzykalniające przy pianinie
III.
- obserwacja zimowej aury przez okno
- zabawa dywanowa „Amseadamse”
- Zabawa badawcza ze śniegiem „brudny/czysty?”
„Wybór zabaw”ew. kartoniki z poznanymi przez dzieci literami, „Karty pracy. Ogień”
s. 53, kredki
CD z muzyką afrykańską, zdjęcia instrumentów wykonanych
z części owoców, łupin, nasion, pestek, roślin (lub prawdziwe instrumenty), soki z owoców egzotycznych, kubeczki, ew. wyciskarka do owoców lub sokowirówka
liczmany, kartki, kartoniki
z cyframi od 1 do 7, „Karty pracy. Ogień” s. 54, kredki
„blok techniczny,krepina, klej, nożyczki
Piątek: 29.01.2016 r.
Temat dnia: Bal karnawałowy.

3,5,14,4,8,13,12 I.
- Zabawy logopedyczne
- Mini aerobic dziecięcy
- prezentacja zabawek domowych
II.
- „Bal” – słuchanie wiersza Z. Staneckiej, rozmowa na temat treści, wyszukiwanie atrybutów dla dzieci w różnych przebraniach
- „Wymarzony strój” – układanie dłuższych wypowiedzi na temat strojów karnawałowych, prawidłowe formułowanie wypowiedzi
w czasie przyszłym (karta pracy)
„Country Dance” – nauka prostego układu tanecznego do muzyki, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozpoznawanie części utworu oraz gra na instrumentach perkusyjnych
- Gimnastyka korygująca wady postawy
- Aktywny udział w przedszkolnym balu karnawałowym
III.
- Zabawy ulubionymi zabawkami
- Mierzenie przedmiotów i sprzętów w sali za pomocą sznurka i pasków papieru
- podlewanie roślin doniczkowych „Wybór zabaw”Z. Stanecka „Bal”


„Karty pracy. Ogień” s. 55, kredki


CD Piosenki i utwory dosłuchania – „Country Dance” nr 34, klawesy, trójkąty, tamburyny, bębenki
paski papieru, sznurek
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.